Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 16681 - 16710 από 16735 1 555 556 557 558
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
656 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευσηλατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 66.956,87 τ.μ. στη θέση«Μαυρόρεμα», στο Δ.Δ. Κομνηνών, Δ. Ξάνθης, ΠεριφερειακήςΕνότητας Ξάνθης, από την εταιρεία “ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο.Ε. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης gov.gr
654 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ανανέωση-τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ. 7327/21.09.2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και παράταση της χρονικής διάρκειας των τροποποιήσεων αυτής: α) με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ. 2096/16.03.2009 και β) με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Κ.Μ. 13531π.ε./18.01.2010) για - τη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών, εμβαδού 226.720,05m2 που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στη θέση “Ντορμάνι” της Δ.Κ. Γεωργιανών του Δήμου Βέροιας - την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων (οδού πρόσβασης, υποσταθμού ΔΕΗ) του λατομείου αδρανών υλικών και την ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης, τα οποία βρίσκονται εντός όμορης ιδιωτικής έκτασης εμβαδού 62.747,67m2, στο Τ.Δ. Γεωργιανών του Δήμου Βέροιας, Ν. Ημαθίας. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
631 30-05-12 Ανανέωση της με αριθμ.πρωτ.3879/12.05.06 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την λειτουργία της υφιστάμενης οργανωμένης παιδικής κατασκήνωσης «Ακτή Αλέγρα», δυναμικότητας 225 παιδιών/περίοδο, ιδιοκτησίας Αλέγρα Α.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή Τριποτάμου Δ.Κ. Νικήτης Δ.Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
630 30-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Εργοστάσιο εκτυπωτικών δραστηριοτήτων» με την επωνυμία «LG PACK – LOGOGRAMMA Εκτυπωτική ΑΕ» στο Ο.Τ. 39Α στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου του Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
626 30-05-12 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. πρωτ. 7183/29-6-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και συστήματος μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Αρναίας και Παλαιοχωρίου του Δήμου Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής» Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
622 30-05-12 «Ανανέωση της υπ’αριθμ 9581/17-12-2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΓΓΠΚΜ του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων-βοθρολυμάτων Δήμου Έδεσσας & Κεντρικών Συλλεκτήρων Aποχέτευσης μετά τεσσάρων αντλιοστασίων των οικισμών άγρα, Ριζαρίου, Προαστίου Φλαμουριάς, Πλατάνης, Μεσημερίου & Έδεσσας» του Δήμου Έδεσσας Π.Ε. Πέλλας» Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
621 30-05-12 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 9725/23-11-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας Βιοαερίου, ισχύος 1 MW» της εταιρίας με την επωνυμία «Δέλτα Αξιού Ενεργειακή Α.Ε.» (ΑΦΜ 998385475, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών), που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτ. 153 Άδενδρου, Δ. Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
620 30-05-12 Ανανέωση - Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων χοιροτροφικής μονάδας (δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, με υφιστάμενη υδρογεώτρηση, παρασκευαστήριο ζωοτροφών), με την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 250 KW, της εταιρείας «Καρανίκας Αντώνιος Ε.Π.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Πλατάνου, Δήμου Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας . Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
618 30-05-12 Ανανέωση - Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 180 μόσχων πάχυνσης ανεξαρτήτου ηλικίας, του Γεωργίου Πεχλιβανίδη, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. Βαρβάρας του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας . Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
617 30-05-12 Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 9611/15-9-08 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Βιομηχανία απορρυπαντικών και καθαριστικών» της εταιρίας με την επωνυμία «Γ.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - FLOS», η οποία είναι εγκαταστημένη στο Ο.Π. 3 της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
616 30-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 18 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΠΡΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ύψωμα Τριγωνικόν – Ύψωμα Πετροκόρφι» στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
609 30-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανικής μονάδας παραγωγής αρτοσκευασμάτων της εταιρείας «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στην θέση «Μαδαρό», της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
