Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 17251 - 17280 από 17394 1 574 575 576 577 578 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
69079 31-07-20 Τροποποίηση ως προς τη θέση και τη διάταξη των θαλάσσιων εγκαταστάσεων της ΑΕΠΟ με ΑΠ13-19-1-2018-ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ-ΑΔΜΘ και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων των ΑΕΠΟ με ΑΠ13-19-1-2018-ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ-ΑΔΜΘ (ΑΔΑ Ω1ΦΧΟΡ1Υ-Ι0Β) και ΑΠ5282-11-7-2014-ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ-ΑΔΜΘ (ΑΔΑ ΩΔΚ4ΟΡ1Υ-ΔΗΜ), που αφορούν τη δραστηριότητα «Πλωτή μονάδα θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων» στη θαλάσσια περιοχή Αμπελος, της Τ.Κ. Συκιάς, της Δ.Ε. Τορώνης, του Δ. Σιθωνίας, της Π.Ε. Χαλκιδικής, σε έκταση 40στρ. και δυναμικότητας έως 1.400τον.-έτος, τρέχουσας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΘΩΝΙΚΗ ΙΚΕ (ΠΕΤ 1910194222). Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69083 31-07-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας “ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ Α.Ε.” στην περιοχή Κυνόσουρας στα Αμπελάκια Σαλαμίνας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
69081 31-07-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Βελτίωση Λιμένος Αγ. Νικολάου Βολιμών» του Δήμου Ζακύνθου, της Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Ιονίων Νήσων gov.gr
69082 31-07-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αύξησης δυναμικότητας μονάδας βουστασίου από 48 σε 250 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με 170 παράγωγα στη θέση «Δελιάσινος» Τ.Κ. Μικρής Γότιστας, Δήμου Μετσόβου, ΠΕ Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας «ΥΙΟΙ Τ. ΒΑΔΕΒΟΥΛΗ Ο.Ε.» Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
69084 31-07-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «αύξηση δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας από 24000 σε 38400 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Δεματίου, Δήμου Ζαγορίου, ΠΕ Ιωαννίνων Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
69085 31-07-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων λατομείου σχιστολιθικών πλακών & μονάδας θραύσης – ταξινόμησης στείρων υλικών του «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ» στη θέση «ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ» Κοινότητας Φιλοθέης ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69086 31-07-20 Παρατάση της Διάρκειας Ισχύος της με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ Φ 3623-3606-Περιβ.9-12-7-10 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, και της Φ.3623-721-Περιβ.9-26-5-2015 τροποποιητικής αυτής, υπογραφής της Γενικής Διευθύντριας της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της Βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλουμινίου, της εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ A.E.», που βρίσκεται στο 25ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, στη θέση Ξηροπήγαδο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ν. Αττικής, καθώς η εν λόγω εγκατάσταση διαθέτει και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 σε ισχύ. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
69088 31-07-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων-βοθρολυμάτων οικισμών Προχώματος, Καστανά, Ακροποτάμου του Δήμου Χαλκηδόνος» με βιολογικές μεθόδους στο με αρ. 35 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Ακροποτάμου με ισοδύναμο πληθυσμό 3.000 κατοίκους». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69090 31-07-20 Τροποποίηση της αρ. πρωτ. οικ.77838-16013-13-12-2013 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Απολλωνίας και Αρτεμώνα του Δήμου Σίφνου ν. Σίφνου νομού Κυκλάδων» λόγω ενσωμάτωσης άδειας επαναχρησιμοποίησης, λόγω βελτίωσης της οδού πρόσβασης στην ΕΕΛ και τροποποίησης του αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Νοτίου Αιγαίου gov.gr
69091 31-07-20 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.6314-1754-Περιβ.9-13-5-13 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και των Φ.6314-3184-Περιβ.9-24-6-15 και Φ.6314-6193-Περιβ.9-17-12-15 τροποποιητικών αυτής, λόγω μηχανολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισμού, του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών & καλλυντικών προϊόντων και σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής, της εταιρείας «ΒΟΕΗRINGER INGELHEIM EΛΛΑΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στο 5ο χλμ. της Λ. Μαρκοπούλου-Παιανίας στο Δήμο Κρωπίας, Ν. Αττικής (ΠΕΤ: 2003271521). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
706202 31-07-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Συνολικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 79.99970MW στη θέση «ΠΛΑΤΟΣ – ΠΑΛΙΑ ΑΧΕΡΩΝΑ» Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, της Π.Ε. Αιτ-νίας, της εταιρείας GIGA SOLAR GREECE A.E. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
