Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 30 από 17394 1 2 3 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
703622 31-12-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 309,04MW και συνοδά έργα, της εταιρείας «ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Πιλαλίστρα», ΤΚ Κουμαριάς, ΔΕ Βέροιας, Δ. Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας, με συνοδά έργα στην ΔΕ Βέροιας Δ. Βέροιας ΠΕ Ημαθίας της ΠΚΜ και στην ΔΕ Ελλησπόντου Δ. Κοζάνης ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ (ΠΕΤ 2110631922) Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
703623 31-12-21 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των έργων οριοθέτησης – διευθέτησης του ρέματος 5ης Πολεοδομικής Ενότητας σε μήκος 900μ, το οποίο χωροθετείται στον Δήμο Ηγουμενίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου. (ΠΕΤ: 2105534420). Φορέας της δραστηριότητας: Δήμος Ηγουμενίτσας Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ηπείρου gov.gr
703624 31-12-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ-Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24,538 MW της ‘’INTERPHOTON A.Ε’’ στη θέση «ΑΓΡΙΕΛΙΑ» Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας του Δήμου Δομοκού στο Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
703625 31-12-21 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,3024MW στη θέση “ΜΠΑΣΙΤ”, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.», στην Δ.Κ. Αλμυρού, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
69796 31-12-20 : Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 69.000 ορνίθων πάχυνσης της εταιρείας MAGNAVIRTUS A.E που είναι εγκατεστημένη στο υπ αριθμό 533Γ αγροτεμάχιο της εκτός σχεδίου περιοχής Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2006321521). Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68226 31-12-19 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε» εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου του Δήμου Πωγωνίου του Ν. Ιωαννίνων». με Φορέα του έργου: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
68227 31-12-19 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων του Δ. Αιγιαλείας», σε γήπεδο έκτασης 8,3 στρεμμάτων, στη θέση «Τζουρά» στην περιοχή «Νησί», της Τ.Κ. Τέμενης, Δ.Ε. Αιγίου, Δ. Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
68228 31-12-19 Απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών μετά των συνοδών εγκαταστάσεων του (σπαστηριοτριβείο, μονάδα ασφαλτομίγματος, μονάδα σκυροδέματος, συνεργείο και λοιπές κτιριακές υποδομές) της εταιρείας με την επωνυμία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΠΕΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ”, στην περιοχή Λατζιμάς Δήμου Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
66936 31-12-18 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το λατομείο απόληψης αργίλου στην θέση “Κεφάλα” Τοπικής Κοινότητας Μάρθας Δήμου Βιάννου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
42779 31-12-15 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία α) κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 400 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (400 ισοδυνάμων ζώων) και β) βιοτεχνίας παρασκευής ζωοτροφών, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κληρονόμοι Φύσσαρη Ιωάννη & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκονται στην αγροτική περιοχή Μυρωδάτου, Δήμου Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
42780 31-12-15 Τροποποίηση της υπ. αρ. 130222-5.9.2003 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης, τμήμα από κόμβο ΕΓΝΑΤΙΑΣ μέχρι Α-Κ Μαυρονερίου», (όπως αυτή έχει ανανεωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση δανειοθαλάμου συνολικής έκτασης 339 στρεμ. περίπου στη θέση ΚΑΜΑΡΑ Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, για τη λήψη γαιωδών υλικών για τις ανάγκες κατασκευής του οδικού έργου Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
42781 31-12-15 Παράταση ισχύος απόφασης ανανέωσης - τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής συνδετικού υλικού της ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ στη θέση «Κάραβος» ΔΚ Αλιβερίου Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
35499 31-12-14 Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, της μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.», στο 1ο και 2ο χλμ. Τυρνάβου-Αμπελώνα, στο Δήμο Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
35500 31-12-14 Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ. 7669-18-12-2008 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Γ. ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Α.Ε.», στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
28861 31-12-13 Τροποποίηση της αρ.85773/10244/2-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ A.E.’’ ισχύος 6,9 ΜW στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας, ως προς τη συνολική ισχύ του σταθμού (μείωση από 6,9 MW σε 6 MW). Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
28862 31-12-13 Τροποποίηση της αρ.27956/4253/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.3370/131968/22-7-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’Protergia A.E.’’ ισχύος 12 ΜW στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
28863 31-12-13 Τροποποίηση της αρ.27085/4179/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4072/166679/24-9-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’Protergia A.E.’’ ισχύος 6 ΜW στη θέση «Σφίγγιο» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
28864 31-12-13 Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4290/177909/15-10-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
