Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 555
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 31/01/2020
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 31/01/2020
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 69774
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 27 Δεκεμβρίου, 2020