Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 30 από 17273 1 2 3 576
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
4029 05-11-12 Ανανέωση της υπ. αρ. οικ. 86892/19.09.2002 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Γ.Μ. 150kV Υ/Σ ΡΕΘΥΜΝΟΥ- Υ/Σ ΣΠΗΛΙΟΥ & Υ/Σ 150 kV/ΜΤ ΣΠΗΛΙΟΥ». Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Κρήτης gov.gr
25964 18-07-13 "Ανανέωση – Τροποποίηση - Eπαναδιατύπωση" της υπ.αρ. 97441/01 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων, της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ROBINSON CLUB, 4* δυναμικότητας 625 κλινών, στην θέση «Σιρήκαης», Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, νήσου Κω, νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ΔΑΙΔΑΛΟΣ A.E. (ROBINSON CLUB) Η τροποποίηση αφορά : 1) τον τρόπο υδροδότησης (αποκλειστικά από γεωτρήσεις) 2) τον τρόπο διαχείρισης υγρών αποβλήτων (άρδευση & υπεδάφια διάθεση) 3) επικαιροποίηση της ΑΕΠΟ με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
52796 20-03-17 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 186300-14.06.2011 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 162890-21.07.2014 Απόφαση, για τη λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής κεραμικών προϊόντων της εταιρίας "ΚΕΒΕ ΑΕ", η οποία βρίσκεται στη Νέα Σάντα του ΔΔ Γαλλικού στο Δήμο Κιλκίς Ν. Κιλκίς" Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
67682 26-08-19 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πράξης με ΑΔΑ ΩΑ06ΟΡ1Υ-ΕΦ3: Ως προς το εμβαδό της αναγκαίας έκτασης κατάληψης από 194,24τ.μ. σε 198,00τ.μ. και τον πίνακα συντεταγμένων των κορυφών αυτής) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. με κωδική ονομασία «ΛΕΥΚΙΜΗ Χ (1403121)», που βρίσκεται στη θέση «ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΣ», Δήμου Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
705786 03-05-23 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για μεταλλευτική έρευνα (διενέργεια τριάντα (30) ερευνητικών γεωτρήσεων), για τη διαπίστωση κοιτάσματος μεταλλευτικών ορυκτών (μεικτών θειούχων), εντός του ΔΜΧ Μολάων, σε περιοχή των Δ.Ε Μολάων Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε Λακωνίας κ’ Δ.Ε. Νιάτων Δήμου Ευρώτα Π.Ε Λακωνίας, από την εταιρεία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Πελοποννήσου gov.gr
27731 30-10-13 ) Ανανέωση της αρ. 10398/28.3.2008 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της βιομηχανίας επεξεργασίας εσπεριδοειδών «ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε» δυναμικότητας 700tn/d σε επεξεργασμένα νωπά εσπεριδοειδή εγκατεστημένη στη θέση «Κολομόδια» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δ.Ε. Αράχθου του Δ. N. Σκουφά Π.Ε. Άρτας και Β) Τροποποίηση της αρ. 52888/12.10.2010 απόφασης Γ.Γ.Π.Η περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της διαχείρισης – διάθεσης των φλοιών εσπεριδοειδών (ΧΥΤΦ) της «ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε.» δυναμικότητας 1333tn/d εγκατεστημένη στη θέση «Μαναρέκες» της Δ.Ε. Αράχθου του Δ. Ν. Σκουφά Π.Ε. Άρτας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
34781 11-11-14 - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργίa του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5MW (95 Α-Γ) και των συνοδών σε αυτό, έργων, που αποτελείται από: ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.’’ ισχύος 9,2MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.’’ ισχύος 16,1MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.’’ ισχύος 27,6MW, , ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.’’, ισχύος 32,2MW ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.’’ ισχύος 36,8MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.’’ ισχύος 27,6MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.’’ ισχύος 23MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.’’ ισχύος 20,7MW, , ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.’’ ισχύος 25,3MW, στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Νομού Αττικής ». - Μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟ’’ ισχύος 36,8MW στη νήσο Άνδρο, Νομού Κυκλάδων. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Νότιου Αιγαίου gov.gr
