Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 1961
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 15/10/2022
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 14/10/2022
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΝΑΙ
Αρ. πρωτοκόλλου έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 211
Η έκθεση ελέγχου/κλήση σε απολογία σε pdf -ΕΛΕΓΧΟΥ-ΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΑΠΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΜΕΝΑ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ-ΧΙΟΥ.pdf
Ημερομηνία έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 04/01/2023
Βεβαιώθηκε παράβαση ή έγινε εισήγηση επιβολής προστίμου; ΝΑΙ
Διαπιστώθηκε περιβαλλοντική ζημία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 9 του Π.Δ. 148/2009; ΟΧΙ
Άλλα διοικητικά μέτρα που ελήφθησαν (προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, σχέδιο συμμόρφωσης κ.α.)» -ΕΛΕΓΧΟΥ-_Π_Δ_Ε_-ΛΙΜΕΝΑ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ-ΧΙΟΥ1.pdf
Αριθμός Επιθεώρησης 707148
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 22 Μαρτίου, 2024