Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 61 - 90 από 17394 1 2 3 4 5 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
2322 13-08-12 Ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 1476/Φ.Περιβ-9/24.05.07 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 828 / 5862 / ΠΕΡΙΒ-9 / 18.09.10 Απόφαση, για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών, ανακύκλωσης ΟΤΚΖ, ανακύκλωσης ΑΗΗΕ και (προσωρινής) δευτερογενούς αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και πρατηρίου υγρών καυσίμων για ιδία χρήση, της εταιρίας “ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.” στην θέση “Μαύρη Ώρα” (περιοχή ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ ΕΜ) στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
1733 13-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) του έργου: «Βελτίωση δασικής οδού “Ξηρόρεμα-Ερείπια Πέτρινου” σε μήκος 3+976χλμ. και διάνοιξη δασικής οδού σε μήκος 1+087,7χλμ., εντός της περιοχής Natura 2000 GR 1260001 “ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΚΡΟΥΣΙΑ-ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ, ΑΓΓΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ” στην Π.Ε. Σερρών». ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Δ/νση Δασών Σερρών-Δασαρχείο Σιδηροκάστρου Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2038 27-07-12 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 5701/11/20-07-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 4,9 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω ενσωμάτωσης των έργων της ηλεκτρικής διασύνδεσης του έργου με το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και αλλαγής επωνυμίας από «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε «PΟURNARI AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2184 02-08-12 Τροποποίηση της με αριθμό 1797/12.12.2007 Απόφασης του ΓΓΠΝΑ που αφορά στην μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ιδιοκτησίας «ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.» ως προς : 1. Την προσθήκη του Ιχθυογεννητικού σταθμού αναπαραγωγής τσιπούρας – λαβρακίου ετήσιας δυναμικότητας 1.000.000 ιχθυδίων η οποία εκ παραδρομής παραλήφθηκε από την προηγούμενη απόφαση. 2. Την μετατροπή των εκτρεφόμενων ειδών του Ιχθυογεννητικού σταθμού, από τσιπούρα – λαβράκι σε «Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθείς». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
2042 27-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Εργοστασίου Κονσερβοποίησης Ιχθυηρών της εταιρίας με την επωνυμία «Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου Α.Ε.Β.Ε.» με τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (30 τόνοι/ημέρα) και την προσθήκη α) της παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 12.724 τόνοι) και β) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,250 MWe), που βρίσκεται εγκαταστημένη στη ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
3749 24-10-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με κωδικό θέσης σταθμού «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΤΒ – 0320102» Δήμου Σαρωνικού, Νομού Κορινθίας. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Πελοποννήσου gov.gr
2067 27-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αποχετευτικά Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Φράγματος Ποταμών του Δήμου Αμαρίου, Π.Ε. Ρεθύμνου» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κρήτης gov.gr
1931 24-07-12 Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 48.752,38 τ.μ. (αρχικώς 70,323 στρέμματα), το οποίο ευρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών Νικήτης-Μεταγγιτσίου, στην θέση «Βραχωτό» Δ.Ε. Σιθωνίας, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, Δήμου Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής. Φορέας έργου: «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε.» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2516 27-08-12 Ανανέωση- τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.5619/10.06.05 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου 3(*), με διακριτικό τίτλο «ΑΦΥΤΙΣ», ιδιοκτησίας ΒΟΕΒΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Κ. Αφύτου Δ. Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2408 21-08-12 Ανανέωση - Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων της 3ης Διαχειριστικής ενότητας (ΔΕ) ΠΕ Πέλλας». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
1608 10-07-12 Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από Ανάληψη έως Βαθύ Αστυπάλαιας» στο νομό Δωδεκανήσου Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Νοτίου Αιγαίου gov.gr
1603 10-07-12 Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,3MW στη θέση ‘Ξηροβούνι’ και των συνοδών σε αυτό έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου», της εταιρείας ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.’. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1625 10-07-12 Ανανέωση/Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5459/17-6-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής απορρυπαντικών, υδατικών διαλυμάτων αμμωνίας και ανακύκλωσης υπολειμμάτων ψευδαργύρου» της Λαμπρινός Ι.Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ» (ΑΦΜ 082103833), που είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 43 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2041 27-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 10,00 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1δ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πολυπλατάνου, στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