35402 18-12-14 - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργίa του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5MW (95 Α-Γ) και των συνοδών σε αυτό, έργων, που αποτελείται από: ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.’’ ισχύος 9,2MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.’’ ισχύος 16,1MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.’’ ισχύος 27,6MW, , ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.’’, ισχύος 32,2MW ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.’’ ισχύος 36,8MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.’’ ισχύος 27,6MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.’’ ισχύος 23MW, ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.’’ ισχύος 20,7MW, , ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.’’ ισχύος 25,3MW, στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Νομού Αττικής ». - Μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του ‘‘ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟ’’ ισχύος 36,8MW στη νήσο Άνδρο, Νομού Κυκλάδων. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Νότιου Αιγαίου gov.gr
2052 27-07-12 - Ανανέωση χρονικής ισχύος της υπ.αρ. οικ.92153/24.7.01 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΟΤ «Έγκρισης Περ/κών Ορων, για την επέκταση και λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου, με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ», κλασικού τύπου, Α Τάξης, συνολικής δυναμικότητας 800 κλινών (αύξηση κατά 256 κλίνες), εντός γηπέδου συνολικής εκτάσεως 19.163,0 τμ (κατά τίτλο 18.276,5 τμ), στην θεση «ΚΑΣΤΡΑΚΙ», Φαληρακιου, του Δήμου Καλλιθέας, της νήσου Ρόδου, νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ΞΕΝ/ΚΕΣ-ΤΟΥ/ΚΕΣ-ΒΙΟΜ/ΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΠΙΤΣ ΑΕ. - Τροποποίηση της υπ.αρ. οικ.92153/24.7.01 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΟΤ, όσον αφορά τον τελικό σχεδιασμό της μονάδας, (σε σχέση με τον αρχικά προβλεπόμενο στην εγκριθεισα Μ.Π.Ε σχεδιασμό), με την προσθήκη πτέρυγας και στο βόρειο τμήμα του γηπέδου Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
65570 27-09-18 1) Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) και Τροποποίηση της υπ. αρ. 65473-11.8.1994 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αυτοκινητόδρομος Νο 1: τμήμα Κατερίνη - Κλειδί» (όπως ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση: (i) του οριστικού σχεδιασμού των Α-Κ: Κορινού, Αιγινίου, Μακρυγιαλού (ii) του οριστικού σχεδιασμού του ΚΕΛΣ Κορινού (iii) των δεξαμενών κατακράτησης ρύπων των απορροών του αυτοκινητόδρομου στις Χ.Θ. 473+100 και 472+000 2) Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) και τροποποίηση της υπ. αρ. 66185-28.1.1998 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Κατερίνης» (όπως ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Κέντρου Ελέγχου Συντήρησης (ΚΕΛΣ) Κορινού Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
45056 06-04-16 1) Τροποποίηση της με α.π. 141564-25.7.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ – τμήματα: (i) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) εως Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και (ii) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) εως Ιωάννινα (Ελεούσα)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τη μετακίνηση ή ανακατασκευή υφιστάμενων πυλώνων της ΔΕΗ λόγω εμπλοκής με τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ 2) Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με α.π. 141564-25.7.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ – τμήματα: (i) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) εως Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και (ii) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) εως Ιωάννινα (Ελεούσα)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Σε περισσοτερες από μία Περιφέρειες gov.gr
66148 29-10-18 1. Ανανέωση της με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ-Φ 955-23-14-01-2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα "Νομιμοποίηση και Επισκευή του Αλιευτικού Καταφυγίου στη θέση 'ΚΑΜΙΝΙ' Ν. Ύδρας", με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Αττικής gov.gr
37434 16-04-15 1. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου «Ιόνια Οδός: Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο (Νότιο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου», περιοχή Κλόκοβας, από τη Χ.Θ. 6+163.5 έως 11+827 (6+195.6 έως 11+552 αρχικά εγκεκριμένης χάραξης). 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 142128-25-07-2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, του έργου: «Ιόνια Οδός: Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο (Νότιο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 166145-13-02-2012 ΥΑ ΕΠΟ, ως προς το τμήμα από Χ.Θ. 5+104.5 έως 6+163.5 (5+104.5 έως 6+195.6 αρχικά εγκεκριμένης χάραξης) και Χ.Θ. 11+827 έως 14+904.4 (11+552 έως 14+904.4 αρχικά εγκεκριμένης χάραξης). Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
