Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 30 από 17273 1 2 3 576
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
45900 10-05-16 Εξαίρεση του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στον Κηφισό ποταμό (παρά την οδό Λ.Κατσώνη , από τρεις Γέφυρες μέχρι τεχνικό εκβολής Ρέματος Αχαρνών ) Περιφέρειας Αττικής για άρση επικινδυνότητας», από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 383 27 gov.gr
45941 11-05-16 Ανανέωση της υπ’ αρ. 122221-16.08.2004 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) ΠΑΛΛΗΝΗΣ & Γραμμή Μεταφοράς 400 kV ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 392 27 gov.gr
45976 12-05-16 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Δημιουργία οικισμού πρώτης κατοικίας στη θέση «Αγία Αικατερίνη» ή «Σκαφτά Χωράφια» Δημοτικής Κοινότητας Νεροκούρου Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου Δήμου Χανίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 387 31 gov.gr
1323 29-06-12 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 25009/2314/11-05-2010 Απόφασης ΈγκρισηςΠεριβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας για την «Απόληψη αμμοχαλίκων και τηνεγκατάσταση μονάδας διαλογής αδρανών υλικών» στην περιοχή Πολυάνθου τουΔήμου Ιάσμου στο Νομό Ροδόπης για την εγκατάσταση συγκροτήματος επεξεργασίας(εναλλακτική διαχείριση) αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ) στο αγροτεμάχιο αριθ. 68 (έκτασης 13.124,44 τ.μ.) και για τη διενέργειααμμοχαλικοληψίας στο αγροτεμάχιο αριθ. 69 (έκτασης 32.375,16 τ.μ.), από τηνΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1325 29-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Αμμοληψία από το αγροτεμάχιο αριθ.475 (συνολικής έκτασης 2.714 τ.μ.) του Αγροκτήματος Δοξάτου», του Δήμου Δοξάτου του Ν. Δράμας, από τον κ. Σιδηρόπουλο Ανέστη του Θρασύβουλου. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1324 29-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση ιδιωτικού χώρου έκτασης 5.625 τ.μ. (αριθ. αγροτεμαχίου 8.883, ιδιοκτησίας του κ. Γάντσιου Μιχαήλ του Κωνσταντίνου) με απόληψη αμμοχαλίκων, στην περιοχή Αγροκτήματος Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης του Ν. Δράμας, από τον κ. Σεραφείμ Αστυάνακτα του Αθανασίου. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1196 26-06-12 Ανανέωση της Α.Π. 2779/573/28-7-2005 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εκτάσεως 25.709 τ.μ. στην θέση «Αγίασμα», περιοχής Δ.Δ. Ελευθερούπολης, Δ. Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την “ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
559 29 - 05 - 12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο: «Νέα οδογέφυρα Νεοχωρίου, προστασία κοίτης – οδοί πρόσβασης και υποστηρικτικές μελέτες», Π.Ε. Μεσσηνίας. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1363 02-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ), ισχύος 1,00 ΜWe, στη θέση Πετρόρρεμα της Κοινότητας Σιδηρόνερου του Νομού Δράμας» της εταιρείας ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ POWERGREEN E.Π.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1371 02-07-12 Θέμα : Ι) Ανανέωση της ισχύος και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Δημιουργία ταμιευτήρα στην περιοχή Τάκας – Τεγέας Επαρχίας Μαντινείας Ν. Αρκαδίας με σκοπό την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του νότιου τμήματος του Μαντινειακού Οροπεδίου» που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ. 44569/20-3-1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση και ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν με την υπ΄ αρ. 127271/25-6-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση. ΙΙ) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Δίκτυα αρδευτικά – Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Τάκας Ν. Αρκαδίας». ΙΙΙ) Κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων των ως άνω έργων σε ενιαία Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1372 02-07-12 Ανανέωσης χρονικής ισχύος της υπ΄αριθ. 101467/4-1-2002 ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου: «Αγωγός ενίσχυσης ύδρευσης Συνδέσμου Καρδίτσας, Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων. Τμήμα Διυλιστήρια – Μέλισσα, παράλληλο στον Ανατολικό κλάδο» Ν .Καρδίτσας Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1488 05-07-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επέκταση βουστασίου από 252σε 320 ισοδύναμα ζώα (αγελάδες γαλακτοπαραγωγής)», ιδιοκτησίας της«Κ. Καρυοφυλάκης- Ν. Καρυοφυλάκη Ο.Ε» που βρίσκεται εγκατεστημένη στηνεκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Μέλισσας του Δήμου Τοπείρου, στο ΝομόΞάνθης. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1704 13-07-12 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (αναθεώρηση και ανανέωση) για τηλειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμωντης εταιρείας «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.», που βρίσκονται στην περιοχή παραλίαςΜαΐστρου, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
