Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 31 - 60 από 17394 1 2 3 4 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
69926 01-02-21 ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 150064-11-09-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΓΗΠΕΔΟ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ» ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΔΑΡΟ» ΤOY Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69927 01-02-21 Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκατάσταση εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ με οργανωμένο χώρο εναπόθεσης- αξιοποίησης αδρανών υλικών & καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ για αποκατάσταση ανενεργού λατομείου» στη θέση “ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ”, Τ.Κ. Συκούντας, Δ.Ε. Ευεργέτουλα, Δήμου Μυτιλήνης, της επιχείρησης «ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Βορείου Αιγαίου gov.gr
703739 01-02-22 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδά έργα οδοποιίας και κωδικό θέσης ‘‘1002883-ΚΡΑΝΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ’’, της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, που βρίσκεται στη θέση ύψωμα ‘Σουβλόπετρα’, στη Δ.Κ. Κρανέας, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Θεσσαλίας gov.gr
703740 01-02-22 Τροποποίηση της με Α.Π.105420-18-5-2001 Απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φράγμα Σκοπού – Παπαδιάς και συναφή έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας» όπως αυτή ισχύει, όσον αφορά την Β΄ μετατόπιση τμήματος αγωγού υδροδότησης του ΑΗΣ Μελίτης στην περιοχή των ορυχείων Αχλάδας, και παράταση της ισχύος της. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
703741 01-02-22 Τροποποίηση της με αρ.πρ. 6628-15-9-20 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία φυτικών υποπροϊόντων και ενσιρωμάτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία : 8.140 τόνοι - ετήσια παροχή ενεργειακών φυτών και ενσιρωμάτων : 18.300 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου, ισχύος 2,999 ΜWel , της εταιρίας με την επωνυμία «MIL OIL HELLAS Α.Ε. ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» και δ.τ. «MIL OIL HELLAS Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 6Α της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, στη Δ.Ε. Λευκώνα, Δ. Σερρών, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω χρήσης της δεξαμενής αποθήκευσης του παραγόμενου υγρού υπολείμματος και από γειτονική μονάδα παραγωγής βιοαερίου στο Ο.Τ. 6Β της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών (ΠET Έργου: 2004285124) Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705397 01-02-23 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2534-6-07-2012 (ΑΔΑ:Β416ΟΡ1Θ- 35Δ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων παραλιακών οικισμών Καρτερού, Βαθειανού Κάμπου και Κοκκίνη Χάνι Δήμου Χερσονήσου» Π.Ε. Ηρακλείου Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κρήτης gov.gr
705398 01-02-23 Τροποποίηση της με Αρ. Πρ. 201448-17-08-2022 (ΑΔΑ: 6Α1ΧΟΡ1Υ-Ι11) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος» με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», που είναι εγκατεστημένη στα με αριθμό 433, 434, 356, 357 και 358 κληροτεμάχια στην εκτός σχεδίου περιοχή αγροκτήματος Ν. Φλογητών, Δ. Νέας Προποντίδας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2110629926) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705399 01-02-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42,72054MW και Σταθμού Ανύψωσης Τάσης 33-150KV, στη θέση ¨ΤΣΑΤΑΡΛΑΣ¨, φερόμενης ιδιοκτησίας της ¨ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ¨, στην Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
705400 01-02-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης, δυναμικότητας 310 τον-έτος σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Βερεσές», στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β5, Δ.Ε. Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας, της εταιρείας «GOLDEN FISH FARM Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
705401 01-02-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης, δυναμικότητας 310 τον-έτος σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση «Νότια Όρμου Βερεσές», στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β5, Δ.Ε. Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας, της εταιρείας «GOLDEN FISH FARM Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706943 01-02-24 Τροποποίηση της αρ.75277-15-4-2021 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.4973-18-1-2024 απόφασή μας) φωτοβολταϊκού (Φ-Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος εγκαταστημένης ισχύος 22 MW (μέγιστη αποδιδόμενη 20 MW) της ‘’HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A.’’ στη θέση «Βαθειά Λάκκα» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτία, με ενσωμάτωση διάταξης αποθήκευσης ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης - απορρόφησης 100 MW. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706944 01-02-24 Τροποποίηση της αρ. 198900-30-10-2020 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών, μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) υφιστάμενη πλωτή μονάδα Θ.Μ.Ι., δυναμικότητας 387,5 τον-έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Κορωνιές», β) χερσαίες εγκαταστάσεις (ίδρυση συσκευαστηρίου δυναμικότητας 300 τον-έτος, άλλες υφιστάμενες χερσαίες εγκαταστάσεις) σε δημόσια δασική έκταση 5.488,95 τ.μ., γ) υφιστάμενα έργα στη ζώνη αιγιαλού – παραλίας και στο θαλάσσιο χώρο, της εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», στη θέση «Ακρωτήριο Σταυρός», Δ.Ε. Λάρυμνας, του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706945 01-02-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, δυναμικότητας 550 τον-έτος, στη θέση «Χιλιομίλι», Δ.Ε. Μώλου, του Δήμου Καμένων Βούρλων Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «PHILOSOFISH Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706946 01-02-24 Τροποποίηση – Ανανέωση και Επαναδιατύπωση της με α.π. 150606-23-07-2021 ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,57MW, με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρητικότητας 50MW, στη θέση ¨ΓΕΡΕΚΛΗ¨, στην Δ.Ε. Αλμυρού, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας φερόμενης ιδιοκτησίας της ¨ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.¨ & δ.τ. ¨ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΠΕ¨. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