69062 30-07-20 10180_Τροποποίηση – αναδιατύπωση των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αρ. ΠΕΧΩ 2397-04-05-2004-Φ.ΠΕΡΙΒ.5-29-10-2004 ΑΕΠΟ, όπως σήμερα ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 380.216 τ.μ. & για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών σε χώρο όμορο του λατομικού έκτασης 79.170 τ.μ., της εταιρείας ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ Α.Ε., που βρίσκεται εντός της περιοχής συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων στη θέση «Ξηρόρεμα» του Δήμου Ασπροπύργου Δυτικής Αττικής Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Αττικής gov.gr
704416 23-06-22 110962 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
706966 05-02-24 1η Τροποποίηση της 56854-04-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΩΞΟΡ1Γ-ΨΔΣ) ΑΕΠΟ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 20MW στη θέση “Ροδίνα” Τ.Κ. Κέλλης, Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», Η τροποποίηση αφορά: α)την αλλαγή του τύπου και του αριθμού των Φωτοβολταϊκών πλαισίων και των μετατροπέων ενέργειας, β)την αλλαγή της τεχνολογίας με την υπαγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού της Εταιρείας στην παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685-2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στο πλαίσιο που διέπει τους σταθμούς παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο με την προσθήκη διατάξεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατάντη του μετρητή και γ)την προσθήκη κέντρων ελέγχου Φορέας του έργου: «DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «DIREEN Α.Ε.» Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου 2201704026 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69629 10-12-20 1η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1332-01-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΣ8OΡ1Υ-3ΜΣ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ» της εταιρίας «Μαρκούδης Ε.Π.Ε.» στα αγροτεμάχια 7 και 8 Ν. Ρυσίου, Δ. Θέρμης, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
702764 08-06-21 1η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3508-12-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΔΨΟΡ1Υ-ΜΕ3) Απόφασης Αναπλ. Προϊσταμένης Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής ΑΔΜΘ Ανανέωσης, Τροποποίησης και Κωδικοποίησης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρίας REPLAN A.E. (πρώην «Κωνσταντινίδης Ιωάννης και Σια Ο.Ε.») που βρίσκεται στα αγρτ. 588 & 589 (εκτός σχεδίου) αγροτεμάχια Νεοχωρούδας, Δ. Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 1907128522). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
70216 12-04-21 28038. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου «ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΛΑΚΚΙΑΣ» της ΔΕΗ Α.Ε, συνολικής έκτασης 61.830.603 τ.μ. Π.Ε Κοζάνης και Φλώρινας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Πελοποννήσου gov.gr
704183 05-05-22 2η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 3152-23-09-16 Α.Ε.Π.Ο. της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ Α.Δ.Μ.Θ. πτηνοτροφικής μονάδας, με αύξηση δυναμικότητας από 67.208 σε 97.448 πτηνά πάχυνσης και υφιστάμενη γεώτρηση, της Τηλέμαχος Φλιάτης & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται εγκατεστημένη στα με αριθμό 534 & 535 αγροτεμάχια της εκτός σχεδίου περιοχής ΔΔ Βασιλουδίου του Δήμου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
70112 19-03-21 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3719-1535-17-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΜΔ0ΟΡ1Υ-ΝΛ1) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., ως προς την ενσωμάτωση σε αυτήν της άδειας έγκρισης επέμβασης, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 29.000 τ.μ στη θέση «Σαλιάρα», Δ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΦΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2001237722) Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
