Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 3859
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 16/12/2021
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Κρήτης
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 703678
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 14 Ιανουαρίου, 2022