Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου ΔΕΥΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 3678
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 14/02/2020
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 14/02/2020
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο -
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΝΑΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 69768
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 27 Δεκεμβρίου, 2020