Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 61 - 90 από 17383 1 2 3 4 5 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
52206 01-03-17 Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 1100 μόσχων πάχυνσης ανεξαρτήτου ηλικίας, του Ιωάννη Α. Βουγιούκα, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. Μαρίνας του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
52208 01-03-17 Τροποποίηση και αναδιατύπωση της αρ. 626-06-05-09 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως ισχύει για τη λειτουργία μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη αποβλήτων (μη επικινδύνων) - Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) της εταιρείας «ECO TEXNIKH AEBE» στη θέση «Μνήμα Κατή» ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων ΠΕ Εύβοιας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
52209 01-03-17 Ανανέωση-Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη δραστηριότητα: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «1406306_ΡΑΧΕΣ ΠΚ», στη θέση «ΛΟΥΠΑΣΤΡΑ», εκτός οικισμού, της Δ.Ε Ραχών, του Δήμου Ικαρίας, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», συμπλήρωση αυτής για την εναρμόνιση με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και αναδιατύπωση για την ευταξία αυτής. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Βορείου Αιγαίου gov.gr
61428 01-03-18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΡΑΛΙ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 354 ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 35.674,00 Τ.Μ., ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Μ. 209 ΓΑΙΩΝ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΤΙΓΚΑΚΙ» Δ.Κ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΝΗΣΟΥ ΚΩ, ΠΕ ΚΩ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΑΛΙ ΚΩ Α.Ξ.Τ.Ε.». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
61432 01-03-18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ (ROSELANDS)» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 212 ΚΛΙΝΩΝ, ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 15.760,00 Τ.Μ., ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Μ. 208Α ΓΑΙΩΝ ΠΥΛΙΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΡΜΑΡΙ» Δ.Κ. ΠΥΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΝΗΣΟΥ ΚΩ, ΠΕ ΚΩ, ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ Α.Ε». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
61444 01-03-18 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ» της εταιρίας «Μαρκούδης Ε.Π.Ε.» στα αγροτεμάχια 7 και 8 Ν. Ρυσίου, Δ. Θέρμης, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
61449 01-03-18 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 8588-12-12-16 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Παραγωγή: (α) οργανικού εδαφοβελτιωτικού – οργανοχουμικών λιπασμάτων και (β) ανακύκλωση – αποβουλκάνωση ελαστικών» της εταιρίας «ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στα με αριθ. 277 και 278 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πλατέος, του Δήμου Αλεξάνδρειας της ΠΕ Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής επωνυμίας του φορέα Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
67138 01-03-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 40.574,28 τ.μ στη θέση «Έλκη», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67139 01-03-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.358,38τ.μ στη θέση «Μιρνότου», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67140 01-03-19 Ανανέωση – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Κ.Υ.Α. 107600-02-09-2008 και της τροποποίησής της με την Κ.Υ.Α. 198568-21.04.2011, για το έργο: «Επέκταση και Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Λευκάδας και του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Διάθεσης των λυμάτων» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ιονίων Νήσων gov.gr
67141 01-03-19 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3896-1828-23-05-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μονάδα Προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ιονίων Νήσων gov.gr
67142 01-03-19 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 250kWe, της εταιρείας Ν. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ – Σ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ Ο.Ε., σε αγροτεμάχιο εμβαδού 9532,72τ.μ., στο αγρόκτημα Αβδήρων, του Δήμου Αβδήρων, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
70045 01-03-21 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Τρίπολης (Περιοχή Ζευγολατειού – Νεοχωρίου)» της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρίπολης Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα   gov.gr
70046 01-03-21 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Πελοποννήσου gov.gr
70047 01-03-21 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΤΗ <ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-Σ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ Σ.Σ.ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ-Σ.Σ.Ν.ΚΑΥΚΑΣΟΥ> Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
70048 01-03-21 Τροποποίηση της υπ'αριθ.πρωτ.52092-3159-18-11-09-2018 Α.Ε.Π.Ο., του υφιστάμενου κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας : «1200099 MSC ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ (από κοινού χρήση με την εταιρεία VOODAFONE),τοποθετημένου επί κτιρίου, επί της Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ -ΛΑΜΙΑΣ και ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στο Δήμο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Αττικής gov.gr
70049 01-03-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αδειοδότηση για την παραχώρηση χρήσης κατασκευής υφιστάμενης προ της 28.07.2011 (α’ φάση) και επέκταση προβλήτας (β’ φάση) στον Όρμο Κουζουνού του Δήμου Σπετσών». Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Αττικής gov.gr
