Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 31 - 60 από 17394 1 2 3 4 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
60496 26-01-18 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1772-23-05-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 3064-14-09-2015 ΑΕΠΟ, για την υλοποίηση του έργου «Αμμοληψία από τον ποταμό Άρδα στις θέσεις “Ρίζια 1”, “Ρίζια 2” και “Κόμαρα”» στο Δήμο Ορεστιάδας του Ν. Έβρου, από το Δήμο Ορεστιάδας, ως προς την αναδιατύπωση περιβαλλοντικού όρου. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
31775 02-06-14 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1862/05-06-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας (η οποία τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 4415/21-11-2012 Απόφαση της Υπηρεσίας μας) για την λειτουργία της μονάδας διάλυσης αυτοκινήτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και παλαιών σιδήρων της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας με την επωνυμία «Παїτέρης Κ. Αντώνιος», ως προς την προσθήκη της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών και ΑΗΗΕ. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
706770 15-12-23 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 805-6.2.2020 (ΑΔΑ: ΨΙ89ΟΡ1Υ-ΟΑ8) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της Τροποποίησης 51098-20.4.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΔΒΟΡ1Υ-ΚΤΜ), του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,998 MW με χρήση βιοαερίου από βιομάζα της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΙΝΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΙΚΕ, που προτείνεται να εγκατασταθεί στα αγρ. 650 του αγροκτήματος της ΤΚ Αχινού, της ΔΕ Αχινού, του Δήμου Βισαλτίας, της ΠΕ Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠET Έργου: 1902041423) Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
44618 18-03-16 2η Τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. 5798-27-07-2011 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας <> με την επωνυμία <> του Ιωακείμ Αμβροσιάδη η οποία είναι εγκατεστημένη στο 2ο χλμ Ε.Ο Κατερίνης-Π. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης, της ΠΕ Πιερίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69914 29-01-21 2η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 623-05.02.2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Εγκαταστάσεις Εκπαίδευσης Κολλεγίου Ανατόλια» που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Πυλαίας Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705023 11-11-22 2η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 3890-01-06-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στο Ο.Τ. 31 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
51390 01-02-17 2η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.3764-14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και κατάψυξης οπωροκηπευτικών », της εταιρίας «ΕΣΚΑΡΚΟΜ Α.Ε.», ως προς την εγκατάσταση μονάδας (D.A.F.) στο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων , η οποία είναι εγκατεστημένη στα Σεβαστειανά του Δήμου Σκύδρας Π.Ε. Πέλλας , και αύξηση μηχανολογική ισχύς από 2.629,6 KW. Σε 2.636,89KW. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705562 13-03-23 2η Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 102894-26-08-2021 (ΑΔΑ: 9Θ5ΗΟΡ1Γ-ΤΗ8) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αν. Προϊσταμένου Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του έργου Α2-10ης Ομάδας (α-α 2α) : «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 143,638MWp, στη θέση «Μανδριά-Καραμούζι-Καστρέλλι», της Δ.Κ. Γαλατινής Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω αλλαγής θέσης μέρους των πυλώνων του εναέριου δικτύου διασύνδεσης. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία: «NORTH SOLAR A.E.». Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 2102470628. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
36357 04-03-15 2η Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 109643-31.8.2000 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Παραλλαγές της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης από Χ.Θ 79+745 εως 101+500 – Χ.Θ. 104+162 εως 108+725 – Χ.Θ. 115+713 εως 119+764» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τον οριστικό σχεδιασμό της Παραλλαγής ΙΙΙ περί τη Χ.Θ. 82 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
55036 27-06-17 2η Τροποποίηση της υπ.αριθμ.:104829-4008(σχετ.:93924-3552,96473-3670,110415-4240,106077- 4050) 24-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΙ6ΙΑΛ-4) Απόφασης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στη θέση «Ύψωμα Παπαθανασίου –Ύψωμα Γρέσκου» της Δ.Ε. Καστρακίου του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω μείωσης της συνολικής ισχύς σε 13,2 MW, και τροποποίηση της οδού πρόσβασης και διασύνδεσης. Η θέση του πολυγώνου εγκατάστασης δεν τροποποιείται. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
