Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 17251 - 17280 από 17394 1 574 575 576 577 578 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
706269 21-08-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Συγκρότημα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ.», που είναι εγκατεστημένη στο τεμάχιο με αριθ. 113 και σε τμήματα των τεμαχίων με αριθ. 121 και 122 Οριστικής Διανομής έτους 1936 αγροκτήματος Επταμύλων του Δήμου Σερρών, συνολικού εμβαδού 22.527,30 τ.μ., Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2210846628) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706270 21-08-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», στην περιοχή αγροκτήματος Άγιου Ανδρέα, του Δήμου Παγγαίου, του Ν. Καβάλας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
706293 30-08-23 Παράταση ισχύος λόγω πιστοποίησης με Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 57546-17-10-2019 Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Α., (ΑΔΑ: ΨΥΧΝΟΡ1Ι-Ε2Ο), όπως Παρατάθηκε σε ισχύ και όπως Τροποποιήθηκε λόγω προσθήκης της δραστηριότητας «Μονάδα Ανακύκλωσης Στερεών & Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», με την με α.π. 52713-13-11-2020 Απόφαση Γ.Δ. ΧΩ.ΠΕ.Α.ΠΟ. Α.Δ.Α., (ΑΔΑ: 9ΨΡ1ΟΡ1Ι-2ΟΗ) για «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος, και Μονάδα Ανακύκλωσης Στερεών & Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις σε γήπεδο έκτασης 4.266,25 τ.μ. στη θέση ‘ΠΑΤΕΛΑ’ Τ.Κ. Πανόρμου, Δήμου Τήνου, Νήσου Τήνου, Π.Ε. Τήνου, Νομού Κυκλάδων, από την εταιρία «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ»», λόγω προσθήκης της δραστηριότητας «Μονάδα Αποθήκευσης λοιπών στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (ογκωδών)». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
706294 30-08-23 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2666-13.4.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΗΟΡ1Υ-Ω2) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας της εταιρίας «BIOGEN ENERGY AE», ισχύος 6,5 MW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 5Β της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω μείωσης ισχύος (ΠET Έργου: 2308992623) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706298 31-08-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου βιομηχανικού πτηνοσφαγείου (με εργαστήριο τεμαχισμού και τυποποίηση κρέατος, μονάδα θερμικής αδρανοποίησης–rendering ζωικών υποπροϊόντων, πρατήριο υγρών καυσίμων, πλυντήριο αυτοκινήτων και γεωτρήσεις) της εταιρίας «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», που είναι εγκατεστημένο στο 2ο χλμ. Επαρχ. Οδού Κατερίνης – Π. Κεραμιδίου, Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω επέκτασης (ΠΕΤ δραστηριότητας: 1910193224) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706301 01-09-23 ΘΕΜΑ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη βιοτεχνία έτοιμου σκυροδέματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΤΕ.ΒΕ.», που βρίσκεται στη Τ.Κ. Διάβας, στο Δήμο Μετεώρων, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
706305 04-09-23 Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 10747πε -29-01-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΥ28ΟΡ1Υ-47Γ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος» της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος», η οποία είναι υφιστάμενη στην περιοχή Λιμνότοπος, της Δ.Ε. Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Π.Ε. Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2207796927). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706314 05-09-23 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας παραγωγής βιομηχανικών και ιατρικών αερίων της «ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ» Δ.Ε. Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706315 05-09-23 Ανανέωση της με αριθ. πρωτ. 16103-19-01-2022 (ΑΔΑ:9Γ2ΜΟΡ1Υ-ΤΔΝ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΓΔ ΑΔΜΘ της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος» της εταιρίας «FER TRADE I.K.E.», στη Δ.Κ. Κασσανδρείας, Δ.Ε. Κασσάνδρας, Δ. Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2101446728) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706318 05-09-23 Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ. 13218-379-30.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΜΟΡ1Ι-Ξ48) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Αναδιατύπωση ΑΕΠΟ μετά από τροποποίηση και ανανέωση αυτής, της δραστηριότητας: Υφιστάμενο ελαιοτριβείο δυναμικότητας μικρότερης των 10 τόνων την ημέρα που εδρεύει στη θέση «Πλαγιά» εκτός οικισμού Φούρνων του Δήμου Φούρνων – Κορσεών νήσου Φούρνων Κορσεών Νομού Σάμου, ιδιοκτησίας Δήμου Φούρνων – Κορσεών», σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
