Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 61 - 90 από 17394 1 2 3 4 5 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
63187 11-05-18 Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων των τμημάτων «π. Στρυμόνας – Ν. Πέραμος» (12.0), «Παράκαμψη Καβάλας» (13.0), «Βανιάνο – Ίασμος» (14.2.2. & 14.2.3), «Ίασμος – Κομοτηνή» (14.3.1 & 14.3.2), «Κομοτηνή – Μέστη (Α΄ υποτμήμα)» (15.2), «Κομοτηνή – Μέστη (Β΄ υποτμήμαα)» (15.3) και «Πυλαία – Γέφυρα κήπων (4ο υποτμήμα του τμήματος "Μάκρη – Γέφυρα Κήπων")» (15.8) της Εγνατίας Οδού. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
63384 21-05-18 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μη Επικινδύνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ (Καβάλας)», συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφοριακής σύνδεσης με την υφιστάμενη Ε.Ο. Νο2, στη θέση Εσκί Καπού του Δ. Καβάλας, στην ΠΕ Καβάλας Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
64013 19-06-18 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Παραλλαγή της χάραξης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Παρανέστι - Σταυρούπολη, Νομών Δράμας και Ξάνθης» με φορέα του έργου τον ΟΣΕ Α.Ε. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
65555 26-09-18 Ανανέωση (έως 31-12-2020) και Τροποποίηση (ως προς την ακύρωση της παράκαμψης Χωριστής) της με αρ. πρωτ. 46362-09-10-1996 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και όπως αυτή ανανεώθηκε με την αρ. πρωτ. 102409-28-07-2006 νεώτερη Απόφαση του, που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα της Εθνικής Οδού Δράμας – Παρανεστίου – Ξάνθης», και που περιλαμβάνει ως υποέργο την «Κατασκευή γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο 14 Δράμας – Ξάνθης μετά των προσβάσεων», από τη Δ-νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
65575 27-09-18 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για το έργο «Δίκτυα ύδρευσης ΤΚ Νικήσιανης – Γεωργιανής του Δήμου Παγγαίου», της ΠΕ Καβάλας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
66870 17-12-18 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3846-20-11-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για το οδικό έργο «Εθνική οδός 12, Δράμα – όρια Ν. Σερρών», ως προς την ανακατασκευή του κόμβου Ξηροποτάμου και την μετατροπή του σε κυκλικό, από την Δ-νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67023 31-01-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τμήματος «Δράμα – Κόμβος Σταυρού» του οδικού τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Καβάλα» Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67302 18-04-19 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3755-06-10-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Γέφυρες και Bελτιώσεις της Επαρχιακής Οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά)» στο Νομό Ροδόπης και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1527-30-05-2016 ΑΕΠΟ, ως προς την βελτίωση – εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ιρλανδικών διαβάσεων (Βοσβόζη, Αμυγδαλορέματος και Ποντικορέματος), από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Δ-νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης). Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67402 23-05-19 Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 2778-01-11-2001 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ, όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.140592-09-06-2009 Κ.Υ.Α. ΕΠΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ.197150-27-03-2012 ΥΑ ΕΠΟ και οικ. 54196-10-11-2016 ΑΕΠΟ Γεν. Δ-ντριας Περιβ. Πολιτικής του ΥΠΕΝ, του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 31,2MW στη θέση ‘Θάλεια-Γεράκι-Κέρβερος-Πελταστής’ και 4MW στη θέση ‘Σαρακατσαναίικα’ των Δήμων Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης», της εταιρείας ‘Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’ και τροποποίησή της λόγω πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67324 24-04-19 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 162707-28.7.14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης συσσωρευτών και σκραπ μολύβδου της εταιρείας “SUNLIGHT RECYCLING Α.Β.Ε.Ε.” - νυν “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.”, που βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 42 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 151304-21.10.15 Απόφαση της Γενικής Δ-ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής-ΥΠΕΝ Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67648 06-08-19 Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων για το 1ο υποτμήμα (Μάκρη – Αλεξανδρούπολη) του τμήματος Μάκρη – Γέφυρα Κήπων της Εγνατίας Οδού Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67649 06-08-19 Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων για το 2ο υποτμήμα (Αλεξανδρούπολη – Δωρικό) του τμήματος Μάκρη – Γέφυρα Κήπων της Εγνατίας Οδού. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67750 09-09-19 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. 126624-10.6.2010 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ Θεσσαλονίκης (ΤΧ-1) – Σ.