Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 91 - 120 από 17476 1 2 3 4 5 6 583
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
2325 13-08-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα υποδοχής, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) της εταιρίας “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” στη θέση “Λαμπρικά - Μύντρεζα” του Δήμου Κορωπίου Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
1838 19-07-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από συγκρότημα κατοικιών ΟΤ 12Α στον οικισμό Μουριών» Δ.Δ. Διονυσίου, Δ. Προποντίδος, Π.Ε. ΧαλκιδικήςΦορέας έργου: Ιδιοκτήτες συγκροτήματος Ο.Τ. 12Α στον οικισμό Μουριές Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
1840 19-07-12 Ανανέωση τροποποίηση της ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας "Εμφιάλωση μεταλλικού & επιτραπέζιου πόσιμου νερού" με την επωνυμία "Σουρωτή Α.Ε" Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
1680 12-07-12 Τροποποίηση-Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 957/9516/26-2-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1216/64513/3-4-2012 ΑΕΠΟ) για την λειτουργία της υφιστάμενης Μονάδας Αποστείρωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) με το σύστημα αποστείρωσης HYDROCLAVE, ιδιοκτησία της επιχείρησης «HYDROCLAVE HELLAS A.E.», στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Θεσσαλίας gov.gr
1728 13-07-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,89 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας ΦΑΡΜΑ EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στη Δ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
1727 13-07-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,89 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (τμήμα 2), στη Δ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
1855 19-07-12 Παράταση χρόνου ισχύος της με Α.Π. 847 (σχετ. 815, 592, 504, 398, 290) /19.04.2004 Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με Α.Π. 53321/1668/09.06.2006 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 20.165,90 τ.μ. και συμπληρωματικής σε αυτήν ‘εκταση προς χρήση εμβαδού 1.078,44 τ.μ., στη θέση ‘Αλωνοράχη’ της Τ.Κ. Μικροβάλτου, της Δ.Ε. Καμβουνίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας ‘Χρυσούλα Τερνενοπούλου & Υιοί Ο.Ε.’». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1678 12-07-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης στη θέση ¨ΚΟΛΥΜΠΟΣ¨, Τ.Κ. ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ, Δ.Ε. ΚΡΥΟΝΕΔΡΙΔΑΣ, Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ιδιοκτησίας του Δήμου Αποκορώνου». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κρήτης gov.gr
1686 12-07-12 Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ. 7556/29-12-2008 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας «CORAL A.E. (πρώην Shell Hellas A.E.)», περιοχή Αγίου Ονουφρίου, Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δ. Χανίων Π.Ε. Χανίων Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
3615 17-10-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 99,66 ΚWe (453 Φ/Β πλαίσια X 220 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της ατομικής επιχείρησης της ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, στην θέση «Σίνας» της Τ.Κ. Πραστού της Δ.Κ. Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
3614 17-10-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 99,66 ΚWe (453 Φ/Β πλαίσια X 220 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της ατομικής επιχείρησης του ΜΠΑΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην θέση «Σίνας» της Τ.Κ. Πραστού της Δ.Κ. Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
1674 12-07-12 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165944/2-12-2010 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιμέντων της εταιρίας ‘’ A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ’’ που λειτουργεί στην οδό Κανελλοπούλου 1, στην Ελευσίνα Ν. Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
1660 11-07-12 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4200/16-06-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 kW με χρήση βιομάζας και υδρογεώτρηση» της εταιρίας με την επωνυμία «M.P. Biomass Energy A.E. (πρώην ΑΓΚΡΟΝΤΕΒ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», που προτείνεται να εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Δ. Γοματίου, Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2236 06-08-12 Tροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ. οικ. 132087/2650/7-10-11 Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση (υπόγεια) μεταλλείου μαγνησίτη (λευκόλιθου) καθώς και των συνοδών αυτής έργων σε χώρους συνολικής έκτασης 351.094,70 τ.μ., που βρίσκονται στις θέσεις ΄΄Πλακαριά - Μουρτίτσα΄΄ και ΄΄Γερόρεμα΄΄, Δ.Δ. Προκοπίου, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, εντός της Μεταλλειοκτησίας ΄΄Κτήμα Αχμέτ Αγά – Δράζι΄΄, από την εταιρεία «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.»» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
