Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΔΕΗ Α.Ε.
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 3657
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 24/05/2023
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΝΑΙ
Αρ. πρωτοκόλλου έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 70873/813
Η έκθεση ελέγχου/κλήση σε απολογία σε pdf 813_2023.pdf
Ημερομηνία έκθεσης ελέγχου/κλήσης σε απολογία 26/06/2023
Βεβαιώθηκε παράβαση ή έγινε εισήγηση επιβολής προστίμου; ΟΧΙ
Το έγγραφο με το οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος 1459_2023.pdf
Αριθμός Επιθεώρησης 706463
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 5 Οκτωβρίου, 2023