Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 28/09/2020
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 28/09/2020
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 69772
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 27 Δεκεμβρίου, 2020