Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 30 από 17394 1 2 3 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
67360 08-05-19 “Ανανέωση της υπ αριθμ. πρωτ. 132268-28.08.2007 ΚΥΑ ως αυτή ισχύει με την υπ αριθμ. πρωτ. 481-05.06.2013 Απόφαση Ανανέωσης- τροποποίησης Γ.Δ. Α.Δ.Α. και αφορά στο έργο: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Χάλκης, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»” Συμπλήρωση προς εναρμόνιση και Επικαιροποίηση των όρων με νέους Όρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και Επαναδιατύπωση σε ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Νοτίου Αιγαίου gov.gr
702680 18-05-21 ’’Ανανέωση της υπ’ αρ. οικ 167663-10 (τροποποίηση με την οικ 45698-16) Απόφασης, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) που βρίσκεται στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, καθώς και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων όρων αυτής’’ Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
64750 27-07-18 ‘Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία «ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΩ», κατηγορίας 4* και δυναμικότητας 474 κλινών, στη θέση «Τουβάκι», Δ.Κ. Αντιμάχειας , Δ.Ε. Ηρακλείδων, Δήμου Κω, ιδιοκτησίας της COSTAL CLUB Ξ.Τ.Ε.Α.Ε., τελικής έκτασης 64.394τμ, μετά την προσάρτηση όμορου γηπέδου ίδιας ιδιοκτησίας για λογαριασμό της COSTAL-CLUB Ξ.T.E A.E. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
50439 15-12-16 ‘Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας συσκευασίας και αποθήκευσης λιπασμάτων, φερόμενης ιδιοκτησίας της «YARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στο Ο.Τ. 9Α, στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, στο Δήμο Ρ. Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
69816 11-01-21 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Αττικής gov.gr
69104 05-08-20 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ELOUNDA HILLS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΣΤΟΝ AΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Κρήτης gov.gr
703069 23-08-21 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
54970 23-06-17 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙ ν. ΛΕΡΟΥ Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Νοτίου Αιγαίου gov.gr
52064 22-02-17 Υφιστάμενος σταθμός ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδ. ονομασία «0110086 ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΣ Α-Τ», σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί ανωνύμου οδού, του Δήμου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, περίπτωση από κοινού χρήση με την Cosmote Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
43058 18-01-16 Υφιστάμενο εργοστάσιο παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος» και γεώτρηση για την κάλυψη βιοτεχνικών αναγκών», στο 5ο χιλ. Ε.Ο. Κοζάνης- Πτολ-δας, εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Κοίλων του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
48986 07-10-16 Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα, (SUMMER VILLAGE), 4*, δυναμικότητας 165 κλινών, (μετά την αναβάθμιση), εντός γηπέδου επιφανείας 11.000 τμ, στην περιοχή ΜΑΡΜΑΡΙ, Δήμου Κω, (ΚΜ 308Β Πυλίου Κω), ιδιοκτησίας «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Τ.Ξ.Ε. ΑΕ.». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
68320 29-01-20 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΠΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
702700 21-05-21 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΕΠΟ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
704934 31-10-22 ΤροπΤρΤΤροποποίηση της αρ. 11560-537-11-5-2013(ΑΔΑ:ΒΕΔ3ΟΡ1Γ-Χ8Β ) ΑΕΠΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ,που αφορά την μονάδα παραγωγής οπτολίθων εγκατεστημένη στην θέση «Αχούρι-Μέτσου» της Τ.Κ. Κορύτιανης του Δ. Ηγουμενίτσας -Π.Ε. Θεσπρωτίας ως προς την αλλαγή καυσίμου με φορέα του έργου την εταιρεία «Υιοί Νίκου Α.Ε.Β.Ε.» Φορέας του έργου: «ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε..» Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
705336 23-01-23 ΤροποποίησητωνΠεριβαλλοντικών Όρων,που είχαν επιβληθεί με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 8083-24-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΛΥΟΡ1Υ-ΠΦΥ) Απόφαση της Γενικής Δ-ντριας Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε ενεργό λατομείο βιομηχανικού ορυκτού Αργίλουσυνολικής έκτασης 85.241,96τ.μ, λόγωαναθεώρησης των εργασιών αποκατάστασης, σε τμήμα έκτασης 34.079,29τ.μ.όπου το κοίτασμα Αργίλου έχει αποληφθεί πλήρως, με εγκατάσταση και λειτουργία αποθεσιοθάλαμου ολικής πλήρωσης με στερεά αδρανή - μη επικίνδυνα απόβλητα, στην θέση «Καβακλή», ΤΚ Γαλλικού, Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, με ΠΕΤ: 2205779628. Φορέας εκμετάλλευσης: «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.)» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705954 08-06-23 Τροποποίησης της υπ’ αριθ. οικ. 203164-08-11-2011 κοινής υπουργικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη λειτουργία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Ο.Α.Κ.Α.» για το έργο «Εγκατάσταση μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, εγκαταστημένης ισχύος 1.061 kWe στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Ο.Α.Κ.Α."». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
