← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β410ΟΡ1Φ-8ΟΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
2805/61002
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-07-12
Θέμα
Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της δραστηριότητας «Μονάδα υποδοχής – συλλογής και επεξεργασίας ΟΚΤΖ και ανακύκλωσης μεταλλικών και μη υλικών» στην ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β410ΟΡ1Φ-8ΟΩ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δυτικής Αχαΐας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
213910
Υ (ΕΓΣΑ 87)
380607
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.102
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.652