1613 10-07-12 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 6560/29-08-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Κέντρο Συλλογής και Επεξεργασίας Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής» της εταιρίας «Αφοι Μαυρίδη Ο.Ε.» (ΑΦΜ 081137457, Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης), η οποία είναι εγκαταστημένη στο υπ’ αριθ. 352 κληροτεμάχιο, στη Ν. Ραιδεστό, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2040 27-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 10,00 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1β εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πολυπλατάνου, στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2159 01-08-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων από την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΣΙΝΗ - ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» περιοχής Δροσάτου ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1887 20-07-12 Ανανέωση της ΑπόφασηςΈγκρισης Περιβαλλοντικών ΌρωνΓΓ Περιφέρειας Αττικής με αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 4925/ΦΠΕΡΙΒ-5/10-12-2003 για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 206,68 στρ. και της Τροποποίησης αυτής με αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 7457/13-12-2007 ως προς τα συνοδά έργα (εγκατάσταση αποθήκης εκρηκτικών υλών, εγκατάσταση αποθήκης καψυλλίων), από την εταιρία Γ.Μ.Ι. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΟΕ, εντός καθορισμένης λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στη θέση Μερμυγκάρης (λατομικός χώρος 4) του Δήμου Κυθήρων, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, νομού Αττικής Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Αττικής gov.gr
1889 20-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Αττικής gov.gr
1876 20-07-12 Ανανέωση της Α.Π. 278/522/04-02-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εκτάσεως 23.324 τ.μ. στην θέση «Κάτω Χορτοκόπι», περιοχής Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δ. Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την “ Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1874 20-07-12 Ανανέωση της Α.Π. 5389/629/14-12-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου ψαμμίτη εκτάσεως 50.001 τ.μ. στη θέση «Μάνδρας Λόφος», στη Δ.Κ. Μάνδρας, Δ. Αβδήρων, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, από την εταιρεία “ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
2047 27-07-12 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,5MW, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «STAICOS ECO – ENERGY Ε.Π.Ε.», στο αγρόκτημα Προσοτσάνης, Δ. Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1873 20-07-12 Τροποποίηση της 3195/05-04-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών εκτάσεως 182.140,04 τ.μ. που αποτελείται από α) λατομείο αδρανών υλικών εκτάσεως 87.050,0 τ.μ. και β) χώρο εγκαταστάσεων – αποθήκη αδρανών – δεξαμενή νερού, εκτάσεως 95.090,04 τ.μ., της εταιρείας “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση «Βουβό και Κιρκάελ», Δ.Δ. Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (εντός λατομικής περιοχής). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
2049 27-07-12 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,956MW, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., στη θέση «Ασπρόχωμα», Τ.Κ. Κεράμου, Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1880 20-07-12 Απόρριψη αιτήματος για Ανανέωση της αρ. πρωτ. 2988/392/11-09-2003 Α.Ε.Π.Ο. της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Π.Α.Μ.Θ. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 88.887 τ.μ. στη θέση «Καβάκια» Δ.Δ. Αγ. Κοσμά, Δ. Ορεινού, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.” Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1837 19-07-12 Τροποποίηση της με Α.Π. 158177/02.07.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α.Π. 171024/28.04.2011 όμοια Απόφαση) της εγκατάστασης της βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων ξύλου της εταιρείας «ALFA WOOD – ΠΙΝΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» που λειτουργεί στη θέση «Μαγούλα» της Τ.Κ. Μαυραναίων της Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα στο Δ. Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών, λόγω διαφοροποίησης του τρόπου διάθεσης της επεξεργασμένης εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του εργοστασίου σε υπεδάφιο πεδίο, σε εφαρμογή της Εγκυκλίου με Α.Π. οικ.205988/14.12.11 του ΥΠΕΚΑ, χωρίς καμία αλλαγή στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ, στη δυναμικότητα παραγωγής της καθώς και στον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΛ. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1856 19-07-12 Τροποποίηση και Παράταση Χρόνου Ισχύος της με Α.Π. 49107/1453 (σχετ. 47896/1419, 45271/1343, 44335/1311, 41226/1187, 38853/1143, 36345/1084)/04.08.2010 Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ερευνητικές εργασίες προς διαπίστωση ύπαρξης σχιστολιθικών πλακών σε έκταση 27.128,00 τ.μ. στη θέση ‘Γκουλέτσος’ της Τ.Κ. Ομαλής της Δ.Ε. Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας του κ. Σταμόπουλου Θωμά του Νικολάου». Η τροποποίηση αφορά τη μείωση της έκτασης επέμβασης των ερευνητικών εργασιών. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1852 19-07-12 Τροποποίηση της με Α.Π. 117326/3378 (σχετ. 107527/3111, 105047/3052) / 24.12.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Γ.Γ.Π.Δ.Μ. για τη λειτουργία του έργου : «Υφιστάμενη Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου και ξηραντηρίου – εμποτιστηρίου ξύλου» της εταιρείας «ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε.» στο 7ο χλμ της Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας στη θέση «Αμμορυχείο» στην εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή της Δημ. Ενότητας Πετρανών του Δ. Κοζάνης στην Περιφ. Ενότητα Κοζάνης, λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1839 19-07-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων μινκ δυναμικότητας 8.000 ενήλικων ζώων (160 ισοδυνάμων), της εταιρίας «ΕΛΛΑΣ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε.» και την κατασκευή και λειτουργία μονάδας κατεργασίας γουνοδερμάτων (ξηραντήριο) στην εκτός σχεδίου περιοχή Ποριάς (Τ.Κ. Χιλιόδενδρου) του Δήμου Καστοριάς στο Ν. Καστοριάς. – Ομογενοποίηση – Κατάργηση όλων των προηγούμενων αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τροποποίηση / συμπλήρωση περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στο συγκεκριμένο έργο. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1853 19-07-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “ Βελτίωση Περιφερειακής Δημοτικής οδού Δήμου Ανωγείων ’’, στο Νομό Ρεθύμνης. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κρήτης gov.gr
Εμφανίζονται 61 - 90 από 17394 1 2 3 4 5 580