← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΕΟΡ1Υ-ΝΜ4
Αρ. πρωτοκόλλου
4364
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-07-12
Θέμα
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 6560/29-08-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Κέντρο Συλλογής και Επεξεργασίας Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής» της εταιρίας «Αφοι Μαυρίδη Ο.Ε.» (ΑΦΜ 081137457, Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης), η οποία είναι εγκαταστημένη στο υπ’ αριθ. 352 κληροτεμάχιο, στη Ν. Ραιδεστό, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Αφοι Μαυρίδη ΟΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΕΟΡ1Υ-ΝΜ4?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
4ΑΜ3ΟΡ1Υ-ΟΙ4
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θέρμης
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.532490
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.039380