Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 17161 - 17190 από 17281 1 571 572 573 574 575 577
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
1169 22-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εξωτερικός Αποχετευτικός Αγωγός και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Μυρτόφυτου» του Δήμου Παγγαίου στο Ν. Καβάλας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1168 22-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Φωλιάς» του Δήμου Παγγαίου στο Ν. Καβάλας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1166 22-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18,00 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης - διασύνδεσης) της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Ράχη - Φλαμουριά» του Δήμου Σερβίων - Βελεβεντού, στο Ν. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1165 22-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου» στην Τοπική Κοινότητα Επταχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αρρένων του Δ. Νεστορίου του Ν. Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1164 22-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία, ξηραντηρίου ελαιοπυρήνα και λοιπών προιόντων από βιομάζα, εκχυλιστηρίου ξηρών ελαιοπυρήνων (πυρηνελαιουργείου) της εταιρείας «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε» που βρίσκεται στην ΒΙΠΕ Μελιγαλά του Νομού Μεσσηνίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
1152 21-06-12 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 185685/30-12-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό – κτιριακή επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής προπλασμάτων φιαλών ΡΕΤ και εμφιάλωσης –εγκυτίωσης χυμών και αναψυκτικών της εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε (CCHBC)» η οποία είναι εγκατεστημένη στο Σχηματάρι Ν. Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1150 21-06-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Ανόρυξη και λειτουργία αρδευτικής νέας γεώτρησης στη θέση ¨ΒΟΛΑΚΙΑΣ¨, Τ.Κ ΒΑΘΗΣ, Δ.Ε. ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ, Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ιδιοκτησίας ΤΟΕΒ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ» (ενσωματώνει και την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση). Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κρήτης gov.gr
1135 20-06-12 Θέμα : Τροποποίηση της με α.π. 199737/31.5.11 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ‘Λειτουργία λιμένα Βόλου Μαγνησίας’ Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Θεσσαλίας gov.gr
1134 20-06-12 Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί με την ΚΥΑ ΑΠ 80245/28-2-1997 και οι οποίοι έχουν ανανεωθεί με την ΚΥΑ Α.Π.137266/16-1-2004 του έργου «Αξιοποίηση Περιοχής Μαργαριτίου Π.Ε. Θεσπρωτίας». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ηπείρου gov.gr
1110 19-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Δήμου Κέας ν. Κέας Νομού Κυκλάδων» Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Νοτίου Αιγαίου gov.gr
1096 18-06-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης στη θέση ¨ΠΟΤΑΜΙΣΑ¨ ή ¨ΠΑΤΕΡΑ¨, Τ.Κ. ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, Δ. Σητείας, Π.Ε Λασιθίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δ. Σητείας». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κρήτης gov.gr
1095 18-06-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “ΒΟΡΕΙΝΟΣΠΗΛΙΟΣ”, Τ.Κ. ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ, Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κρήτης gov.gr
1094 18-06-12 Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ. 3775/29-9-2006 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης εκρηκτικών, ιδιοκτησίας Κοκολάκη Ερμιόνης, στην θέση «Τραπεζούντα», του Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
1085 15-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», της εταιρείας «СASTOR RENEWABLE LTD», ισχύος 4,00 MW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια 825, 826, 827, 828, συνολικού εμβαδού 129247.09μ2, του αγροκτήματος Νεοχωρίου Δήμου Ορεστιάδος Π.Ε. Έβρου. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1083 15-06-12 4η Τροποποίηση της υπ’ αρίθ πρωτ. 2107/21-07-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας ωοτόκων ορνίθων ιδιοκτησίας της «Σ. Θεοδωρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται εγκατεστημένη στην θέση «Πουλτσίστρα» στο αγρόκτημα Σέλερου στο Ν. Ξάνθης, ως προς την δυναμικότητα από 12.000 σε 24.000 όρνιθες. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1074 14-06-12 Τροποποίηση – συμπλήρωση της με Α.Π. 25 (σχετ. 1096/10) / 20.01.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Π.Δ.Μ. για τη λειτουργία του έργου : «Βιομηχανία επεξεργασίας πουλερικών, κόκκινου κρέατος, αλλαντικών και εμπορίας ειδών διατροφής» της εταιρείας «ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας (Ο.Τ. 2), στο Ν. Φλώρινας, λόγω επικαιροποίησης των στοιχείων που αφορούν στη δυναμικότητα της μονάδας ως προς τις πρώτες ύλες και τα παραγόμενα προϊόντα (μείωση τονάζ) καθώς και επικαιροποίηση – εκσυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού σε εφαρμογή της Εγκυκλίου με Α.Π. οικ.205988/14.12.11 του ΥΠΕΚΑ, χωρίς καμία αλλαγή στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1070 14-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανανέωση εκμετάλλευσης λατομικού χώρου αδρανών υλικών, έκτασης 45.358,38 τ.μ., εντός λατομικής περιοχής στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιών, του Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, από την εταιρεία ΑΚΜΗ Α.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
