Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 17251 - 17280 από 17394 1 574 575 576 577 578 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
47593 27-07-16 Τροποποίηση- Ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. οικ.210-21.01.2010 Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΠΝΑ, με θέμα: Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ με κωδ. ονομασία «1000939 ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΣ», στη θέση Λιβάδα , Δ.Ε Αρχαγγέλου , Δήμο Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομός Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον οποίο γίνεται από κοινού χρήση της κεραίας με την Cosmote A.E., λόγω προσθήκης κεραιοσυστημάτων κάλυψης, ανανέωση λόγω λήξης ισχύος, συμπλήρωση, προς εναρμόνιση και επικαιροποίηση των όρων με νέους όρους συμφώνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αναδιατύπωση σε ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης`. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
34166 03-10-14 Τροποποίηση- Ανανέωση της υπ. αρ. 122892-5.07.2004 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου “Κατασκηνώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στην Πάρνηθα” , Ν. Αττικής». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
2689 04-09-12 Τροποποίηση- Ανανέωση χρονικής Διάρκειας ισχύος της με αρ. πρωτ. 127279/20.5.2002 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΟΤ «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση και λειτουργία της νομίμου υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου με την επωνυμία “Golden Coast”, κλασικού τύπου και bungalows, Α΄ τάξης, δυναμικότητας 993 κλινών σε γήπεδο συνολικού εμβαδού –μετά την επέκταση- 100.950 τ.μ στη θέση “Βάλτος”, του Δήμου Μαραθώνα του Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε” και φορέα λειτουργίας την “CLUB MED ΕΛΛΑΣ Α.Ε”» . Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
35021 24-11-14 Τροποποίηση- Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 146477-2437-24.05.2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουριστικής Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες του Τμήματος Ρωμανού, της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) Μεσσηνίας στα διοικητικά όρια των Δήμων Γαργαλιάνων και Νέστορος, με φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ή "Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Πελοποννήσου gov.gr
36665 16-03-15 Τροποποίηση- Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 169078-2635-4.07.2007 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες του Τμήματος Πύλου, της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) Μεσσηνίας στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλου, με φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ή "Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Πελοποννήσου gov.gr
67937 24-10-19 Τροποποίηση- Ανανέωση- Κωδικοποίηση της με αρ.πρωτ. 12318-2.1.08 ΑΕΠΟ Γ.Γ. Π.Κ.Μ. για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, 5(*), με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΣ VILLAGE», συνολικής δυναμικότητας 336 κλινών, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α.Ε.», επί γηπέδου 26.000,74τ.μ., στη θέση «Ακτή Ελιάς» της εκτός σχεδίου περιοχής Δ.Δ. Νικήτης Δ. Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής, ΠΚΜ. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
57200 02-10-17 Τροποποίηση- Ανανέωση- Κωδικοποίηση της με αρ.πρωτ. 3496-28.4.09 ΑΕΠΟ για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα 5(*), με την επωνυμία «Blue Lagoon Princess», δυναμικότητας 560 κλινών, φερόμενης ιδιοκτησίας «EUROTEL PRINCESS Ξενοδοχειακή Τουριστική Α.Ε.», στη θέση «Τσαΐρι» της εκτός σχεδίου περιοχής Καλυβίων Δ.Ε. Πολυγύρου Δ. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής, ΠΚΜ. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
54544 08-06-17 Τροποποίηση- Ανανέωση- Κωδικοποίηση της με αρ.πρωτ. 6024-4.6.09 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 3(*), με δ.τ. «ΜΠΙΑΝΚΟ ΟΛΥΜΠΙΚΟ», δυναμικότητας 190 κλινών, ιδιοκτησίας ΟΛΥΜΠΙΚΟ Α.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή παραλίας Βατοπεδίου Δ.Ε. Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής, ΠΚΜ. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
59203 13-12-17 Τροποποίηση- Ανανέωση- Κωδικοποίηση της με αρ.πρωτ. 6239-16.7.07 ΑΕΠΟ Γ.Γ. Π.Κ.Μ. για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, με την επωνυμία «ΣΟΝΙΑ», δυναμικότητας 274 κλινών, φερόμενης ιδιοκτησίας «Τουριστικές- Εμπορικές- Οικοδομικές Επιχειρήσεις Κ.Κουγιώνης & Υιοί Α.Ε.», στη θέση «Φιδάνη Λάκκα» της εκτός σχεδίου περιοχής Παραλίας Γερακινής Δ.Ε. Πολυγύρου Δ. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής, ΠΚΜ. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
39553 20-07-15 Τροποποίηση- εναρμόνιση με την τρέχουσα νομοθεσία της αρ. 1078-2003 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 25362-1918-04-07-2011(ΑΔΑ : 4ΑΣ4ΟΡ1Γ-ΞΨΡ) όμοιά της , για την λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 25.000 πτηνών πάχυνσης ,εγκατεστημένη στην θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Τ.Κ. Ασφάκας Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ως προς την επωνυμία από Παπαβασιλείου Κοσμά και Γιαννούλα Παπαβασιλείου σε Παπαβασιλείου Κοσμά και Παπαβασιλείου Παναγιώτη καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης γεώτρησης μικτής χρήσης διανοιγμένη σε γήπεδο πλησίον του γηπέδου της μονάδας. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
