Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 61 - 90 από 17394 1 2 3 4 5 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
707032 22-02-24 2η Τροποποίηση, ως προς: α) την παράταση (αύξηση) της διάρκειας εκμετάλλευσης και β) το Κεφάλαιο δ2:«Κόστος έργων αποκατάστασης σύμφωνα με την ΜΠΕ», της υπ’ αριθ. 2010-1421-29-05-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧΩΟΡ1Υ-7Γ0) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστόλιθου, εκτάσεως 21.500 τ.μ, (Φ 1662) στη θέση «Παλιό Ακροβούνι», Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία «ΠΕΤΡΑ Ι.Κ.Ε.» (ΠΕΤ 2402005728). Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
705748 26-04-23 2η Τροποποποίηση, ως προς την παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 31146-834-21-05-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖ30-1Ο6) Α.Ε.Π.Ο., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 24.418 τ.μ.(Φ 1118), που βρίσκεται στη θέση «Λεπτοκαρυές», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ Α.Ε.» και επικαιροποίηση του θεωρημένου, με την υπ’ αριθ. 699-Φ 1178-04-03-2021 (ΑΔΑ :ΩΤ5ΑΟΡ1Υ-6Ν3) Απόφαση, Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, ως προς τις ποσότητες των στείρων που θα επεξεργάζονται στην εγκατεστημένη κινητή μονάδα θραύσης (ΠΕΤ 2304939123). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
705002 08-11-22 3407. Τροποποίηση-ανανέωση της υπ.αρ.πρ. 143625-1139-22-03-06 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –YΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση ορυχείου βιομηχανικού ορυκτού (κίσσηρις), σε έκταση 784.862,5 τ.μ και των συνοδών αυτού έργου, στη νήσο Γυαλί, περιοχής Δ.Δ. Μανδρακίου, Δήμου Νισύρου, Νομού Δωδεκανήσου, από την εταιρεία ``Λ.Α.Β.Α Μεταλλευτική κ’ Λατομική Α.Ε.», και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
42942 12-01-16 3η τροποποίηση, ως προς την διάρκεια ισχύος, της Α.Π. 1971-1242-26-04-2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, με την υπ’ αριθ. 5006-1551-19-12-2013 Απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων για την εκμετάλλευση δύο όμορων λατομείων μαρμάρου εκτάσεως 88.435 τ.μ. και 86.652 τ.μ. και του χώρου απόθεσης στείρων υλικών σε κατά χρήση παραχωρηθείσα έκταση επιφάνειας 174.577 τ.μ. στη θέση «Στεγνό», στην περιοχή Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. – ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
39387 09-07-15 3η Τροποποίηση της με Αριθ. Πρωτ. 4054-9-4-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. της Βιομηχανίας παραγωγής υλικών συσκευασίας με την επωνυμία «Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στα υπ’αριθμ. 950, 951, και 952 αγροτεμάχια αγροκτήματος Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου Π.Ε Θεσσαλονίκης.(ομάδα 9η –α-α 78 , 112 και 169 κατηγορία Α2) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
3077 21-09-12 3η Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. 7849/6-7-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. της υφιστάμενης επιχείρησης «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ με την επωνυμία Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS» ως προς την κατασκευή στεγανού χώρου προσωρινής αποθήκευσης ιλύος και τον αριθμό των γεωτρήσεων από 1 σε 5 καθώς και την συνολική απαιτούμενη ετήσια παροχή από 200.000 σε 448.500m3 » που βρίσκεται στο υπ’αριθμ 468 αγροτεμάχιο Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας (ΣΤΑΚΟΔ 153.9). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
40681 23-09-15 3η Τροποποίηση της υπ. αρ. 145952-7.7.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής μεταξύ των: α) Σ.Σ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Σ.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, και β) Σ.Σ ΠΑΤΡΑΣ – Σ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ (με τις τοπικές παραλλαγές) – Σ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ - Σ.Σ. ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς: α) την αποκατάσταση του παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου στο τμήμα Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία, β) την κανονικοποίηση και αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλφειός – Κυπαρισσία Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Σε περισσοτερες από μία Περιφέρειες gov.gr
707420 24-05-24 3η Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 102894-26-08-2021 (ΑΔΑ: 9Θ5ΗΟΡ1Γ-ΤΗ8) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αν. Προϊσταμένου Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του έργου Α2-10ης Ομάδας (α-α 2α) : «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 143,638 MWp, στη θέση «Μανδριά-Καραμούζι-Καστρέλλι», της Δ.Κ. Γαλατινής Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω αλλαγής της θέσης του αδειοδοτημένου Υ-Σ ανύψωσης τάσης 33-150kV, με μετατόπισή του σε νέα έκταση, όμορη της αδειοδοτημένης, χωρίς καμία αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία: «NORTH SOLAR A.E.». Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 2102470628. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