707010 16-02-24 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 97779-12-7-2017 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 7Ι4ΨΟΡ1Γ-ΤΛ6) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών υλικών-αποβλήτων και καταλοίπων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ με αποκατάσταση ανενεργού δανειοθαλάμου αδρανών υλικών, στα υπ’ αριθμ. 702α και 1129 αγροτεμάχια αγροκτήματος ‘Μηλίτσας’ Δήμου Άργους Ορεστικού, Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία». Η τροποποίηση αφορά την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, με προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας ΑΕΚΚ και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού και υποδομών εγκατάστασής του, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και στον Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης αδρανών υλικών-αποβλήτων και καταλοίπων από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ. Φορέας του έργου: «Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑΔΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Α.Τ.Ε.» με δ.τ. ''ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.'' Περιβαλλοντική ταυτότητα έργου (ΠΕΤ): 1903065421 Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
34156 02-10-14 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 10337-30.10.2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της μονάδας μυδοκαλλιέργειας που βρίσκεται στο τεμάχιο 39 του θαλάσσιου Πάρκου του Ν. Πιερίας, στην Δ.Ε. Μεθώνης του Δ. Πύδνας – Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, ως προς τις συντεταγμένες του τεμαχίου Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706937 30-01-24 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 14479-14-12-2010 ΑΕΠΟ, Δίκτυο & Εργοστάσιο Τηλεθέρμανσης Σερρών & Σταθμός Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) 16 MWel και 44 MWth, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας   gov.gr
706349 12-09-23 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5539-5-8-2015 ΑΕΠΟ, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 0,175 MW, της εταιρίας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη επί του ρέματος (Αρκουδόρεμα), της Τ.Κ. Προμάχων του Δ. Αλμωπίας, Π.Ε. Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69789 30-12-20 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ.1394-1185-29-04-2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., ως προς την προσθήκη κινητού σπαστηροτριβείου για την επεξεργασία των στείρων, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.839 τ.μ στη θέση «Γρανίτης», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΛΑΑΣ Ι.Κ.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
31888 06-06-14 2η Τροποποίηση της υπ’αρ. 169/30-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας Α’ και Β’ φάση » Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
35075 26-11-14 2η Τροποποίηση της υπ’αρ. 1741-09-06-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Παράκαμψη Οικισμού Ελαιοχωρίου» του Δήμου Ελευθερών Π.Ε. Καβάλας, ως προς την ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης . Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών   gov.gr
69380 15-10-20 2η Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την αριθμ. πρωτ. 8758-28-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΧΕΟΡ1Υ-Δ0Μ) Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Δ. ΑΔΜ-Θ της υφιστάμενης μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στα αγρ-χια 255 & 256 Ν. Ευκαρπίας (7ο χλμ Θεσ-νίκης-Λαγκαδά), Δ. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705914 30-05-23 2Η τροποποίηση ως προς την βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της οδού πρόσβασης μήκους 1.396,96 m της εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων της εταιρείας «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε.», εκτάσεως 95.517,09 τ.μ., στην θέση "ΣΦΗΝΑΚΙ" , της Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69832 14-01-21 2η Τροποποίηση, α) ως προς την αύξηση της διάρκεια της εκμετάλλευσης και β) το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 1263-1454-03-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΟΡ1Υ-ΚΤΠ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθου εκτάσεως 21.492 τ.μ., στη θέση «Παλιό Χορτοκόπι», περιοχή Τ.Κ. Χορτοκοπίου, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία «ΜΑΡΙΑ ΠΕЇΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΠΕΤ 2012427528). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69943 04-02-21 2η Τροποποίηση, α) ως προς την αύξηση της διάρκεια της εκμετάλλευσης και β) το Κεφ. 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. της υπ’ αριθ. 1563-Φ 2621-07-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΙ3ΞΟΡ1Υ-ΚΞΡ) Απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκα και ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 45.838,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Στεγνό», Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.”» (ΠΕΤ : 2012439226). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