39866 05-08-15 2η τροποποίηση, ως προς την διάρκεια ισχύος, της Α.Π. 1971-1242-26-04-2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, με την υπ’ αριθ. 5006-1551-19-12-2013 Απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων για την εκμετάλλευση δύο όμορων λατομείων μαρμάρου εκτάσεως 88.435 τ.μ. και 86.652 τ.μ. και του χώρου απόθεσης στείρων υλικών σε κατά χρήση παραχωρηθείσα έκταση επιφάνειας 174.577 τ.μ. στη θέση «Στεγνό», στην περιοχή Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. – ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
42547 15-12-15 2η τροποποίηση, ως προς την διάρκεια ισχύος, της Α.Π. 3130-913-18-06-2008, όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων και την αλλαγή της επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, με την υπ’ αριθ. 3091-1609-09-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΑΒ9ΟΡ1Υ- ΨΦΕ) Απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και την ένταξη του λατομικού χώρου στο Δίκτυο NATURA 2000 για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 28.646 τ.μ. στη θέση «Βαθύ», Δ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
65913 17-10-18 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.4907-25-11-2016 (ΑΔΑ:ΩΚ77ΟΡ1Υ-1ΒΚ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ.1362-25-05-2017(ΑΔΑ:ΩΜ1ΣΟΡ1Υ-ΓΒΔ) Απόφαση, μονάδας εκτροφής – πάχυνσης χοίρων,ιδιοκτησίας Νεδέλκου Γεωργίου στη Χωριστή Δράμας του Δήμου Δράμας, ΠΕ Δράμας, ως προς την αύξηση της δυναμικότητας σε 2.950 θέσεις χοίρων πάχυνσης (368,75 ισοδύναμα ζώα), την επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων και τροποποίηση της δεξαμενής αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707192 05-04-24 2η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο συνολικής ισχύος 4,2MW στο ρέμα Γιότσα της Δ.Ε. Σαμαρίνας και Δ.Ε. Διστράτου, Δήμων Γρεβενών και Κόνιτσας, ΠΕ. Γρεβενών και Ιωαννίνων, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου». Φορέας του έργου: HYDROKINETIC ENERGY M.I.K.E. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
39255 03-07-15 2η Τροποποίηση με Αριθμ. Πρωτ. 2922-26-04-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας του θέματος από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.-Π.Κ.Μ ως προς την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση της υφιστάμενης επιχείρησης > με την επωνυμία που βρίσκεται στο 2Ο χιλ. της Εθνικής Οδού Γιαννιτσών-Εδέσσης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
48062 24-08-16 2η Τροποποίηση της Α.Π. οικ. 84243-07-06-2002 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.5203-21-12-2012 (ΑΔΑ:ΩΔΝΤΟΡ1Υ-Τ3Κ) Απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ., για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά Ν. Καβάλας, ως προς την απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του χειμάρρου Μαρμαρά και χρήση τους για την κατασκευή του φίλτρου του φράγματος, από την Κ-Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.-ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707060 01-03-24 2η Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με αριθμό πρωτ. 100222-05-04-2022, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 252350-01-12-2022 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ», η οποία βρίσκεται στο 3Ο χλμ. Ε.Ο Ξάνθης-Λάγους, του Δήμου Ξάνθης, της Π.Ε. Ξάνθης (ΠΕΤ 2110641228). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
45242 12-04-16 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1391-21-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας και όπως αυτή ανανεώθηκε (έως 30-07-2021) και τροποποιήθηκε με την 3825-07-12-2015 Α.Ε.Π.Ο., για τη λειτουργία της δραστηριότητας που αφορά τη «Βιομηχανία παραγωγής ξύλινων συσσωματωμάτων και εμποτισμένων ξυλοτεμαχιδίων ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» (στην οποία περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση γεώτρησης νερού πολλαπλής χρήσης καθώς και η εγκατάσταση επιπλέον μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, συνολικά αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος 999 kW), στην περιοχή της Εξοχής του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου του Ν. Δράμας, ως προς τις παρεμβάσεις σε υπό επέκταση δασικό και μη τμήμα. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
60496 26-01-18 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1772-23-05-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 3064-14-09-2015 ΑΕΠΟ, για την υλοποίηση του έργου «Αμμοληψία από τον ποταμό Άρδα στις θέσεις “Ρίζια 1”, “Ρίζια 2” και “Κόμαρα”» στο Δήμο Ορεστιάδας του Ν. Έβρου, από το Δήμο Ορεστιάδας, ως προς την αναδιατύπωση περιβαλλοντικού όρου. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 30 από 17273 1 2 3 576