Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 3025
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 21/10/2021
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Το έγγραφο με το οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος .-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.pdf
Αριθμός Επιθεώρησης 705851
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 19 Μαΐου, 2023