28865 31-12-13 Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4290/177909/15-10-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706562 31-10-23 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 428-834-16-02-20009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα τέως Π.Α.Μ.Θ., όπως αυτή παρατάθηκε αρχικά με την υπ’ αριθ.4060-1756-20-10-2014 (ΑΔΑ:74ΩΞΟΡ1Υ-79Α) Απόφαση, για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εμβαδού 10.862 τ.μ. (Φ 2501) που βρίσκεται στη θέση «Μαντριά Τελίκη» Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας, από την εταιρεία «Σ. ΝΙΚΟΛΑÏΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
706563 31-10-23 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 27913-808-03-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΓ10-ΥΓΩ) Απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την συνεκμετάλλευση δύο (2) όμορων λατομικών χώρων μαρμάρου, έκτασης 46.305,50 τ.μ. (Φ 2355) και 42.344,00 τ.μ.(Φ 1110) και συνολικού εμβαδού 88.649,50 τ.μ. που βρίσκονται στη θέση «Μπιρμπίλη» Τ.Κ. Πλατανότοπου, Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας από την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
706564 31-10-23 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου με τίτλο: ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 114,2 MW [25 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (Α-Γ)], ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΓΑΒΡΑΙΝΑ’ ΙΣΧΥΟΣ 23,1 MW (5 Α-Γ), ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΣΠΑΝΟΣ-ΚΟΜΠΟΛΟΣ’, ΙΣΧΥΟΣ 36,3 MW (8 Α-Γ), ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ’, ΙΣΧΥΟΣ 30,8 MW (7 Α-Γ), ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΚΚΑΛΑ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ’, ΙΣΧΥΟΣ 24 MW (5 Α-Γ), ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ & ΦΟΥΡΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ’’. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706565 31-10-23 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο: «Λιμενικές Υποδομές Αγίας Ρουμέλης Δήμου Σφακίων, με φορέα του έργου το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, εντός περιοχής δικτύου Natura 2000, στην Π.Ε. Χανίων» (ΠΕΤ έργου: 2112685926). Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Κρήτης gov.gr
706566 31-10-23 Ανανέωση – Τροποποίηση και Αναδιατύπωση της με αριθμ. πρωτ. 9356-202304-2010-17-03-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου “Οδός Ιερά Μονή Σπηλιάς – Διασταύρωση προς Βραγκιανά” στην Π.Ε. Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών   gov.gr
706567 31-10-23 Παράταση ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 8γ του Ν.4014-11 της με αρ. πρωτ. 13237-21-08-2003 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για το υφιστάμενο έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Διαχειριστικής Ενότητας νήσου Αμοργού στην ευρύτερη περιοχή «Σταυρός» στη θέση ‘Παπαδιές’», όπως αυτή Ανανεώθηκε – Τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. πρωτ. οικ. 37826-05-06-2014 Απόφαση του Γενικού Δ-ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. Α.Δ.Α. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Νοτίου Αιγαίου gov.gr
704934 31-10-22 ΤροπΤρΤΤροποποίηση της αρ. 11560-537-11-5-2013(ΑΔΑ:ΒΕΔ3ΟΡ1Γ-Χ8Β ) ΑΕΠΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ,που αφορά την μονάδα παραγωγής οπτολίθων εγκατεστημένη στην θέση «Αχούρι-Μέτσου» της Τ.Κ. Κορύτιανης του Δ. Ηγουμενίτσας -Π.Ε. Θεσπρωτίας ως προς την αλλαγή καυσίμου με φορέα του έργου την εταιρεία «Υιοί Νίκου Α.Ε.Β.Ε.» Φορέας του έργου: «ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε..» Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
704935 31-10-22 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 60.000 πτηνών πάχυνσης με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην θέση «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ» της Τ.Κ. Ρωμιάς του Δ. Ζηρού με φορέα διαχείρισης την εταιρεία «ΚΩΤΣΗΣ Λ. –ΛΙΑΠΑΤΗΣ Χ. O.E. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
704936 31-10-22 Τροποποίηση της με Α.Π. οικ. 18103-12-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΑΟΟΡ1Γ-Α09) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου Α2 12ης Ομάδας (Α-Α 3): «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό θέσης 3006031 «Άγιος Αθανάσιος», της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» - Από κοινού χρήση με την ΕΡΤ στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Η τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση (αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό) του παλιού εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος με σύγχρονο εξοπλισμό. Φορέας του έργου: ‘‘DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε’’ Περιβαλλοντική ταυτότητα έργου (ΠΕΤ): 2205780527 Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
704937 31-10-22 Τροποποίηση της με Αρ.Πρ. 208166-02-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΝ6ΦΟΡ1Υ-ΧΨΛ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Εκκοκκιστήριο βάμβακος» της εταιρείας με την επωνυμία «Εκκοκκιστήρια Παυλίδης Α.Ε.», και η οποία είναι υφιστάμενη και εγκατεστημένη στο 5ο χιλ. της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης, Δ. Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2109622429) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
704938 31-10-22 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός 13,02912 MW ΠΛΑΤOΣ 2, συνολικής έκτασης 178.294,96 m2, στη θέση Πλάτος Δ.Ε. Αμφιλοχίας, Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτ-νίας, της εταιρείας ABO WIND HELLAS A.E. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 30 από 17394 1 2 3 580