703923 08-03-22 2η Τροποποίηση, ως προς αλλαγή ορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό διάνοιξη & προσθήκη νέου τμήματος οδού μήκους 1.053 μ., της υπ’ αριθ. 3608-2098-Φ 5587-20-09-2018 Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 70.745,66 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μαύρος Λόγγος», Τ.Κ. Κοκκινογείων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
62367 04-04-18 2η Τροποποίηση, ως προς την απόθεση των παραγόμενων στείρων σε όμορο λατομείο σχιστολίθων εμβαδού 21.492,341 τ.μ. της εταιρείας ΜΑΡΙΑΣ ΠΕЇΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., της υπ’ αριθ. 1763-1763-30-06-2015 (ΑΔΑ : 7ΔΘΙΟΡΙΥ-ΡΩΙ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εκτάσεως 21.575,24 τ.μ. του ΑΓΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που βρίσκεται στη θέση «Παλιό Χορτοκόπι», στην περιοχή Τ.Κ. Χορτοκοπίου, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
43431 03-02-16 2η Τροποποίηση, ως προς την διάρκεια ισχύος, της Α.Π. 3607-782-10-08-2007 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3629-1722-12-09-2014 Απόφαση ως προς την διάρκεια ισχύος βάσει του Ν.4203-2013, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 47.247 στη θέση «Ντετερλέ», στην περιοχή Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΒΙΜΑΡ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
705611 23-03-23 2η Τροποποίηση, ως προς την επικαιροποίηση των αποθεμάτων του λατομείου και την αλλαγή και τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των παραγόμενων στείρων υλικών τόσο του εν λόγω λατομείου όσο και του όμορου λατομείου που θα λειτουργεί αποκλειστικά με υπόγεια εκμετάλλευση, της υπ’ αριθ. 32659-05-04-2021 (ΑΔΑ : 6ΙΩ5ΟΡ1Υ-ΣΔ1) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 68.411,00 τ.μ.(Φ 1838), που βρίσκεται στη θέση «Λεπτοκαρυές», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΠΕΤ 2006321620). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
705674 04-04-23 2η Τροποποίηση, ως προς την προσθήκη ενός κυλινδρικού κόσκινου διαμέτρου 0,80m και μιας μεταφορικής ταινίας 19 m, της υπ’ αριθ. 5777-6086-1169-16-11-2010 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα τέως Π.Α.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών εκτάσεως 80.000 τ.μ. και την κατά χρήση παραχώρηση χώρου 87.900 τ.μ. για απόθεση αδρανών υλικών, που βρίσκεται στη θέση «Βουβό», Δ.Κ. Μάκρης, Δ. Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (εντός λατομικής περιοχής) (ΠΕΤ 2101894628). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
706050 27-06-23 2η Τροποποίηση, ως προς την προσθήκη υπόγειας ερευνητικής στοάς, της υπ’ αριθ. 27913-805-03-06-2014 Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την συνεκμετάλλευση δύο όμορων λατομικών χώρων έκτασης 46.305,50 τ.μ. (ΑΒΛ: 2355) και 42.344,00 τ.μ. (ΑΒΛ: 1110) και συνολικής έκτασης 88.649,50 τ.μ. στη θέση «Μπιρμπίλη» του Δ.Δ. Πλατανότοπου, Δ. Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας (ΠΕΤ 2106564327) Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
704444 01-07-22 2η Τροποποίηση, ως προς τις θέσεις εξόρυξης και απόθεσης στείρων υλικών, της υπ. αρ. 9730-21-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΓΙ4653Π8-ΕΣ4) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων που αφορά στην εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων έκτασης 78.527,79 (Φ 5752) τ.μ. στη θέση «Αετοφωλιές», Τ.Κ. Ξηροποτάμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας (ΠΕΤ 2110633027). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
62638 19-04-18 2η Τροποποίηση, ως προς το κόστος αποκατάστασης, της υπ’ αριθ. 361-1807-02-08-02-2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., με την από 11-05-2017 Ορθή Επανάληψή της και την υπ’ αριθ.4144-1809-21-12-2017 τροποποίηση της, για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών εκτάσεως 159.425 τ.μ., που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής Δύμης, Δήμου Ιάσμου, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707378 17-05-24 2η Τροποποίηση, ως προς: α) την αύξηση της διάρκειας εκμετάλλευσης και β) το Κεφάλαιο δ2) «Κόστος έργων αποκατάστασης», της υπ’ αριθ. 22485-634-30-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΥ0-10Κ) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων, εμβαδού 24.526,11 τ.μ, στη θέση «Τσιποτσί - Σκοτεινόλακας», Δ.Ε. Θάσου, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, από την εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» (ΠΕΤ 2404011229). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 31 - 60 από 17394 1 2 3 4 580