Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 3398
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 29/11/2021
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Το έγγραφο με το οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος _3398.pdf
Αριθμός Επιθεώρησης 705327
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 19 Ιανουαρίου, 2023