3085 21-09-12 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 5734/11/20-07-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «AIMS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 328, 329 και 370 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Βαθυλάκου, στο Δήμο Χαλκηδόνος, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας από «ΕΪΜΣ (AIMS) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ Α.Ε.» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2721 05-09-12 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 5734/11/20-07-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «AIMS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μονοπήγαδου, στη θέση Άγιος Αντώνιος του Δήμου Θέρμης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας από «ΕΪΜΣ (AIMS) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ Α.Ε.» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2038 27-07-12 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 5701/11/20-07-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 4,9 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω ενσωμάτωσης των έργων της ηλεκτρικής διασύνδεσης του έργου με το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και αλλαγής επωνυμίας από «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε «PΟURNARI AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
589 29-05-12 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 3391/11/27-05-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6,25 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια στη θέση «Αξιοχώρι», στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
3874 30-10-12 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 3391/11/27-05-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6,25 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια στη θέση «Αξιοχώρι», στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
26042 22-07-13 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 3391/11/27-05-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6,25 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια στη θέση «Αξιοχώρι», στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2722 05-09-12 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 151/11/31-01-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «AIMS ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μονοπήγαδου, στη θέση Άγιος Αντώνιος του Δήμου Θέρμης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αλλαγής της διεύθυνσης της έδρας της εταιρείας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
23557 14-03-13 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 14090/10/31-01-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΡΩΟΡ1Υ-Ν) Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για τηνγια την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 4,04 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «BANKSIA LIMITED & SIA E.E.» και διακριτικό τίτλο «SOL INVICTUS E.E.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 166, 167, 171, 172, 173 και 174 του αγροκτήματος Νέου Γυναικόκαστρου, στο Δήμο Κιλκίς, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
39693 24-07-15 Τροποποίησης της αρ. οικ.39894-1291-8-7-2015 (ΑΔΑ: 7ΘΩ4ΟΡ1Γ-ΒΦ1) ΑΕΠΟ Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δ. Μακεδονίας του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος « ΤΗΕ RETREAT» της εταιρείας «ΣΥΒΟΤΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Κατηγορίας 4 αστέρων εγκατεστημένο στην θέση «ΜΠΕΛΑ ΒΡΑΚΑ» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμoυ Ηγουμενίτσα συνολικής δυναμικότητας 314 κλινών με εξέδρα επί πασάλων και πλωτή προβλήτα ως προς την προσθήκη πλωτής προβλήτας σε όμορο εκμισθωμένο από την εταιρεία γήπεδο. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ηπείρου gov.gr
39578 21-07-15 Τροποποίησης της αρ. 1892-46-16-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΡ1Γ-02Θ) Απόφασης Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Η-Δ.Μ περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ξενοδοχειακού συγκροτήματος με διακριτό τίτλο « ΤΗΕ RETREAT» της εταιρείας «ΣΥΒΟΤΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», κατηγορίας 4 αστέρων, εγκατεστημένο στην θέση «ΜΠΕΛΑ ΒΡΑΚΑ» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας ως προς την αύξηση των κλινών συνολικής δυναμικότητας 314 κλινών και υφιστάμενης εξέδρας επί πασάλων και πλωτής προβλήτας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ηπείρου gov.gr
39031 23-06-15 Τροποποίησης της αρ. 17851-638-15-10-2014(ΑΔΑ: Ω52ΜΟΡ1Γ-Λ92) Απόφαση Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δ. Μακεδονίας περί έγκρισης περιβαλλοντικών , υφιστάμενου πτηνοσφαγείου –τυποποιητήριου κρέατο της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» εγκατεστημένο στη θέση «Αμπέλια» της Δ.Ε.Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας ως προς την τροποποίηση του εμβαδού τοu γηπέδου,την κτιριακή επέκταση της μονάδας και την επιφάνεια κάλυψης (υπαγωγή στον Ν. 4178-2013 τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαιρέτων) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
67802 25-09-19 Τροποποίησης και Κωδικοποίησης της με Αρ. Πρ. 1733-12-26-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡ1Υ-ΡΓΞ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) εγκατεστημένης ισχύος 13,2 MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 12,0 MW» της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1812020426, και το οποίο προτείνεται να υλοποιηθεί σε έκταση που βρίσκεται στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
42207 01-12-15 Τροποποίηση: α) της υπ. αρ. 102696-30.5.2006 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: Τμήμα Πάτρα (τέλος παράκαμψης Πάτρας) – Αμαλιάδα» και β) της υπ. αρ. 100163-30.5.2006 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: Τμήμα Αμαλιάδα – Πύργος – Τσακώνα», ως προς την οριστικοποίηση του βασικού σχεδιασμού του οδικού έργου Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
60810 05-02-18 Τροποποίηση: (I) της υπ. αρ. 142128-25.7.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο (νότιο άκρο παράκαμψης Αγρινίου)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), και (II) του 1ου θέματος της υπ. αρ. 147996-14.4.2015 (ΑΔΑ: 6Ι3Υ465ΦΘΗ-ΣΡ4) Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο στην περιοχή Κλόκοβας» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ως προς τις τεχνικές διαφοροποιήσεις από την επικαιροποίηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα αυτό, Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 30 από 17394 1 2 3 580