Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου TALLOS BIOMASS Ι.Κ.Ε.
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 2803
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 21/10/2020
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 21/10/2020
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 69766
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 27 Δεκεμβρίου, 2020