Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 17251 - 17280 από 17383 1 574 575 576 577 578 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
68693 05-05-20 Ανανέωση και κωδικοποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση Μπαρμπατσιώρη της Τ.Κ. Κληματιάς Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας της δραστηριότητας : ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ - Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
34246 08-10-14 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) του έργου “Δημοτική αρδευτική γεώτρηση Υ48 στην Τ.Κ. Παλιουρίου, της Δ.Ε. Καλλιφωνίου, του Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΠΕΣΠΑ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Θεσσαλίας gov.gr
65290 07-09-18 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1MW, στο αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 89 της Τ.Κ. Ανθοτόπου του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας υλοποίησης του έργου η εταιρεία ‘ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’ Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
68597 13-04-20 Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος και Τροποποίηση λόγω αλλαγών στην υποδομή και για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία της με αρ. πρ. 4785-3124-26.02.2010 Απόφασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (όπως ενημερώθηκε με το υπ’ αρ. 4549-22.01.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την λειτουργία του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΣΠ) της Νήσου Σίφνου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
45276 13-04-16 Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1MW» της ατομικής επιχείρησης «ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», στη θέση «Κλημάτια» της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
33204 11-08-14 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την κατασκευή και λειτουργία του νέου έργου: «Λατομείο Μαρμάρων σε ιδιωτική έκταση 30.118,56 m2 στην περιοχή «Στεναλώματα η Πλακομούρι» Τ.Κ. Αηδονοχωρίου Δήμου Μαλεβιζιου» Π.Ε. Ηρακλείου, της εταιρείας Ι. Μανωλιούδης Α.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
32651 14-07-14 Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Φ.5413-οικ. 4675- Περιβ.9-10-10-13 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της καπνοβιομηχανίας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.», που βρίσκεται στη θέση ‘Κορορέμι – Ήμερος Τόπος’ του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής ως προς την αποξήλωση τμήματος του μηχανολογικού εξοπλισμού, την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και την κτιριακή επέκταση για τη στέγαση της νέας μονάδας ξήρανσης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
39224 02-07-15 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24510-613-17-12-2012 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ-σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για αλλαγή χρήσης υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης σε εμπορικό κέντρο – υπεραγορά, νέες διαρρυθμίσεις, σε γήπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας: «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» στο 5ο χλμ. της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στη θέση: «Πουρνέρι» της Δ.Ε. Αρχαίας Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων, Νομού Κορινθίας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Πελοποννήσου gov.gr
62180 29-03-18 Ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας κατασκευής ηλεκτρικών ειδών της «ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ Α.Ε.» επί της Λεωφόρου Κύμης 212, στην περιοχή του Βασιλικού Ευβοίας της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
68856 12-06-20 Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την υπουργική απόφαση με Α.Π. οικ. 169437-15.7.2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την με Α.Π. οικ. 28122-13.6.2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,252 MW στη θέση ‘Βαμβακού’ του Δήμου Φαρσάλων στο Νομό Λάρισας», της εταιρείας Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων Α.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
51742 11-02-17 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) εργασιών εκμετάλλευσης και αποκατάστασης λατομείου εξόρυξης μαρμάρου έκτασης 31.150,00 τ.μ. της εταιρείας «ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» στη θέση “Πλάτωμα” της Δ.Ε. Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδος της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Πελοποννήσου gov.gr
61602 07-03-18 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ», εγκατεστημένη στη θέση «Μπόιδα –Μαυρή» της Τ.Κ. Θεσπρωτικού του Δ .Ζηρού -ΠΠ.Ε. Πρέβεζα Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
55874 03-08-17 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5997-26-9-13 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία σφαγείου δυναμικότητας έως 2 τόν.-ημέρα, με τμήμα επεξεργασίας ζωικών εντοσθίων και άκρων, τμήμα ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων (δερμάτων) και γεώτρηση, της δραστηριότητας «Δημοτικά Σφαγεία Αξιούπολης» με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρία «ΚΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω εκσυγχρονισμού Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
62178 29-03-18 Τροποποίηση – Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 1003-34057-14-02-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ6-ΗΡ1) του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση ΟΡΕΙΝΗ-Χ 1405340 ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο Ύψωμα Γαυρόλακκα στην Τ.Κ. Ορεινή Δ.Ε. Λαμπείας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ιδιοκτησίας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., ως προς το κεραιοσύστημα. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Δυτικής Ελλάδας gov.gr
53462 19-04-17 Τροποποίηση της αρ. 2342-95769-29-5-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου « Σταθμός Βάσης Ξηράς, κινητής τηλεφωνίας της WIND με κωδικό «1200840 BINIANH». Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