2610 31-08-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ): α) υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 350 τον/έτος θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 37,66 στρεμμάτων στη θέση «Μανδράκι» Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου, Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας και β) μονάδας μη μεταποιημένων προϊόντων – αλιευμάτων για την υποστήριξη πλωτής μονάδας πάχυνσης, δυναμικότητας 2 τον/ημέρα, σε ιδιόκτητη έκταση 5.913,33 τ.μ. στην ιδία θέση της εταιρείας «LION Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
2620 31-08-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση μονάδας τυροκομείου, ιδιοκτησίας του Τερζανίδη Γεωργίου, στο αγρόκτημα Πυργοχωρίου, του Δήμου Παγγαίου, στο Νομό Καβάλας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
2632 31-08-12 Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 68631/25.6.99 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ1594/9826/περ8/10/21.4.11 ΑΕΠΟ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας Ιχθυοπαραγωγική ΕΠΕ ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων τσιπούρας, λαβρακίου σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη νησίδα Αγ. Ιωάννης Διαπορίων νήσων, λόγω αύξησης της ετήσιας δυναμικότητας σε 187,5 τόνους, ανάλογου εκσυγχρονισμού αυτής και αλλαγής του είδους των εκτρεφομένων ιχθύων. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Αττικής gov.gr
40195 31-08-15 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Φραντζή και αγωγοί μεταφοράς’’ στο Δήμο Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
40196 31-08-15 ΘΕΜΑ: Ανανέωση - Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Βελτίωση χάραξης, διαμόρφωση κόμβου στη διασταύρωση από Πηγαδάκια προς Πέραμα και κατασκευή πλήρως διαρρυθμισμένου κόμβου στη διασταύρωση προς Κάτω Τρίτος» ως προς την εξασφάλιση αδρανών υλικών με τη «Δημιουργία Δανειοθαλάμου -Αποθεσιοθαλάμου απόληψης εδαφικού υλικού αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου στη θέση «Καμαρούδια» στην δημοτική κοινότητα Μόριας του Δήμου Λέσβου», ως προς τον ορισμό εργοταξίων στις θέσεις α) «Κόπανος» και β) γηπέδου της εταιρείας «ALTERNATIVE-ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.Ε. επί της 9ης Επαρχιακής Οδού Θερμής - Πηγής – Λ. Μύλοι» και ως προς τη συμπλήρωση όρων για την εναρμόνιση της ΑΕΠΟ με την ισχύουσα νομοθεσία. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Βορείου Αιγαίου gov.gr
40199 31-08-15 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης & έργα διευθέτησης ρέματος Αλαργινό» στο Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
40210 31-08-15 Μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 40.000 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,995 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «BIOENERCO Ο.Ε.» που επρόκειτο να εγκατασταθεί στο με αριθμό 872 αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή «Μελικιώτικα» του αγροκτήματος Δημοτικού Διαμερίσματος Παλατιτσίων, Δ.Ε. Βεργίνας, Δήμου Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
40214 31-08-15 Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. Οικ. 2732-02-04-2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΜΟΡ1Υ-97Η) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την τροποποίηση της λειτουργίας του Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ» και κωδικό αριθμό «1001143» που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=407.672,37, Υ= 4.504.441,75, και λ= 22ο 54’ 28’’ και φ= 40ο 41’ 09’’», ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α-Α 6) Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
48135 31-08-16 : Ανανέωση και τροποποίηση ως προς τη διάταξη των εγκαταστάσεων (χωρίς μεταβολή δυναμικότητας) και την επωνυμία, της υπ’αριθ. 6304-19-8-2005 ΑΕΠΟ, υφιστάμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα Long- Line, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Καβακλιώτη Γεωργίου τ. Χρήστου, που λειτουργεί στο τεμάχιο Π52, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Μεθώνης, της Δ.Ε. Μεθώνης, του Δ. Πύδνας-Κολινδρού, της Π.Ε. Πιερίας, σε έκταση 15 στρεμμάτων και δυναμικότητας έως 110 τον.-έτος. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
48137 31-08-16 Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της δραστηριότητας «Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και παρασκευή παγωτών» με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.» , που βρίσκεται στην περιοχή της Τ.Κ Επταμύλων της ΔΕ Σερρών της ΠΕ Σερρών. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
