Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΕΛΣΑΠ Α.Ε.
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 1152
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 17/03/2021
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Το έγγραφο με το οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος 146065_20-05-21-Τακτικός-έλεγχος-πυρηνελαιουργείου-ΕΛΣΑΠ-ΑΕ-Δήμου-άργους-Μυκηνών.pdf
Αριθμός Επιθεώρησης 705853
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 19 Μαΐου, 2023