Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΑΔΜΗΕ /ΔΝΕΜ Α.Ε
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 430
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 25/11/2021
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Το έγγραφο με το οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος -ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf
Αριθμός Επιθεώρησης 705854
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 19 Μαΐου, 2023