706947 01-02-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 MW της ‘’WE GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE’’ στη θέση «ΙΣΩΜΑΤΑ - ΚΛΑΔΕΡΑ» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706948 01-02-24 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2910-21-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΡ7ΟΡ1Υ-Υ6Ρ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, λόγω προσθήκης νέου κτηρίου ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), την ανακαίνιση του υφιστάμενου ΤΕΠ και τη δημιουργία πνευμονολογικής κλινικής σε υφιστάμενο κτήριο. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706950 01-02-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη δραστηριότητα: «Εκσυγχρονισμός Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων», του Δήμου Χίου, στη θέση «Αγιάσματα» της Δ.Ε. Αμανής του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Βορείου Αιγαίου gov.gr
706951 01-02-24 Τροποποίηση και αναδιατύπωση όρων της υπ’ α.π. 240973-16-12-2020 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου εγκατεστημένης ισχύος 0,999 MWel,», στα με αρ. 738, 739, 740 & 741 αγροτεμάχια αναδασμού Μεγάρχης στην Τ.Κ. Μεγάρχης του Δήμου Τρικκαίων, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε.”. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
22997 01-03-13 Ανανέωση της με Α.Π. οικ.67466/4-6-1999/ΥΠΕΧΩΔΕ–ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κοινής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας (μύδια) με το σύστημα «LONG-LINE», ιδιοκτησίας των κ.κ. Παπάζη Ιωάννη, Παπάζη Πέτρου, Βερβίτη Κων/νου και Βεργίδη Αλεξίου, που λειτουργεί στο τεμάχιο Η8 της θαλάσσιας περιοχής της Τ.Κ. Κλειδίου, της Δ.Ε. Πλατέος, του Δ. Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας, σε έκταση 15 στρεμμάτων και με δυναμικότητα έως 110,1 τον./έτος. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
22998 01-03-13 Ανανέωση της με Α.Π. 70842/22-12-1999/ΥΠΕΧΩΔΕ–ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κοινής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας (μύδια) με το σύστημα «LONG-LINE», ιδιοκτησίας του κ. Τσαρίδη Θεοδώρου που λειτουργεί στο τεμάχιο Η29 της θαλάσσιας περιοχής της Τ.Κ. Κλειδίου, της Δ.Ε. Πλατέος, του Δ. Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας, σε έκταση 15 στρεμμάτων και με δυναμικότητα έως 102,8 τον./έτος. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
23000 01-03-13 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την υλοποίηση της δραστηριότητας «Αμμοληψία από τον ποταμό Τύρια στην περιοχή του οικισμού Τύρια», με φορέα της δραστηριότητας την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., στην Τ.Κ. Μπαουσιών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
23008 01-03-13 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά υλοποίηση του έργου : «Οριοθέτηση ρεμάτων 6ης πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας», με φορέα του έργου το Δήμο Ηγουμενίτσας, στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ηπείρου gov.gr
23010 01-03-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της βιοτεχνίας Ανάκτησης μεταλλικών πρώτων υλών – Μονάδας επεξεργασίας ΟΤΚΖ με την επωνυμία «AUTO GROUP ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο υπ’ αρ. 1322 αγροτεμάχιο στο αγρόκτημα Καλλιφύτου του Δ. Δράμας, λόγω τροποποίησης της εγκατεστημένης ισχύος, κτιριακής προσθήκης και αύξησης του εμβαδού του οικοπέδου με προσάρτηση παρακείμενου αγροτεμαχίου (αγροτεμάχιο 1298). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
23011 01-03-13 Ανανέωση της αριθ. 4475/9.11.2005 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της αδειοδοτημένης περιβαλλοντικά δραστηριότητας που αφορά την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων, με φορέα τον κ. Ξεριά Περικλή, στη θέση Παλιαλώνια της Τ.Κ. Πετραλώνων στο Δήμο Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
23012 01-03-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας Κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών υγρού και ξηρού τύπου (Pb – Οξέος)» με την επωνυμία «S&S Μ.Ε.Π.Ε.» στην ΒΙ.ΠΕ. (Ο.Τ.19) Κομοτηνής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
23013 01-03-13 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 802 / 5279 / ΠΕΡΙΒ-9 / 23-12-2011 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 802 / 5395 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 / 10-01-2013, Φ 802 / 4353 / ΠΕΡΙΒ-9 / 03-10-2012 και Φ 802 / 2297 / ΠΕΡΙΒ-9 / 31-05-2012 Αποφάσεις, για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση “Πράρι - Μουστάκι” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
44128 01-03-16 Παράταση ισχύος περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων της ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ» ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
44131 01-03-16 Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κτηνοτροφικής μονάδας βουστασίου δυναμικότητας 300 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους, με ανόρυξη γεώτρησης, ιδιοκτησίας του Μπίτζου Γεωργίου, σε γήπεδο εμβαδού 43.101,30 τ.μ. στη θέση «Ρεβένια» Αγίων Θεοδώρων, Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων Νομού Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
44134 01-03-16 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ-Φ.Π.1090-994-20-04-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία υφιστάμενης δραστηριότητας παραγωγής ασφαλτομίγματος φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ’’, στη θέση ‘‘Μπουλγκάρι’’ του Δήμου Κιλελέρ, στην ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
44138 01-03-16 Ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘‘1404320 - ΚΑΡΙΤΣΑ-Χ2’’ της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E., λόγω αναβάθμισης και επέκτασης των κεραιοδιατάξεών του, στη θέση ‘‘Αγ. Τριάδα’’ Καρίτσας, στο Δήμο Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Θεσσαλίας gov.gr
Εμφανίζονται 31 - 60 από 17394 1 2 3 4 580