48139 31-08-16 Τροποποίηση – Ανανέωση της υπ’ αρ. οικ. 144828-6.6.2005 ΚΥΑ ‘Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πηγών Αώου, στον ποταμό Αώο», της ΔΕΗ Α.Ε’ Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ηπείρου gov.gr
48142 31-08-16 Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4014-11, υφιστάμενης μονάδας μυδοκαλλιέργειας με το σύστημα Long- Line, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. Χρήστου Κουλουριώτη και κ. Ηλία Κολιαπίδη, δυναμικότητας έως 132 τον.-έτος που λειτουργεί σε έκταση 20 στρεμμάτων στην θέση με α-α Π 25 της Ζώνης Παραγωγής Οστράκων της θαλάσσιας περιοχής Αγιάννης, της Δ.Ε. Μεθώνης, του Δ. Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
48145 31-08-16 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την Αναβάθμιση & Λειτουργία του υφιστάμενου Κέντρου Δορυφορικών Εκπομπών (ΚΔΕ) Νεμέας, Δήμου Νεμέας, Ν. Κορινθίας. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Πελοποννήσου gov.gr
48147 31-08-16 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την Αναβάθμιση & Λειτουργία του υφιστάμενου Κέντρου Δορυφορικών Εκπομπών Θερμοπυλών, Δήμου Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου, Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
56390 31-08-17 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής τοματοπολτού και πουρέ φρούτων, με την επωνυμία «ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε.», στο Τ.Κ. Φίλιας, στη Δ.Ε. Σοφάδων, του Δ. Σοφάδων, της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΠΕΣΠΑ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
56391 31-08-17 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Πτηνοτροφική μονάδα πάχυνσης 20.000 χλ πτηνών της εταιρείας του κ. Αμβροσιάδη Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ» που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή «θέση Μουτσάρα» του Δήμου Κατερίνης Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
56415 31-08-17 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέος κόμβος Μολάων της Δ.Κ. Μολάων της Δημοτικής Ενότητας Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας» Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Πελοποννήσου gov.gr
65189 31-08-18 «Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 82764-96-07.11.1997 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και των τροποποιητικών της 2086-1138-09.02.2015 (ΑΔΑ: 74ΥΒΟΡ1Φ-Υ22) Απόφαση ανανέωσης – τροποποίησης του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. και 125770-27.09.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΓ3ΟΡ1Φ-ΔΘΛ) Απόφαση τροποποίησης του Γεν. Δ-ντη της Γεν. Δ-νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, περί: «Την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας εκτροφής τσιπούρας, λαβρακίου, μυτακίου, φαγκριού σε πλωτούς κλωβούς συνολικής δυναμικότητας 190 τόνων, από την εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΑΜΗΣ Ε.Π.Ε.» σε θαλάσσια έκταση δεκαπέντε (15) στρεμμάτων στη θέση «Κουρουκλάτα» στον κόλπο Αργοστολίου, καθώς και για την κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης και του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών, σε ιδιόκτητη έκταση τεσσάρων (4) στρεμμάτων στη θέση Λαγκαδά – Λακούλια Κοινότητας Φαρακλάτων, Νήσου Κεφαλονιάς» όσον αφορά τον: α) εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων καθώς και β) την διόρθωση των συντεταγμένων των κορυφών του πάρκου εκτροφής λόγω απλής μετατόπισης, που προέκυψε από την εσφαλμένη τροποποίηση των συντεταγμένων από το προβολικό σύστημα ED 50 ΕΛΛΑΣ σε ΕΓΣΑ 87’, που μας υποβλήθηκαν εκ νέου με την αρ.πρωτ. 294606πε-16.01.2018 Απόφαση της Δ-νσης Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου περί την ανανέωση μίσθωσης και ανανέωσης – τροποποίησης της άδειας λειτουργίας της υφιστάμενης και λειτουργούσας μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων, ιδιοκτησίας εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.»». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ιονίων Νήσων gov.gr
65196 31-08-18 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20220-805-02.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Γ-ΝΚΠ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 75548-02.06.2017 (ΑΔΑ: 6ΚΞΜΟΡ1Γ-Ζ9Β) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του έργου Α2: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ΥΗΣ Σπηλαίου» και το συνοδό αυτού έργο διασύνδεσης (μέχρι την υφιστάμενη γραμμή Μέσης Τάσης), ισχύος 1,16 MW, στον ποταμό Βενέτικο, στην Τ.Κ. Σπηλαίου της Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω μείωσης του γηπέδου εγκατάστασης της υδροληψίας, καθώς και ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΥΗΣ μέχρι τη γραμμή Μέσης Τάσης. Φορέας του έργου: «ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε.». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 17251 - 17280 από 17394 1 574 575 576 577 578 580