703890 01-03-22 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 588-618-9.7.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 419 τόνων της εταιρίας ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΕΠΕ για αντικατάσταση ιχθυοκλωβών και αδειοδότηση χερσαίων εγκαταστάσεων, στη θέση «Νήσος Πλατειά» Δήμου Ναυπλιέων, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Πελοποννήσου gov.gr
703891 01-03-22 Ανανέωση ισχύος της με αρ. πρωτ. 4270-13-10-2009 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου κατηγορίας 4* (τεσσάρων αστέρων) με διακριτικό τίτλο KING SARON δυναμικότητας 305 κλινών», τη θέση Κάβος του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων» στην Π.Ε. Κορινθίας, με φορέα την εταιρεία ΙΣΘΜΙΑ ΕΠΕ. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Πελοποννήσου gov.gr
703892 01-03-22 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1462-03-05-2017 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της υπηρεσίας μας για τη λειτουργία της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης - Ορεστιάδας, στην περιοχή του Προβατώνα, στον Δήμο Σουφλίου του Ν. Έβρου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
703893 01-03-22 Τροποποίηση, ανανέωση και επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.πρωτ.: 3294-22-11-2011 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 70 ΜW και των συνοδών έργων υποδομής, της εταιρείας «PHOTONOTOS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.) στη θέση “Ξηροκάμπι”, της Δ.Ε. Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
703894 01-03-22 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το «Λιμένα Ίου την κατασκευή έργων επέκτασης-ολοκλήρωσης του τμήματος εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας, καθώς και τη λειτουργία του λιμένα ακτοπλοΐας και λιμένα μικτής χρήσης συνολικά». Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Νοτίου Αιγαίου gov.gr
703895 01-03-22 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ-Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 51,975 MW της ‘’ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ’’ αποτελούμενου από τέσσερις (4) επιμέρους Φ-Β σταθμούς στις θέσεις «ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ» (6,11820 MW), «ΑΡΝΟΒΡΥΣΗ 1» (19,98810 MW), «ΑΡΝΟΒΡΥΣΗ 2» (15,65190 MW) και «ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΑ» (10,21680 MW) των Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας και Ταμασίου στους Δήμους Δομοκού και Σοφάδων των Ν. Φθιώτιδας και Ν. Καρδίτσας αντίστοιχα. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
703896 01-03-22 Μη απαίτηση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 2575-19-7-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την α.π. 3287-19-9-2019 απόφαση για την λειτουργία υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., παραγωγής ασφαλτομίγματος, θραύσης και διαλογής αδρανών υλικών, προσωρινής αποθήκευσης και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, επεξεργασίας και διάθεσης ογκωδών αποβλήτων και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων (κομπόστ)», με την επωνυμία «ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.» στην εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης, Π.Ε. Ξάνθης. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
705521 01-03-23 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81379-3184-05.4.2020 ΑΕΠΟ για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Αττικής – Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως προς την παραλλαγή τμήματος της υπόγειας όδευσης, του υποέργου Αττικής, στο Δήμο Ασπροπύργου. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Αττικής gov.gr
705522 01-03-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση της λειτουργίας του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 39,6 MW» της εταιρείας «ENERFARM 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και το οποίο θα κατασκευαστεί στις θέσεις «Κορφοβούνι» και «Μαύρη Πέτρα- Συνοικία», Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2105527721) Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707058 01-03-24 Τροποποίηση της α.π. 33797-15.12.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΘ4ΟΡ1Ι-3ΤΔ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το υφιστάμενο έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και καθαρισμού Λυμάτων του Δήμου Μυτιλήνης που βρίσκεται στην περιοχή Μαυροβούνι του Νομού Λέσβου», Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Βορείου Αιγαίου gov.gr
707059 01-03-24 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 41987-22-03-2023 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταïκού σταθμού ισχύος 109MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΣΠΗΛΑΙΟ», της Δ.Ε. Τριγώνου, του Δ. Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου (και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 117400-29-8-2023 απόφαση), ως προς την προσθήκη διατάξεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατάντη του μετρητή, μέγιστης ισχύος έγχυσης 109MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 109MW, χωρίς τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο συνδέεται, εντός της έκτασης που καταλαμβάνει το έργο. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707060 01-03-24 2η Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με αριθμό πρωτ. 100222-05-04-2022, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 252350-01-12-2022 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ», η οποία βρίσκεται στο 3Ο χλμ. Ε.Ο Ξάνθης-Λάγους, του Δήμου Ξάνθης, της Π.Ε. Ξάνθης (ΠΕΤ 2110641228). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707061 01-03-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την αδειοδότηση συνοδών υποδομών εντός χερσαίας έκτασης, ζώνης αιγιαλού και θαλάσσιας έκτασης που εξυπηρετούν την πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων και μεσογειακών ιχθύων στη θέση «Όρμος Λιμί», Δ.Ε. Σολυγείας, Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας για την εταιρεία «MARE MAGNUM Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Πελοποννήσου gov.gr
Εμφανίζονται 61 - 90 από 17383 1 2 3 4 5 580