Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 30 από 17383 1 2 3 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
43243 25-01-16 Παράταση ισχύος περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή γέφυρας επαρχιακής οδού Λαμίας – Κομποτάδων – Κωσταλέξη επί του ποταμού Σπερχειού » στο Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδος gov.gr
1152 21-06-12 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 185685/30-12-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό – κτιριακή επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής προπλασμάτων φιαλών ΡΕΤ και εμφιάλωσης –εγκυτίωσης χυμών και αναψυκτικών της εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε (CCHBC)» η οποία είναι εγκατεστημένη στο Σχηματάρι Ν. Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
760 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 283.274,16 τ.μ. από την εταιρεία ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ στη λατομική περιοχή «Μεσοβούνι» του Δ.Δ. Υπάτου Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
751 01-06-12 Τροποποίηση της αρ. 19136/2358/17-03-2010 απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 460 τον/έτος εκ των οποίων 310 τον/έτος Θαλάσσιοι Μεσογειακοί Ιχθύες και 150 τον/έτος τσιπούρα – λαβράκι σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στη θέση «Αγ. Αικατερίνη ή Αγ. Ειρήνη - Περιστέρια», Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, καθώς και προβλήτα υποστήριξης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, της εταιρείας «BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
753 01-06-12 Τροποποίηση της αρ. 107224/24-03-2003 ΚΥΑ ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αρ. 4727/01-10-2004, 22567/2682/23-04-2008, 13869/1685/17-03-2010 και 23635/3770/09-06-2011 αποφάσεις μας, για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας συνολικής δυναμικότητας 697,5 τόνων/έτος σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση «Βαθειά Λιμάνια», Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου, Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος της εταιρείας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕ». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
754 01-06-12 Τροποποίηση της αρ.91314/10938/2-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,49 MW της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «ΓΚΟΥΡΕΖΑ» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
702 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Αποθήκευση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (R13) εν αναμονή Εργασίας Αξιοποίησης (R9)» εταιρείας «Κων/νου Ξυνού» στη θέση «ΣΠΙΑΔΑ», στην ΕΟ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
550 29 - 05 - 12 Τροποποίηση – παράτασης ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. 185314/28-4-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής κεραμικών προϊόντων της εταιρίας «ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΜΥΤΑΚΗΣ» η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Μεγάλη Ράχη» Βασιλικού στο Ν. Ευβοίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
538 28 - 05 - 12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υπόγεια εκμετάλλευση μεταλλείου, στη θέση ``Φτερόλακκα``, Δ.Δ. Μανικίων και Καδίου, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας , από την ``ΕΛΜΙΝ Α.Ε.``. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
519 28 - 05 - 12 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 185685/30-12-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό – κτιριακή επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής προπλασμάτων φιαλών ΡΕΤ και εμφιάλωσης –εγκυτίωσης χυμών και αναψυκτικών της εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε (CCHBC)» η οποία είναι εγκατεστημένη στο Σχηματάρι Ν. Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
523 28 - 05 - 12 Τροποποίηση, της με αρ. πρωτ. 103622/25.09.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής υδατικών διασπορών (γαλακτωμάτων) τα οποία αποτελούν πρώτες ύλες για τη βιομηχανία χρωμάτων, κόλλας, κλπ. της “ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.“- Β’ εγκατάσταση που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση Όρμος Μικρού Βαθέως στην Αυλίδα του Ν. Ευβοίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
549 29 - 05 - 12 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 143911/17.03.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω επέκτασης της χαρτοβιομηχανίας "ΑΝ. ΒΛ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ «ΠΑΚΟ» Α.Ε." που είναι εγκατεστημένη στo Δήμο Πελασγίας του νομού Φθιώτιδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
609 30-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανικής μονάδας παραγωγής αρτοσκευασμάτων της εταιρείας «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στην θέση «Μαδαρό», της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
608 30-05-12 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕ στη θέση «ΚΡΕΣΠΙ» ΔΕ Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
551 29 - 05 - 12 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 185685/30-12-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό – κτιριακή επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής προπλασμάτων φιαλών ΡΕΤ και εμφιάλωσης –εγκυτίωσης χυμών και αναψυκτικών της εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε (CCHBC)» η οποία είναι εγκατεστημένη στο Σχηματάρι Ν. Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
514 28 - 05 - 12 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 143911/17.03.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω επέκτασης της χαρτοβιομηχανίας "ΑΝ. ΒΛ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ «ΠΑΚΟ» Α.Ε." που είναι εγκατεστημένη στo Δήμο Πελασγίας του νομού Φθιώτιδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1356 02-07-12 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 190002/23.3.12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας ανακύκλωσης αλουμινίου της εταιρείας “ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.” στη θέση “Μαδάρο” Αγίου Θωμά του Δήμου Τανάγρας στο Νομό Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1358 02-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο Γάβρου, ισχύος 1,71 ΜW, στη θέση Γάβρος επί του ρέματος Πλατανιάς, του Δήμου Ασπροποτάμου (νυν Δήμου Αγράφων), Ν. Ευρυτανίας» της εταιρείας ΒΕΠΑ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1412 03-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14MW στη θέση ‘Χιονάκι’ του Δήμου Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας» της εταιρείας ‘Business Energy A.E.’. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1610 10-07-12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΝΩ ΑΛΧΑΝΙ ΔΟΜΟΚΟΥ Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1614 10-07-12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΡΟ 2&3 ΤΗς SOLARWAYS ΚΑΣΤΡΟ 2&3 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1621 10-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία «PALMARIVA», δυναμικότητας 533 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑ ΜΠΗΤΣ», σε γήπεδο 40.726 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή του στη θέση «Μαλακώντα» του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1623 10-07-12 Ανανέωση - τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής σχοινιών και συρματόσχοινων της Δ. ΚΟΡΩΝAΚΗΣ ΑΒΕΕ στην περιοχή Ελαιώνα Δήμου Θήβας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1624 10-07-12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΤΗΣ ERYTHREOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 2,8 MW Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1976 25-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του εργοστασίου κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΤΖΟΥΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. που βρίσκεται στο 7ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας στο Δήμο Λαμιέων, του Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
2000 26-07-12 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171163/29-12-2011 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου της εταιρείας « ΕΛΒΑΛ Α.Ε.» που λειτουργεί στα Οινόφυτα Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
2050 27-07-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας “Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε.” που λειτουργεί στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
2055 27-07-12 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 190002/23.3.12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας ανακύκλωσης αλουμινίου της εταιρείας “ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.” στη θέση “Μαδάρο” Αγίου Θωμά του Δήμου Τανάγρας στο Νομό Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
2078 27-07-12 Παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση πέντε δανειοθαλάμων που απαιτούνται για την κατασκευή των τμημάτων από ΑΚ Θερμοπυλών μέχρι ΑΚ Αγίας Μαρίνας του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο νομό Φθιώτιδας, όπως εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ α.π. 103265/26.7.2006 και τροποποιήθηκαν με τις ΚΥΑ α.π. 107195/22.9.2006 και οικ.140828/12.6.2009. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
2144 31-07-12 : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της βιομηχανίας παραγωγής σαπώνων – καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής αυτών «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ)» στο 71ο χλμ. ΝΕΟ Αθηνών – Λαμίας, Θέση ΡΙΤΣΩΝΑ, ΔΕ Αυλίδας, Δήμος Χαλκίδας. [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 30 από 17383 1 2 3 580