Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 1954
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 29/11/2021
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Το έγγραφο με το οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος _1954.pdf
Αριθμός Επιθεώρησης 705326
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 19 Ιανουαρίου, 2023