← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β414ΟΡ1Γ-1ΞΖ
Αρ. πρωτοκόλλου
32102/1344
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-07-12
Θέμα
Τροποποίηση της με Α.Π. 6920/289/10-03-2011 ΑΕΠΟ του έργου «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ), δυναμικότητας 32500 ενήλικων ζώων (ή 650 ισοδυνάμων ζώων), της εταιρίας «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε.», στα υπ’ αριθμ. 15 και 16 αγροτεμάχια αναδασμού του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Λακκωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδος του Νομού Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». – Τροποποίηση ως προς τη αύξηση του εμβαδού των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β414ΟΡ1Γ-1ΞΖ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
4Α1ΗΟΡ1Γ-6
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ορεστίδος
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Καστοριάς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
261802.150
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4480413.610
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.442900000000002
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.193210000000001