706323 06-09-23 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 2635-18-10-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά τη δραστηριότητα: «Συσκευαστήριο Γεωργικών Λιπασμάτων & Παραγωγή με Απλή Ανάμειξη», της εταιρίας: «EUROCHEM AGRO HELLAS ΑΕ» στη θέση: «ΦΩΤΟ», οδός Ειρήνης & Περικλέους, περιοχή: «Κυρά Βρύση», της Δ.Κ. Ισθμίας, Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Νομού Κορινθίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
706327 08-09-23 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 120443-12-07-2021 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Υφιστάμενο πυρηνελαιουργείο δυναμικότητας 28 tn-ημέρα προϊόντος (πυρηνέλαιου) ιδιοκτησίας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» επί γηπέδου έκτασης 26.816,54 τ.μ. στο Ο.Τ. 34 της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών» λόγω προσθήκης μιας δεξαμενής αποθήκευσης διφασικού ελαιοπυρήνα. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
706328 08-09-23 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 45486-24-4-2000 του Τμήματος Βιομηχανιών, Δ-νσης ΕΑΡΘ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η οποία έχει ανανεωθεί με τη με αριθ. πρωτ. 4006-24-05-2005 ΑΕΠΟ της Δ-νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της ΠΔΕ, τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 8938-15-11-2005 ΑΕΠΟ της ίδιας υπηρεσίας, ανανεωθεί με τη με αριθ. πρωτ. 1513-11-02-2009 ΑΕΠΟ της ίδιας υπηρεσίας και τροποποιηθεί με τις με αριθ. πρωτ. 3696-88928-30-10-2012 και 92342-11-06-2020 ΑΕΠΟ του Γ.Δ. Περιβάλλοντος της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων τοματοπολτού ιδιοκτησίας της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (πρώην «UNILEVER - KNORR Α.Β.Ε.Ε.») δυναμικότητας επεξεργασίας 1250 τόνων νωπής τομάτας ημερησίως (μετά την τροποποίηση) που εδρεύει στη Δ.Ε. Γαστούνης του Δήμου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
706332 11-09-23 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Υφιστάμενη Μονάδα Επεξεργασίας Ελαιοκάρπου (Διφασικό Ελαιουργείο) ιδιοκτησίας «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΥΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» στη Θέση «ΑΛΩΝΑΚΙ», Σισίου Δ.Κ. Βραχασίου, Δ. Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου (ΠΕΤ: 2207810124) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
706347 12-09-23 Τροποποίηση της με Α.Π. οικ.30388-21.06.2023 ΑΕΠΟ Γραμματέα ΑΔΗΔΜ (ΑΔΑ: ΡΒΣ2ΟΡ1Γ-27Ω) του έργου Α2-9ης Ομάδας : «Νέα Μονάδα Παραγωγής – Αποθήκευσης – Εμπορίας Εκρηκτικών Υλών για εμπορική χρήση» στη θέση «ΜΠΑΪΡΙΑ», περιοχής αγροκτήματος Αγαλαίων της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών, της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω τροποποίησης του Κτιρίου 5 (προσθήκη κατ’ επέκταση και αλλαγής του Η-Μ εξοπλισμού) και του Κτιρίου 7 (μείωση μέγιστης αποθηκευτικής δυναμικότητας νιτρικής αμμωνίας), εντός των χώρων της μονάδας, χωρίς αύξηση της συνολικής παραγωγικής της δυναμικότητας. Φορέας του έργου: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.» με δ.τ.: «ΕΛ.Τ.ΕΚ. Α.Ε.». Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου : 2308991328. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
706400 21-09-23 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αρ. πρωτ. 2659-03-04-2015 (ΑΔΑ: 62ΣΕΟΡ1Υ-09Ε) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας, για την Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4504-19-06-13 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Βιομηχανικό σφαγείο – μονάδα αποστέωσης, τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος, μονάδα θερμικής αδρανοποίησης παραπροϊόντων σφαγής και επεξεργασίας κρέατος» με γεώτρηση, της εταιρίας «Αφοι Ταχμαζίδη Κρέατα ΑΒΕΕ» (ΑΦΜ 094189418, Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά) που είναι εγκατεστημένη στο 3ο χλμ. της παλαιάς επαρχιακής οδού Λαγκαδά – Σοχού, στη θέση ‘Αμπέλι’, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας από «Αφοι Ταχμαζίδη Κρέατα ΑΒΕΕ» σε «Κασίδης Ανώνυμη Εταιρεία Κρεάτων & Μεταφορών». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706402 21-09-23 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2834-25-4-2018 (ΑΔΑ: 7217OR1Y-KI2) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Δ. Α.Δ.Μ.Θ. της δραστηριότητας: «Μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων - διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» της Εταιρίας «MIL OIL A.E.» στο ΟΤ 6Α στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, της ΔΕ Λευκώνα του Δήμου Σερρών ΠΕ Σερρών ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2306970126) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706442 02-10-23 Μη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, στη θέση «Κάμπος Γαυρίου» του Δήμου Άνδρου από την Βαλμάς Α.Ε. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