Σ Ειδομένης νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68064 21-11-19 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ως προς την αρίθμηση των περιβαλλοντικών όρων από 21, 21.1 έως 21.20 σε 22, 22.1 έως 22.20 της με Α.Π. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-41036-2658-7.5.2019 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68153 10-12-19 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑ ΚΑΒΑΛΑ (Μ-Σ ΧΑΛΚΕΡΟΥ) – ΚΟΜΟΤΗΝΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68154 10-12-19 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΦΑ ΤΟΞΟΤΕΣ ΞΑΝΘΗΣ Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68236 08-01-20 Τροποποίηση της KΥΑ με α.π. οικ. 17474-16.11.1995, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος 14.2.2-3 «Βανιάνο – Ίασμος» της Εγνατίας Οδού, όπως ανανεωμένη και τροποποιημένη ισχύει, λόγω οριστικοποίησης τελικού σχεδιασμού πλευρικών σταθμών διοδίων. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68483 10-03-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την διευθέτηση τμήματος υδατορέμματος εντός λατομείου μαρμάρου έκτασης 16,267στρεμμάτων στη θέση «Ζαβάρσα», στο Δ.Δ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Π.Ε. Δράμας» της εταιρείας «Μάρμαμα Λατομείων Βώλακα Ο.Ε.». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68541 31-03-20 Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ.143731-4.5.2005, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Οδικό τμήμα 12.0: Π. Στρυμόνας – Ν. Πέραμος» της Εγνατίας Οδού, όπως ανανεωμένη και τροποποιημένη ισχύει, λόγω οριστικοποίησης τελικού σχεδιασμού πλευρικών σταθμών διοδίων. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68616 13-04-20 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. 141587-29.6.2009 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Στρυμώνα - Σ.Σ Δράμας, Ν. Σερρών και Δράμας» Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68635 16-04-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 87,5 MW (35 Α-Γ) στις θέσεις ‘’Γέρακας – Ρόμβος’’ (8 Α-Γ), ‘’Μηλιά – Καπετάνιος – Λιβαδοκορυφή’’ (21 Α-Γ) και ‘’Κανδύλα – Κυρτόν’’ (6 Α-Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων (Υ-Σ Ανύψωσης Τάσης 20-150KV στη θέση ‘’Οργάνης’’ και Γραμμή Μεταφοράς 150KV Υ-Σ Οργάνης – ΚΥΤ Νέας Σάντας) στη ΠΕ Ροδόπης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68696 05-05-20 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ-Σ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68736 19-05-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 17480-16.11.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα Ίασμος – Κομοτηνή» (όπως ισχύει), ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία προσωρινής μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος και την προσαρμογή του περιεχομένου της στις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές-επιμέρους ειδικά θεματικά σχέδια-όρους και περιορισμούς (όπως προβλέπονται από οικείες νομοθετικές διατάξεις) Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68985 16-07-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση του υποέργου «Ανακατασκευή Επαρχιακής οδού Ν. Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως 11+000) » που εντάσσεται στο υφιστάμενο έργο «Μελέτη ανακατασκευής επαρχιακής οδού Νο 2 από 5ο χλμ. έως όρια Ν. Ροδόπης – Ξάνθης», από την Δ-νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69042 25-07-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 140407-2.6.2009 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης - Σ.Σ. Διδυμότειχου» για τη συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο και παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69345 08-10-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τμήματος παράκαμψης Καβάλας και του σταθμού διοδίων Καβάλας της Εγνατίας Οδού Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69513 11-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου:«Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ-GIS) Κομοτηνής και Διασυνδετικές Γραμμές Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV, με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ) της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής». Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69724 23-12-20 Τροποποίηση της με α.π. οικ. 102277-18.03.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Αρδανίου της Εγνατίας Οδού» (όπως ισχύει) Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69855 19-01-21 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 84611-24.12.2002 ΚΥΑ για ΕΠΟ του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΝΘΕΙΑ)» όπως ανανεώθηκε με την υπ’ αριθ. Α.Π οικ. 168882-18.06.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΖΟ-Α9Κ) Απόφαση, ως προς την κατασκευή και λειτουργία αγωγού διασύνδεσης με την μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ΤΕΡΝΑ και τον Μετρητικό Σταθμό. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
702985 02-08-21 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωσης επαρχιακής οδού Ποταμοί-Μικρομηλιά» που προτείνεται από την Π.Ε. Δράμας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 61 - 90 από 17394 1 2 3 4 5 580