Γραφήματα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 28/5/2012 -3/2/2018

8905 Άδειες - 12 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ

Ομάδα 1η

Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

Ομάδα 2η

Υδραυλικά έργα

Ομάδα 3η

Λιμενικά έργα:

Ομάδα 4η

Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών: 

Ομάδα 5η

Εξορυκτικές δραστηριότητες

Ομάδα 6η

Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής

Ομάδα 7η

Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:

Ομάδα 8η

Υδατοκαλλιέργειες

Ομάδα 9η

Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις

Ομάδα 10η

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ομάδα 11η

Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών

Ομάδα 12η

Ειδικά έργα και δραστηριότητες

Νέες Άδειες/Ανανεώσεις, τροποποιήσεις παρατάσεις

  • Νέες Άδειες
  • Ανανεώσεις

2012-2017 Εξι χρόνια Λειτουργιας

  • Νέες Άδειες
  • Ανανεώσεις