Επιθεωρήσεις- Πορεία Ελέγχων

Φορέας Έργου SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΑ Επιθεωρούμενου Έργου 2788
Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης 14/07/2020
Ημερομηνία επιθεώρησης ή ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης 14/07/2020
Αρχή που διενήργησε τον Έλεγχο Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Επιθεώρηση Διενεργήθηκε βάσει του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
Αρχικά ευρήματα ελέγχου ΟΧΙ
Αριθμός Επιθεώρησης 69765
Ημ/νία Καταχώρισης Επιθεώρησης 27 Δεκεμβρίου, 2020