44348 09-03-16 Τροποποίηση- Επικαιροποίηση της αρ. πρ.5579-2146-16.1.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για τον υφιστάμενο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων μηχανικού συστήματος στάθμευσης, ιδιοκτησίας Plastira Center AE, εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
1326 29-06-12 Τροποποίηση- επικαιροποίηση & παράταση ισχύος της αρ. πρωτ. 3046/2.8.11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη εγκατάσταση παραλαβής ,αποθήκευσης & διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας HELLENIC FUELS S.A στην περιοχή Λινοπεραμάτων Π.Ε Ηρακλείου Κρήτης . Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
68275 16-01-20 Τροποποίηση- επικαιροποίηση περιβαλλοντικών όρων για την υφιστάμενη μονάδα με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Αποθήκευσης & Μεταφόρτωσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων» από την εταιρεία με την επωνυμία «Mareprotect Crete Co» στην θέση Κουμαρές ,εκτός οικισμού Χωραφάκια Δ.Ε Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κρήτης gov.gr
57222 03-10-17 Τροποποίηση- Επικαιροποίηση της αρ. πρ. 5556-7.9.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης όπως ισχύει με την αρ. πρ. 2547-10.11.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το υφιστάμενο λατομείο βιομηχανικού ορυκτού (γύψου) με τα συνοδά έργα αυτού (συγκρότημα θραύσης - κοσκίνισης & σκάλα φόρτωσης) στο Αλτσί Τοπικής Κοινότητας Λάστρου Δήμου Σητείας Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα υλοποίησης την εταιρία με την επωνυμία “Γεώργιος Ζερβάκης ΑΕ”. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
45271 13-04-16 Τροποποίηση- επικαιροποίηση της αρ. Πρωτ.1041-28.3.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αρ. πρ. 5521-26.9.2008 & 8531-11.1.2010 ΑΕΠΟ, της υφιστάμενης μονάδας: «Διαλυτήριο Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» ιδιοκτησίας «Διαλυτήριο Οχημάτων Χανίων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» που είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί στο Δ.Δ Κοντόπουλων Δ.Ε Κεραμιών Δ. Χανίων Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
44537 16-03-16 Τροποποίηση- επικαιροποίηση της αρ. Πρωτ.3338-4.6.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, ιδιοκτησίας Ι. Παπατζανή στην θέση “Ξεροπήγαδα” Ατσιποπούλου Δ.Ε Ν. Φωκά Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
69515 12-11-20 Τροποποίηση- επικαιροποίηση της αρ. Πρωτ.3940-8.12.2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την υφιστάμενη μονάδας με τίτλο «Μάντρα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών, συγκέντρωσης & μηχανικής επεξεργασίας παλαιού σιδήρου και μετάλλων SCRAP ,διαλυτήριου ΟΤΚΖ, αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων & διαλογής ταξινόμισης & διακριτής επεξεργασίας ΑΗΗΕ» από την εταιρεία με την επωνυμία “Θωμαδάκης Α.Ε” (δ.τ ΚΡΕΤΑΝ Α.Ε) στη περιοχή Κοντομαρίου του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση όρων και περιορισμών που αναφέρονται στην συνολική λειτουργία του , με την προσθήκη διαχείρισης νέων (κωδικών κατά ΕΚΑ) αποβλήτων. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
42380 08-12-15 Τροποποίηση- επικαιροποίηση της αρ. Πρωτ.4200-30.1.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της υπο κατασκευής μονάδας με τίτλο «Μάντρα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων υλικών, συγκέντρωσης & επεξεργασίας παλαιού σιδήρου και διαλυτήριου αυτοκινήτων» από την εταιρεία Θωμαδάκης Μανώλης & ΣΙΑ ΟΕ στη περιοχή Κοντομαρίου του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση όρων και περιορισμών που αναφέρονται στην συνολική κατασκευή & λειτουργία του , με την προσθήκη της αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως και της διακριτής επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
26675 29-08-13 Τροποποίηση- κωδικοποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου τουριστικού συγκροτήματος που περιλαμβάνει ξενοδοχείο κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), δυναμικότητας 858 κλινών και τουριστικό λιμένα με τα συνοδά – βοηθητικά αυτών έργα καθώς και για την κατασκευή και λειτουργία νέων βοηθητικών έργων στη θέση “Γρεγολίμανο”, του Νομού Ευβοίας, ιδιοκτησίας “CLUB MEDITERRANEE ΕΛΛΑΣ Α.Ε” Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Στερεάς Ελλάδας gov.gr
31904 06-06-14 Τροποποίηση- κωδικοποίηση της με αρ. πρωτ. 95783/8.11.2001 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΟΤ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων ΞΕΝΙΑ, κλασικού τύπου Α τάξης, την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος κλασικού τύπου με bungalows ΑΑ τάξης, συνολικής δυναμικότητας 1500 κλινών, την κατασκευή και λειτουργία Συνεδριακού Κέντρου δυναμικότητας 800 συνέδρων, την κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Θαλασσοθεραπείας δυναμικότητας 200 ατόμων ημερησίως, την αποπεράτωση και λειτουργία Υδροθεραπευτηρίου, τη δημιουργία Αθλητικού Κέντρου (γηπέδων αθλοπαιδειών), την κατασκευή και λειτουργία Θεματικού Πάρκου (Water Park) και την κατασκευή παρακαμπτηρίου οδού προς τον οικισμό Αρκούδι, στην περιοχή των Λουτρών Κυλλήνης του Δήμου Κάστρου του Νομού Ηλείας, ιδιοκτησίας ΕΟΤ και εκμετάλλευσης της “ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Α.Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”» Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Δυτικής Ελλάδας gov.gr
