Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 61 - 90 από 17383 1 2 3 4 5 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
1414 03-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 40MW, στη θέση ‘Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα’’, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα της εταιρείας ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Σε περισσοτερες από μία Περιφέρειες gov.gr
1416 03-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 46MW, στη θέση ‘Γραμμένη – Τούρλα - Καρνόπι’, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα της εταιρείας ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Σε περισσοτερες από μία Περιφέρειες gov.gr
1480 05-07-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 26 MW καθώς και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης» στη θέση Μαλαθούνα Δ. Ναυπακτίας Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
1482 05-07-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,89 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (τμήμα 1), στη Δ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
1489 05-07-12 Θέμα : Τροποποίηση της με Α.Π. 130401/20.8.2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Υβριδικό Ενεργειακό Έργο στο Νησί Ικαρία» της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Βορείου Αιγαίου gov.gr
1496 05-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 10,00 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1α εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πολυπλατάνου, στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2 και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης). Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
1512 06-07-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 22 MW καθώς και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης» στη θέση Ξεροβούνι Δ. Ναυπακτίας Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
1578 09-07-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικό Πάρκο ισχύος 12,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης) της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ι Α.Ε.» στη θέση «Ράχη» του Δήμου Εορδαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1579 09-07-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικό Πάρκο ισχύος 18,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης) της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΙΙ Α.Ε.» στη θέση «Αστραπή» του Δήμου Εορδαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1580 09-07-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικό Πάρκο ισχύος 12,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης) της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΙΙ Α.Ε.» στη θέση «Ζυγάνα» του Δήμου Εορδαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1599 10-07-12 Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW, στη θέση Χιονοβούνι, των Δήμων Ευρώτα και Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας» της εταιρείας ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
1603 10-07-12 Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,3MW στη θέση ‘Ξηροβούνι’ και των συνοδών σε αυτό έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου», της εταιρείας ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.’. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1610 10-07-12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΝΩ ΑΛΧΑΝΙ ΔΟΜΟΚΟΥ Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1614 10-07-12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΡΟ 2&3 ΤΗς SOLARWAYS ΚΑΣΤΡΟ 2&3 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1624 10-07-12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΤΗΣ ERYTHREOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 2,8 MW Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1660 11-07-12 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4200/16-06-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 kW με χρήση βιομάζας και υδρογεώτρηση» της εταιρίας με την επωνυμία «M.P. Biomass Energy A.E. (πρώην ΑΓΚΡΟΝΤΕΒ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)», που προτείνεται να εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Δ. Γοματίου, Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
1728 13-07-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,89 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας ΦΑΡΜΑ EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στη Δ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
1799 18-07-12 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 2557/67493/30-06-2011 ΑΕΠΟ Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για το «Αιολικό Πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW» της “ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε.” στις θέσεις “Λογγάρια και Σίλα” του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως προς τη θέση των ανεμογεννητριών WT 4, WT 5, WT 6 και WT 7. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
1977 25-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 4,9ΜWp, της εταιρίας «TRIZINIA AIOLOS A.E.» στη θέση: «ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΙ» του Δήμου Τροιζήνας, Περιφέρειας Αττικής. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Αττικής gov.gr
1994 26-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,9424 MW ιδιοκτησίας «SOLAR CONCEPT Α.Ε.», στη θέση «ΜΠΑΛΤΑΧΕΡΣΑ» της Δ.Κ. Λεχαινών της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
1995 26-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,415 MW ιδιοκτησίας «SOLAR CONCEPT Α.Ε.», στη θέση «ΜΠΑΛΤΑΧΕΡΣΑ» της Δ.Κ. Λεχαινών της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
2036 27-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 40 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και Διακριτικό Τίτλο «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ωρολόγι – Μαύρη Πέτρα» στο όρος Βέρμιο, εντός των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2037 27-07-12 Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 5734/11/20-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΪΜΣ (AIMS) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ Α.Ε.» (αλλαγή επωνυμίας από «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ Ο.Ε.»), στα με αριθμό 328, 329 και 370 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Βαθυλάκου, στο Δήμο Χαλκιδόνος, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2038 27-07-12 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 5701/11/20-07-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 4,9 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω ενσωμάτωσης των έργων της ηλεκτρικής διασύνδεσης του έργου με το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και αλλαγής επωνυμίας από «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε «PΟURNARI AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2040 27-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 10,00 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1β εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πολυπλατάνου, στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2041 27-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 10,00 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1δ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πολυπλατάνου, στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2042 27-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Εργοστασίου Κονσερβοποίησης Ιχθυηρών της εταιρίας με την επωνυμία «Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου Α.Ε.Β.Ε.» με τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (30 τόνοι/ημέρα) και την προσθήκη α) της παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 12.724 τόνοι) και β) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,250 MWe), που βρίσκεται εγκαταστημένη στη ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
2047 27-07-12 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,5MW, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «STAICOS ECO – ENERGY Ε.Π.Ε.», στο αγρόκτημα Προσοτσάνης, Δ. Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
2049 27-07-12 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,956MW, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., στη θέση «Ασπρόχωμα», Τ.Κ. Κεράμου, Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
2126 31-07-12 Θέμα : Μετατόπιση θέσης Υποσταθμού για τη Διασύνδεση του ΗΘΣΠΗΕ, ισχύος 38 MW, στη θέση ΠΛΑΓΙΑ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, Δ. Σητείας, Ν Λασιθίου Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κρήτης gov.gr
Εμφανίζονται 61 - 90 από 17383 1 2 3 4 5 580