2346 14-08-12 Τροποποίηση της υπ’ αρίθ πρωτ. 3379/15-09-2011 Απόφασης ΈγκρισηςΠεριβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας, όπως αυτή τροποποιήθηκεμε την υπ’ αριθμ.5135/13-02-2012 Απόφαση για τη λειτουργία «Υφιστάμενης μημετακινούμενης προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 5000 προβάτων και1500 αιγών (130 ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας της «Χατζηιωάννου Δωρόθεος &ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται εγκατεστημένη στην αγροτική περιοχή Γενισέας, τουΝομού Ξάνθης, ως προς την προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
2980 18-09-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας (μυδοκαλλιέργεια) δυναμικότητας 120 τόνων ανά έτος», στη θαλάσσια περιοχή του Βιστωνικού όρμου (Λάγους) πλησίον του Φαναρίου εντός των διοικητικών ορίων του Ν. Ροδόπης, από την «Ε. Μάρκου & Σια Ο.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
2981 18-09-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησηςστην περιοχή αγροκτήματος Φιλίππων Δήμου Καβάλας Ν. Καβάλας» το οποίο προτείνεταιαπό τον ομώνυμο Δήμο. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
2988 18-09-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας (μυδοκαλλιέργεια) δυναμικότητας 150 τόνων ανά έτος», στη θαλάσσια περιοχή του Βιστωνικού όρμου (Λάγους) πλησίον του Φαναρίου εντός των διοικητικών ορίων του Ν. Ροδόπης, από την «ΟΣΤΡΑΚΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Ο.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
4806 04-12-12 Θέμα : Ανανέωση της ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ταμιευτήρας Αρτζάν, αρδευτικά δίκτυα Αρτζάν, αντιπλημμυρικά Αρτζάν - Αματόβου» στο Νομό Κιλκίς. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
5044 12-12-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία «Μονάδας οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line σε θαλάσσια έκταση 35 στρεμμάτων διαστάσεων (350×100)μ. και μέσου βάθους 15 μ.», στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φωκιότρυπα στη Νέα Ηρακλείτσα του Ν. Καβάλας, από τον κ. Αλεξανδρίδη Ιορδάνη του Γεωργίου. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
5239 20-12-12 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου βελτίωσης Εθνικής Οδού Νο 2 στοτμήμα από ανατολικό κόμβο της Κομοτηνής έως την είσοδο του οικισμού Ροδίτη, σταδιοικητικά όριο του Δήμου Κομοτηνής, Νομού Ροδόπης. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
5522 07-01-13 Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέα Καρβάλη – Τοξότες (για τη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας στη Νέα Καρβάλη)» Ν. Καβάλας – Ξάνθης. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
24461 30-04-13 Θέμα : Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 66967/19.11.1993 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ στο τμήμα Ηγουμενίτσα – Βροσίνα (Ψηλοράχη), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. 131503/31.7.2003 & 100808/27.1.2006 Κ.Υ.Α Ε.Π.Ο Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
24524 08-05-13 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία «Μονάδας οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων διαστάσεων (166,67×120)μ., δυναμικότητας 126 τόνων/έτος», στη θαλάσσια περιοχή Βάσοβας του όρμου Αγιάσματος του Δήμου Νέστου του Ν. Καβάλας, από την κα. Τσουτσούλη Μαρία του Χρήστου. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
24941 30-05-13 Θέμα : Τροποποίηση και παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος Μέστη - Μάκρη (15.4) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
25354 19-06-13 Ανανέωση της υπ’ αρ. 84611/24.12.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΝΘΕΙΑ)». Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
25830 11-07-13 Τροποποίηση της α.π.οικ.102123/9.10.2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Νο2 στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Λουτρός, Υποτμήμα ΙΙ: Απαλός - Λουτρός» στο νομό Έβρου. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
28558 12-12-13 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 125997/27-05-2010 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150KV και Υποσταθμός Aνύψωσης μέσης τάσης (Υ/Σ 20/150KV) για την διασύνδεση του Αιολικού Πάρκου ισχύος 22.95MW στη θέση ‘’Μαγούλα - Καζάκου - Χοίρος - Διπλόν - Ράχη - Σημαίαι’’ με το ΚΥΤ Νέας Σάντας, Νομών Ροδόπης και Έβρου», α) ως προς την διατήρηση των διανοιχθέντων οδών προσπέλασης στους πυλώνες της Γ.Μ. με την κατάργηση του όρου Β.3 και β) ως προς την αλλαγή του φορέα του έργου από «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ». Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
28741 20-12-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Ανακατασκευής Ισόπεδων Κόμβων στην υπ’ αριθμ. 9 Επ.Ο.», στο Ν. Ξάνθης, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ. που προτείνεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ξάνθης. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
30883 10-04-14 Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Καβάλας, για την ένταξη σε αυτούς της εγκατάστασης αεροπορικών καυσίμων της εταιρείας HAFCO Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
34948 19-11-14 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: Aναβάθμιση Τμήματος της Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.)150 kV Υ-Σ ΙΑΣΜΟΥ – Υ-Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & Διασύνδεση με το ΚΥΤ Νέας Σάντας Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 30 από 17273 1 2 3 576