1069 14-06-12 Τροποποίηση της με Α.Π. 84669/3181 (σχετ. 66185/2013, 58777/1762, 52454/1546, 55117/1621, 53118/1569, 54953/1612) / 16.09.2010 (Ορθή Επανάληψη της 10.11.2010) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Δ.Μ. για το έργο : «Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών εμβαδού 20.000,00 τ.μ.» στη θέση «Πλάκες» της Κ.Ε. Ομαλής της Δ.Ε. Τσοτυλίου του Δ. Βοίου, της κ. Ζυγούρα Αναστασίας του Ιωάννη, στο Ν. Κοζάνης, λόγω της τροποποίησης του όρου δ.17 της ανωτέρω Απόφασης. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1049 13-06-12 Τροποποίηση ως προς την προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων της υπ.αρ. 2481/07-05-2009 απόφασης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Κατασκήνωση – Παιδική Εξοχή δυναμικότητας 285 κατασκηνωτών» της εταιρείας «PITSAS CAMP Ε.Π.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή του Πρίνου του Δ. Θάσου – Ν. Καβάλας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
1036 13-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,99 MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 317-321 κτηματικής περιφέρειας Ορφανών και 621-622 κτηματικής περιφέρειας Φύλλου, στο Δήμο Παλαμά της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
1019 12-06-12 Ανανέωση και συμπλήρωση απόφασης «Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθερής Μονάδας Αποστείρωσης αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων εντός του χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου» με αρ. πρωτ. Δ.Π.7706/16-12-2005 Νομάρχη Κυκλάδων Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
1015 12-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Διευθέτηση ρέματος εντός του οικισμού Ιεροπηγής της ομώνυμης Τοπικής Κονότητας, της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», κύριος του έργου ο Δήμος Καστοριάς. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1014 12-06-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “ Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου – καθαρισμός τάφρων και πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου (Ε. Ο. 3,4,9,10,11) ’’, στο Νομό Ρεθύμνης. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κρήτης gov.gr
1013 12-06-12 Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», οι οποίοι εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ α.π. 197982/7.4.2011. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
995 11-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 17,172 MWp, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης) στη θέση «Μαρίνα» (εκτός σχεδίου), στο ήμο Φλώρινας στo N. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 1 Ε.Ε.». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
994 11-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελοκήπων» της Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη του Δήμου Ορεστίδος στο Νομό Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
993 11-06-12 Τροποποίηση της με Α.Π. 2718/07.12.2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, του έργου : «Ανέγερση μονάδας επεξεργασίας και συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών πρώτων υλών) της εταιρείας «Π. & Γ. Σεμερτζίδης Ο.Ε.» στο 7ο χλμ. της Ε.Ο. Κοζάνης – Καστοριάς στην περιοχή «Κεβράν Γιολού» (εκτός σχεδίου) της Τ.Κ. Καλαμιάς του Δήμου Κοζάνης στο Νομό Κοζάνης, ως προς την προσθήκη δραστηριοτήτων διαχείρισης (προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, διάθεση & αξιοποίηση) ορισμένων κατηγοριών στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων βάσει του Εθνικού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) εντός του χώρου της εταιρείας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
991 11-06-12 Τροποποίηση της με Α.Π. 26079/624-06/06/2007 ΑΕΠΟ του έργου «Μονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ) δυναμικότητας 8.280 ενήλικων ζώων στα υπ’ αριθμ. 144, 145, 147, 148 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Κρανοχωρίου του Δήμου Νεστορίου» στο Νομό Καστοριάς, ιδιοκτησίας της εταιρίας «Σπυρόπουλος Παναγιώτης & Υιοι Α.Ε.». – Τροποποίηση ως προς την αύξηση της δυναμικότητας, την έκταση του γηπέδου εγκατάστασης της μονάδας (επέκταση στα αγροτεμάχια 149 και 150) και τις υποδομές της. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
990 11-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου : «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής στη Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ηπείρου gov.gr
981 11-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων για τους οικισμούς Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς, Μαδέ, Αχλάδας, Αμμουδίου, Μονοναύτη, Ξηρόκαμπου και Ψαρομούρας του Δήμου Μαλεβιζίου» στο Νομό Ηρακλείου Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
Εμφανίζονται 17161 - 17190 από 17281 1 571 572 573 574 575 577