Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 1289
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 31/01/2020
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 31/01/2020
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 69775
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 27 Δεκεμβρίου, 2020