← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β41ΩΟΡ1Υ-ΕΦΨ
Αρ. πρωτοκόλλου
242
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-07-12
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επέκταση βουστασίου από 252σε 320 ισοδύναμα ζώα (αγελάδες γαλακτοπαραγωγής)», ιδιοκτησίας της«Κ. Καρυοφυλάκης- Ν. Καρυοφυλάκη Ο.Ε» που βρίσκεται εγκατεστημένη στηνεκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Μέλισσας του Δήμου Τοπείρου, στο ΝομόΞάνθης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Κ. Καρυοφυλάκης- Ν. Καρυοφυλάκης Ο.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β41ΩΟΡ1Υ-ΕΦΨ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τοπείρου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
575396
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4542109
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.02926
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.89865
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.02926
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.89865
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4784