53461 19-04-17 Τροποποίηση της αρ. 2342-95769-29-5-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου « Σταθμός Βάσης Ξηράς, κινητής τηλεφωνίας της WIND με κωδικό «1200840 BINIANH». Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67654 07-08-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστόλιθων εκτάσεως 9.921,62 τ.μ (αρχικής 11.657,62 τ.μ.) στη θέση «Τεπές», Τ.Ε. Ακροβουνίου, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από τον «ΠΟΡΦΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
34104 30-09-14 Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρωτ. 160275-29-6-09 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αρ. πρωτ. 167579-17-5-2010 και 212972-1-8-2012 ΑΕΠΟ, του εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιμέντων της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ » που λειτουργεί στη θέση Μυλάκι Αλιβερίου του Ν. Ευβοίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69776 28-12-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της επιχείρησης Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων (Υπεραγορά) της εταιρείας ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένη στη Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 69 στη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 1912232228) Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
50232 05-12-16 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία της Ξενοδοχειακής Μονάδας Κλασικού Τύπου 3*** ,δυναμικότητας 132 κλινών , με τίτλο CARETA ISLAND ιδιοκτησίας της εταιρίας Καρμανιόλος Α.Ε. σε εκτός σχεδίου γήπεδο εμβαδού 10.157,79, στη θέση Ύψόλιθος Τ.Κ Καλαμακίου ΔΕ Λαγανά Δήμος Ζακύνθου Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ιονίων Νήσων gov.gr
69302 24-09-20 Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την αποκατάσταση ανενεργού λατομείου με την εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην θέση “Λαγκός” Τ. Κ Φονέ του Δήμου Αποκορώνου Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης απο τον Εμμανουήλ Πιπεράκη . Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κρήτης gov.gr
67267 10-04-19 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 23.000 πατρογονικών (αύξηση δυναμικότητας από 12.000 σε 23.000 όρνιθες) εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Κουτσελιού του Δ. Ιωαννίνων με Φορέα του έργου τηνΑντωνίου Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
36863 24-03-15 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3236-8-10-2003 (Ορθή Επανάληψη 6-4-2004) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας (όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε) για το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αλεξανδρούπολης», που προτείνεται από την ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, στην εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή Δ. Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ., ως προς τον εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας της ΕΕΛ σε περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης των αναερόβιων χωνευτών ιλύος. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
35750 23-01-15 Τροποποίηση της αρ.5067-03-12-2009 απόφαση ΓΓΠΗ που αφορά τη λειτουργία χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με τα παραγωγά της με μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού- θερμότητας από βιοαέριο ισχύος 980KW» εγκατεστημένη και λειτουργούσα στο Τ.Κ. Χανόπουλο Δ.Ε. Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων Π.Ε Άρτας Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
63667 01-06-18 Ανανέωση της με αριθ. πρωτ. 4309-23-06-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Εργοστάσιο Ορειχαλκουργίου» της εταιρίας «Α. Αγάκου & Υιοί Ο.Ε.» στα υπ’ αριθ. 1718, 1719 και 1720 αγροτεμάχια Δ.Ε. Αγχιάλου, Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
32337 30-06-14 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού με αύξηση δυναμικότητας από 35.000.000 ιχθύδια σε 75.000.000 ιχθύδια θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε χερσαία έκταση 43.632,99 τ.μ. (από 32.059,44 τ.μ.), χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης πλωτών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και τη λειτουργία ένδεκα (11) υφισταμένων γεωτρήσεων θαλασσινού νερού εκ των οποίων οι επτά (7) βρίσκονται στο ιδιόκτητο γήπεδο των εγκαταστάσεων του ΙΧΣ μία (1) σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση εμβαδού 2.008,90 τ.μ. και τρεις (3) σε μισθωμένη έκταση 16.571,84 τ.μ.» στη θέση Παλιόβαρκα Δ. Ακτίου - Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
34203 06-10-14 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία χερσαίας μονάδας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών του είδους Chlorella sp., ως εναλλακτικό καύσιμο, σε δύο (2) αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 13.066,28m2, στη θέση «Τσουμπάρια» περιοχής Παλυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα την «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΓΗΣ ΑΡΤΑΣ». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ηπείρου gov.gr
45997 12-05-16 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διαλογής, (προσωρινής) αποθήκευσης και επεξεργασίας μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, της εταιρίας ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., στη θέση “Άκρες” του Δήμου Μεγαρέων Αττικής Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
66863 14-12-18 Παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμ. 4717-03-11-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 13-12-2010) Απόφασης του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ-σου με την οποία ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. 46856-16-6-1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ-νσης ΕΑΡΘ-Τμήματος Βιομηχανιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου της τηλεθέρμανσης της Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας, με φορέα την: Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Πελοποννήσου gov.gr
37221 06-04-15 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3528-03-13-01-2004, όπως αυτή ισχύει με την υπ’ αριθμ. 1103-56917-16-04-2014 Απόφασή μας, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 80439 m2, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., στη θέση Οβριά της Δ.Κ. Βελεστίνου, του Δ. Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας ως προς την ενσωμάτωση της λειτουργίας, εντός του λατομικού χώρου, κινητής μονάδας παραγωγής εκρηκτικών (ANFO) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
Εμφανίζονται 17251 - 17280 από 17383 1 574 575 576 577 578 580