Ημερίδα ενημέρωσης για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (άρθρο 20 του ν. 4014/2011/Α΄209)

Ημερίδα ενημέρωσης για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (άρθρο 20 του ν. 4014/2011/Α΄209)
Την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017, στις 9.30 π.μ., στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα ενημέρωσης για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (άρθρο 20 του ν. 4014/2011/Α΄209) που διοργανώθηκε από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων.

Παρουσιάσεις Ημερίδας

 

 

Πε 9 Νοέ 2017
09:00 am
Μεσογείων 119 Αθήνα