706453 04-10-23 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με Αρ. Πρ. 4514-18-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ1Υ-ΤΛΕ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Ελαιοτριβείο Λυγερά Παύλου», που βρίσκεται εγκατεστημένο στο αγρόκτημα Θερμοπηγής στο 4ο χιλ. της Ε.Ο Σιδηροκάστρου - Προμαχώνα του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706459 04-10-23 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για ‘‘Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος και Χώρο Αποθήκευσης και Εμπορίας Οικοδομικών Υλικών, στη θέση «ΑΛΜΥΡΟΣ» του Δήμου Ιητών, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου από την ΑΜΑΛΙΑ ΛΕΩΝ. ΤΣΩΛΗ’ Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
706462 05-10-23 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με Αρ. Πρ. 4514-18-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ1Υ-ΤΛΕ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Ελαιοτριβείο Λυγερά Παύλου», που βρίσκεται εγκατεστημένο στο αγρόκτημα Θερμοπηγής στο 4ο χιλ. της Ε.Ο Σιδηροκάστρου - Προμαχώνα του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706474 10-10-23 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με Αρ. Πρ. 5453-26-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΟΡ1Υ-3ΔΓ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής ανόργανων αλάτων» της εταιρίας «Σ.Ν.Γ. Κορφιάτης Χημικά ΑΕΒΕ - S.N.G. Chemicals S.A.», που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή αγροκτήματος Δρυμού, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706484 12-10-23 Εγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΑΗΣ Κομοτηνής της ΔΕΗ ΑΕ (Mονάδα συνδυασμένου κύκλου ονομαστικής μικτής ισχύος 484,60 ΜWe σε συνθήκες ISO) στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής’’ Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
706492 16-10-23 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίου» στη θέση «ΒΙΠΕ Μελιγαλά», Δ.Κ. Μελιγαλά, Δήμου Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας με φορέα υλοποίησης την «ΓΥΦΤΟΣ - ΚΑΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
706494 16-10-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης δραστηριότητας που αφορά την ανάμιξη ουσιών για τη δημιουργία συγκολλητικών υλών, απορρυπαντικών και απολυμαντικών, καθώς και την αποθήκευσή τους σε συσκευασίες και τέλος τη διανομή τους της εταιρείας «ECOLAB AE» που βρίσκεται στο 25ο χλμ της ΠΕΟ Αθηνών – Θηβών (Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας) του νομού Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
706499 17-10-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση και ανανέωση της με αριθ. πρωτ. 3311-06-13.06.2007 ΑΕΠΟ της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου του έργου: υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας ξύλου και εμποτισμού ξυλείας με χημικά μέσα συντήρησης της εταιρείας «ΔΡΙΤΣΑΣ – ΚΑΓΚΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». που βρίσκεται στο 80ο χλμ. της ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου της Δ.Κ. Ίσθμιας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
706502 19-10-23 Ανανέωση – τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την δραστηριότητα (βιομηχανία) παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας της εταιρείας «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (εργοστάσιο Β’) που είναι εγκατεστημένη επί της οδού Ηφαίστου, στη θέση Τζήμα, στο Δήμο Κρωπίας του νομού Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
706510 20-10-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής χαρτιού της «INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «ΤΣΕΦΛΙΚΙ - ΠΕΡΙΒΟΛΙ» Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706515 20-10-23 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 103902-16-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΒΨΟΡ1Φ-Θ97) Απόφασης του Γεν. Δ-ντή Χωρ-κής & Περιβ-κής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος & Μονάδα Κοπής & Μορφοποίησης Λίθων, στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» Τ.Κ. Άστρους, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», λόγω προσθήκης δραστηριότητας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
706551 27-10-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «υφιστάμενο πυρηνελαιουργείο με δυναμικότητα επεξεργασίας 760 tn-ήμερα διφασικού και τριφασικού ελαιοπυρήνα της εταιρείας: «ΟΙΧΑΛΙΑ Ε.Π.Ε.» (πρώην «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ – ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε.»), που είναι εγκατεστημένο στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά (Ο.Τ. 12), Δ.Ε. Μελιγαλά, Δ. Οιχαλίας, ΠΕ Μεσσηνίας». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
Εμφανίζονται 17251 - 17280 από 17394 1 574 575 576 577 578 580