40475 15-09-15 3η Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 123301-17.2.2004 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου – Πάτρα, Τμήμα από Χ.Θ. 79+800 εως 98+500 (περιοχή Αιγίου)» Νομού Αχαΐας (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τους εργοταξιακούς χώρους στην περιοχή Αιγίου και Αγ. Κωνσταντίνος Αιγιαλείας Αχαΐας Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
706419 26-09-23 3η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 27462-2111ΠΕ-29-04-2011 (ΑΔΑ :4ΑΘΒΟΡ1Υ-Ε) Απόφασης ΄Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., ως προς την προσθήκη και υπόγειας εκμετάλλευσης, για το λατομείο μαρμάρων εμβαδού 82.944 τ.μ. (Φ 5255) που βρίσκεται στη θέση «Δροσερό Ρέμα» Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Π.Ε. Δράμας της εταιρείας «FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ» (ΠΕΤ 1907134421). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69833 14-01-21 3η Τροποποίηση, α) ως προς την αύξηση της διάρκεια της εκμετάλλευσης και β) το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 1763-1763-30-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΔΘΙΟΡ1Υ-ΡΩΙ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθου εκτάσεως 21.575,24 τ.μ., στη θέση «Κάστρο», περιοχή Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από τον «ΑΓΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ» (ΠΕΤ 2012428328). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
59057 08-12-17 3η Τροποποίηση, ως προς την ενσωμάτωση της άδειας έγκρισης επέμβασης, της υπ’ αριθ. 3091-1609-09-10-2014 (ΑΔΑ:ΒΑΒ9ΟΡ1Υ-ΨΦΕ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., με την από 05-04-2017 ορθή επανάληψη της, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 28.646 τ.μ. στη θέση «Βαθύ», Δ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
53814 04-05-17 3η Τροποποίηση, ως προς την παρ. 5.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 4009-1843-Φ2293-21-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΧΟΟΡ1Υ-ΩΣΤ) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Μ.Θ. για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 45.982,95 τ.μ. στη θέση «Πόρτες», Δ.Δ. Νικήσιανης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την «ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
703537 17-12-21 3ηΤροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 623-05.02.2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης Κολλεγίου Ανατόλια» που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Πυλαίας Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ. λόγω κτιριακής επέκτασης (ΠΕΤ: 1905101729). Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
49198 14-10-16 4η τροποποίηση, ως προς την επεξεργασία των στείρων με τη χρήση εκσκαφέα και σφύρας πλέον του κινητού σπαστηροτριβείου, της Α.Π.1971-1242-26-04-2011 (ΑΔΑ:4Α3ΣΟΡΙΥ-Χ), όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων με την υπ’ αριθ. 5006-1551-19-12-2013(ΑΔΑ:ΒΛΓ1ΟΡ1Υ-ΙΩΞ) Απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων για την εκμετάλλευση δύο (2) όμορων λατομείων μαρμάρου εκτάσεως 88.435 τ.μ. και 86.652τ.μ. και του χώρου απόθεσης στείρων υλικών σε κατά χρήση παραχωρηθείσα έκταση επιφάνειας 174.577 τ.μ. στη θέση «Στεγνό», στην περιοχή Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. – ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
31497 16-05-14 4η Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. 7849/6-7-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. της υφιστάμενης επιχείρησης «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ με την επωνυμία Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS» ως προς την κατασκευή στεγανού χώρου προσωρινής αποθήκευσης ιλύος και την αντηκατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης Γ4 με νέα Γ6 ου βρίσκεται στο υπ’αριθμ 468 αγροτεμάχιο Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας (ΣΤΑΚΟΔ 153.9). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
39862 04-08-15 4η Τροποποίηση της υπ. αρ. 122836-2.2.2004 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού διαδρόμου από Σ.Σ. Πελοποννήσου στον Πειραιά( Χ.Θ. 1+488) μέχρι Τρεις Γέφυρες (Χ.Θ. 13+179)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τον οριστικό σχεδιασμό του σιδηροδρομικού έργου στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών – Τρεις Γέφυρες (επέκταση τεχνικού C&C, υδραυλικά έργα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος ελεύθερων χώρων) Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Αττικής gov.gr
40474 15-09-15 4η Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 67057-26.5.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου – Πάτρα, Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 εως 47+600» Νομού Κορινθίας, (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τον εργοταξιακό χώρο στο Σ.Σ. Ξυλοκάστρου Νομού Κορινθίας Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Πελοποννήσου gov.gr
