Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 3728
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 08/09/2020
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 08/09/2020
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΝΑΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 69770
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 27 Δεκεμβρίου, 2020