← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β414ΟΡ1Γ-ΟΛ9
Αρ. πρωτοκόλλου
25433/1102
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-07-12
Θέμα
Παράταση χρόνου ισχύος της με Α.Π. 1327 (σχετ. 1211, 1212, 1440, 1523)/03.09.2003 Απόφασης τουΓ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε καιισχύει, του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (δολομίτη – ασβεστίτη), σεέκταση 11.815,95 τ.μ., στη θέση ‘Αετορράχη’ της Τ.Κ. Κοιλάδας της Δ.Ε. Ελλησπόντου του ΔήμουΚοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας‘Κουρκούτας Κων/νος & Σία Ο.Ε.’».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
Κουρκούτας Κων/νος & Σία Ο.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β414ΟΡ1Γ-ΟΛ9?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κοζάνης
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
325717.36
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4466722.76
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.33542261549827
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.950855255126953