703627 03-01-22 Τροποποίηση- Παράταση ισχύος της με αριθμ. Πρωτ. 12315-1121-ΑΦ 6.1.5.4γ Φ.675-07.11.2011 (ΑΔΑ: 457ΩΟΡ1Ι-Υ2Δ) Απόφασης της Δ-νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου, του έργου «Σύνδεση δρόμου παράκαμψης της πόλης της Χίου με Αγ. Ειρήνη», που αποτελείται από δυο τμήματα (1 & 2), συνολικού μήκους 1238,13 μ., στο Δήμο Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και για την ευταξία αυτής, αναδιατύπωσή της. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Βορείου Αιγαίου gov.gr
705010 08-11-22 Τροποποίηση- Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. Φ6740-1619-περ.6-14 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΟΡ1Κ-ΡΥ6) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω εκσυγχρονισμού και επέκτασης των κτιριακών υποδομών του συνόλου των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς και Αλιείας Α.Ε., που βρίσκονται στην έκταση της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Ρέντη και διοικητικά υπάγεται στη Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (ΠΕΤ:2104518622) Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
704980 03-11-22 Τροποποίηση- Παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων της με Α.Π. 80471-10.11.2016-ΑΔΑ:ΨΠΓ0ΟΡ1Ι-0Ε3 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το υφιστάμενο έργο: «Έργα ολοκλήρωσης Λιμένα Ευδήλου, της Δ.Ε Ευδήλου, του Δήμου Ικαρίας, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου». Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Βορείου Αιγαίου gov.gr
39651 22-07-15 Τροποποίηση- Συμπλήρωση της ΚΥΑ με α.π 81109-25-10-94-23-4-1997 όπως ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει με την με α.π. 37585-25185-17-12-2008 Απόφασης Γ.Γ. Π.Ν.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την της Εταιρείας ‘’Αφοί Καρποντίνη Ναξιακά Μάρμαρα Ο.Ε.’’», κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4014-2011. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
68347 05-02-20 Τροποποίηση- συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί με την αρ. 2139-10.8.17 Απόφαση του Γεν. Δ-ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για υφιστάμενο λατομείο παραγωγής αδρανών υλικών της εταιρείας ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ ΑΕ εντός της λατομικής περιοχής Πόμπιας Δ. Μοιρών Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, με την προσθήκη κινητής μονάδας παραγωγής ANFO & μονάδας καθαρισμού των εξορυσσόμενων υλικών . Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
66869 14-12-18 Τροποποίηση- συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί με την αρ. 3048-1610.13 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών μετά των συνοδών υποδομών στην θέση “Κακόσκαλα” Τοπικής Κοινότητας Καντάνου του Δήμου Καντάνου- Σελίνου Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης απο την εταιρεία με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ ΑΕ. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
54489 06-06-17 Τροποποίηση- Συμπλήρωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) , για το έργο “Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Κομποστοποίησης & Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Απορριμμάτων- Υπολειμμάτων (Α,Β & Γ Φάσεις ανάπτυξης ΧΥΤ)” στην θέση Κορακιά Δ.Ε Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π. Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης απο την ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ-ΟΤΑ. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κρήτης gov.gr
63132 10-05-18 Τροποποίηση- Συμπλήρωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της βιομηχανίας εμφιαλώσεων νερού της εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. συνολικής ποσότητας απόληψης νερού 400.000m3-έτος εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ Περιβλέπτου του Δήμου Ιωαννιτών ως προς την παράταση εκτέλεσης του έργου ανόρυξης των εφεδρικών γεωτρήσεων ΓΕΦ1 (Εφεδρική της Γ1) και ΓΕΦ2( Εφεδρική της Γ2) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
40583 17-09-15 Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 132652-11-16-1-12 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Περιφερειάρχη Αττικής, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με σκοπό την τροφοδότηση ή εμπλουτισμό των υπογείων υδροφορέων με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος, του εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών & καλλυντικών προϊόντων, της εταιρείας «ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Αγ. Αναργύρων 21, Κ. Κηφισιά, Ν. Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
36261 27-02-15 Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 3996-5-5-11 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Περιφερειάρχη Αττικής, κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής και συσκευασίας χημικών προϊόντων, της εταιρείας «EUROCHEM A.B.E.E.», που βρίσκεται στην οδό Ραφαηλίδου 4 , του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
Εμφανίζονται 17251 - 17280 από 17394 1 574 575 576 577 578 580