← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β4ΛΘΟΡ1Υ-ΖΞΠ
Αρ. πρωτοκόλλου
894
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-06-12
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση ιδιωτικού χώρου έκτασης 5.625 τ.μ. (αριθ. αγροτεμαχίου 8.883, ιδιοκτησίας του κ. Γάντσιου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου) με απόληψη αμμοχαλίκων, στην περιοχή Αγροκτήματος Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης του Ν. Δράμας, από τον κ. Σεραφείμ Αστυάνακτα του Αθανασίου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΣΤΥΑΝΑΞ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΛΘΟΡ1Υ-ΖΞΠ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Προσοτσάνης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Ροδόπης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
500432.255
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4557153.097
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.168289999999998940440
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.00693599999999960914
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5797