2087 30-07-12 Ανανέωση της με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Κ.Μ. 8895/12-10-07 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μηχανουργείο κατασκευής & επισκευής μηχανημάτων κεραμοποιίας» της εταιρίας «ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε.» (πρώην E. ΣΑΡΙΚΟΣ-B. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ O.E.), που εδρεύει στο 10ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς στο ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας, Δ. Καλλιθέας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης gov.gr
1799 18-07-12 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 2557/67493/30-06-2011 ΑΕΠΟ Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για το «Αιολικό Πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW» της “ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε.” στις θέσεις “Λογγάρια και Σίλα” του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως προς τη θέση των ανεμογεννητριών WT 4, WT 5, WT 6 και WT 7. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
1731 13-07-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης στη θέση ¨ΑΜΜΟΥΔΙ¨, Τ.Κ. ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, Δ. Σητείας, Π.Ε Λασιθίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δ. Σητείας». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κρήτης gov.gr
1713 13-07-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης στη θέση ¨ΛΑΖΑΡΟΥ¨, Τ.Κ. ΜΑΖΑΣ, Δ.Ε. ΚΡΥΟΝΕΔΡΙΔΑΣ, Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ιδιοκτησίας του Δήμου Αποκορώνου». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κρήτης gov.gr
1962 25-07-12 Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Χίου στη θέση βόρειο άκρο του υπάρχοντος διαδρόμου αεροδρομίου» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Βορείου Αιγαίου gov.gr
2320 13-08-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. & Ν.Ε., στη θέση “Μπερμπάντι ή Πάτημα” στον Αυλώνα Αττικής (περιοχή ΒΙΠΑ) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
2321 13-08-12 Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 4062/Φ.ΠΕΡΙΒ.4/28.06.06 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 9360/ΦΠΕΡΙΒ-9/2008/08.01.2009 Απόφαση, για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και απορρυπασμένων ΑΗΗΕ καθώς και επεξεργασίας - απορρύπανσης ΟΤΚΖ, της εταιρίας ANAMET Α.Ε., στη Λ. ΝΑΤΟ στη θέση “Α. Γεώργιος” Ασπρόπυργου Αττικής (περιοχή ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
1732 13-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ανανέωση-τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. 732/20.03.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) της δραστηριότητας «Αμμοληψία από την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα, στην περιοχή Βυρώνειας σε έκταση εμβαδού 144.000m2, από την Χ.Θ. 8+000 έως την Χ.Θ. 8+900, και χώρου αποθήκευσης σε έκταση εμβαδού 5023,53m2 εντός της περιοχής Natura 2000 “Λίμνη Κερκίνη-Κρούσια-Κορυφές Όρους Μπέλες”, GR 1260001, Δήμου Σι-ντικής, Π.Ε. Σερρών». ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Σιντικής Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2535 27-08-12 Τροποποίηση της αρ.85596/10229/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.107442/12786/31-12-2010 απόφασή μας) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,997 MW της ‘’PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «ΤΡΕΠΕΖΑ» της Τ.Κ. Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
2060 27-07-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του «Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαίας Κυριακού» δυναμικότητας 380 κλινών. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
2039 27-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του Radar Επιφανείας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2044 27-07-12 Aνανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων «Εργοστασίου παραγωγής Χρωμάτων» με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, «Χρωμοδομή», στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη Σίνδο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Ο.Τ. GY) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2128 31-07-12 Τροποποίηση – Συμπλήρωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Κομποστοποίησης και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων-Υπολλειμμάτων ΧΥΤ (Α, Β και Γ Φάσεις ανάπτυξης ΧΥΤ) Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κρήτης gov.gr
2000 26-07-12 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171163/29-12-2011 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου της εταιρείας « ΕΛΒΑΛ Α.Ε.» που λειτουργεί στα Οινόφυτα Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1993 26-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής κεραμικών προϊόντων της εταιρίας «ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» στον Άγιο Μάμα Ν. Χαλκιδικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2053 27-07-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς του τ. Δ. Αράχθου ((Νεοχωρίου, Αγ. Παρασκευής, (συμπεριλαμβανομένων των οικισμών Ανθότοπου και Κολομοδίων), Παχυκάλαμου, και Ακροποταμιάς)) αλλά και των οικισμών του τ. Δ. Αμβρακικού (Ανέζα, Καλογερικό, Ψαθοτόπι) και σε επόμενη φάση του οικισμού Κομμένου που βρίσκονται στους Δήμους Νικ. Σκουφά και Αρταίων της Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ηπείρου gov.gr
Εμφανίζονται 91 - 120 από 17476 1 2 3 4 5 6 583