1083 15-06-12 4η Τροποποίηση της υπ’ αρίθ πρωτ. 2107/21-07-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας ωοτόκων ορνίθων ιδιοκτησίας της «Σ. Θεοδωρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται εγκατεστημένη στην θέση «Πουλτσίστρα» στο αγρόκτημα Σέλερου στο Ν. Ξάνθης, ως προς την δυναμικότητα από 12.000 σε 24.000 όρνιθες. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
63744 06-06-18 4η τροποποίηση, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της υπ’ αριθ. 3091-1609-09-10-2014 (ΑΔΑ : ΒΑΒ9ΟΡ1Υ-ΨΦΕ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., με την από 05-04-2017 ορθή επανάληψή της, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εμβαδού 28.646 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Βαθύ» Τ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου Π.Ε. Θάσου από την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68810 03-06-20 51668_ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΒΕΕ_ Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 44851-1234-30-07-13 ΑΕΠΟ όπως ισχύει, της εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 433.526τ.μ και των συνοδών και επιμέρους αυτού έργων σε όμορη έκταση επιφάνειας 75.000τ.μ, ευρισκόμενα στη θέση «Μπούφος» Δήμου Θεσπρωτικού, ως προς την προσθήκη : α) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, κατασκευές (ΑΕΚΚ) κ’ β) μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
63552 29-05-18 5η τροποποίηση, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της υπ’ αριθ. 1971-1242-26-04-2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, με την υπ’ αριθ. 5006-1551-19-12-2013 Απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, για την συνεκμετάλλευση δύο όμορων λατομείων μαρμάρων συνολικού εμβαδού 175.087 τ.μ. και του χώρου απόθεσης στείρων υλικών σε κατά χρήση παραχωρηθείσα έκταση 174.577 τ.μ. που βρίσκονται στη θέση «Στεγνό» Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68811 03-06-20 79522. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.οικ.2149-100747-05-07-2018 Α.Ε.Π.Ο, που αφορά την ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων στην οριστική παραχώρηση 86 στην Τ.Κ. Πηλίου του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την επιβεβαίωση του μεταλλευτικού δυναμικού λευκόλιθου, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
40522 16-09-15 : Ανανέωση – Τροποποίηση – Κωδικοποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Αλεξανδρούπολης (Ανανέωση–Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 118339-21-06-2006) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
39403 10-07-15 : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία πτηνοτροφείου δυναμικότητας 102.500 ωοτόκων ορνίθων (683,33 ισοδυνάμων ζώων), σε γήπεδο συνολικής έκτασης 20.029,08m2, στη θέση «Κανδύλι - Μπότσικα» Δήμου Μεγαρέων, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, με φορέα την «Ε. ΚΑΝΟΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
45589 21-04-16 : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με την επωνυμία “Ακτή Καράβια”, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας μετά την επέκταση 915 κλινών καθώς και των συνοδών αυτής έργων, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 142.060τ.μ (επέκταση 99.060τ.μ) στη θέση “Αγκιναρώπη Πυλίου” στην εκτός σχεδίου περιοχή Μαρμάρι, Δήμου Δικαίου, Νήσου Κω του Ν. Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας της εταιρείας “Τ.Ξ.Ε. ΜΕΝΤΗ ΤΟΥΡΣ Α.Ε”» . Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Θεσσαλίας gov.gr
67286 16-04-19 : 2η Τροποποίηση, ως προς την οδό πρόσβασης στον λατομικό χώρο, της υπ’ αριθ. 1789-1617-05-05-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΙΟΡ1Υ-ΙΟ8) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 21.720,48 τ.μ. στη θέση «Μιρνότου», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
702900 14-07-21 : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων του ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΣΟΥ- ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ, εκτάσεως 95.517,09 τ.μ., στην θέση "ΣΦΗΝΑΚΙ" της Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
703219 01-10-21 : Έγκριση (Ανανέωση - αναδιατύπωση) Περιβαλλοντικών Όρων και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 28.829,41 τ.μ. (Φ 5290) στη θέση «Παπούτσι», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΔΑΝΑΗ Ε.Π.Ε.» (ΠΕΤ 1905095327) Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
703630 03-01-22 : Έγκριση (Ανανέωση – αναδιατύπωση και τροποποίηση, ως προς τον φορέα της δραστηριότητας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης και την εγκατάσταση κινητής μονάδας σπαστηροτριβείου) Περιβαλλοντικών Όρων και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 78.660,35 τ.μ. (Φ 5314) στη θέση «Φουντουκόρεμα», Τ.Κ. Οχυρού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΠΕΤ 2008352623) Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 61 - 90 από 17394 1 2 3 4 5 580