Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 11/11/2020
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 11/11/2020
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 69771
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 27 Δεκεμβρίου, 2020