608 30-05-12 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕ στη θέση «ΚΡΕΣΠΙ» ΔΕ Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
607 30-05-12 Τροποποίηση της με Α.Π. 68808 / 30.07.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Δ.Μ. για το έργο : «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 6 MW» της εταιρείας «ΜΙΘΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στο Δ.Δ. Οινόης του Δ. Κοζάνης στο Ν. Κοζάνης, λόγω της τροποποίησης στον τύπο των φ/β πάνελ και των αντιστροφέων ισχύος, χωρίς καμία αλλαγή στην παραγωγική δυναμικότητα του έργου. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
606 30-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,7324 MW ιδιοκτησίας «SOLAR CONCEPT Α.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 50.794,86 τ.μ., στη θέση «Φεγγιά» του Δήμου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
605 30-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,347 MW ιδιοκτησίας «SOLAR CONCEPT Α.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 73.790,00 τ.μ., στο Δ.Δ. Αρετής του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
604 30-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για το έργο: «Υδροληψία από υφιστάμενη πηγή με σκοπό την άρδευση, η οποία βρίσκεται στη θέση Λεμονιά Τ.Κ. Λεύκης, Δ.Ε. Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Πελοποννήσου gov.gr
603 30-05-12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2593/30-7-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μονάδος ανακύκλωσης μετάλλων, πλαστικών, καλωδίων, ΑΗΗΕ και Ο.Τ.Κ.Ζ. της εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης “Ε.Κ.ΑΝ.” Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση “Παλαιό Χωριό” του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
602 30-05-12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5345/08/19-1-2009 Απόφασης Γ.Γ.Π.Π. για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους και χοιροσφαγείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ Δ. ΓΕΩΡΓΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση “Τραχειώτενα” της Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Αργολίδος. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
601 30-05-12 Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου/ δραστηριότητας: «Επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων του Δήμου Λευκίμης, της Κοινότητας Νεοχωρίου και του οικισμού Κάβου που βρίσκεται στη θέση «Ποταμιές» περιοχή Φοντάνα νήσου Κέρκυρας του Νομού Κέρκυρας». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ιονίων Νήσων gov.gr
600 30-05-12 Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. 2816/10-08-2007 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μονάδα Αφαλάτωσης στον Αλμυρό Δήμου Μαλεβιζίου». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κρήτης gov.gr
599 29-05-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Λειτουργία γεώτρησηςαρδευτικής χρήσης στη θέση ¨ΛΑΓΚΑΔΑ¨, Τ.Κ. ΑΛΑΓΝΙΟΥ, Δ.ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. Ηρακλείου, της Ομάδας Πρασανάκη Γεωργίου». Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κρήτης gov.gr
598 29-05-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος της Επαρχιακής Οδού Νο 7 από είσοδο ΠΑΓΝΗ μέχρι Κόμβο Σταυρακίων με δημιουργία παράπλευρων και νέου κυκλικού κόμβου» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κρήτης gov.gr
597 29-05-12 Τροποποίηση Απόφασης Γ. Γ. Περιφέρειας Κρήτης με αρ. πρωτ.1642/21-10-2009 Έγκριση Περιβαλλοντικών του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ με κωδικό θέσης «535 ΑΜΑΡΙ», του Δ.Δ Πλατάνου,(πρώην Δήμου Κουρητών) Δήμου Αμαρίου, Π. Ε. Ρεθύμνου . Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
594 29 - 05 - 12 α) Άρση της αναστολής της αρ. πρωτ. 3809/1-11-2011 απόφασης για «Ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου συγκροτήματος θραύσης (κοπής) και παραγωγής αδρανών υλικών (χαμηλής όχλησης) – ΚΩΔ. ΕΣΥΕ: 267.0 της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. στη θέση «Δυο Γκρεμοί» Ανώπολης» του Δ. Χερσονήσου, ΠΕ Ηρακλείου β) Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3809/1-11-2011 απόφασης για «Ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου συγκροτήματος θραύσης (κοπής) και παραγωγής αδρανών υλικών (χαμηλής όχλησης) – ΚΩΔ. ΕΣΥΕ: 267.0 της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. στη θέση «Δυο Γκρεμοί» Ανώπολης» του Δ. Χερσονήσου, ΠΕ Ηρακλείου Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
593 29-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εργοστάσιο κατασκευής κουφωμάτων και επίπλων, της εταιρείας «Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Ναρκίσσου & Ροδιάς , στη θέση: ‘Σούνα ’ του Δήμου Αχαρνών Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
592 29-05-12 Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την μονάδα παραγωγής χημικοτεχνικών προϊόντων της εταιρείας με επωνυμία «ALCHIMICA Ανώνυμη Εταιρεία - Εφαρμογές Χημικής Τεχνολογίας» και διακριτικό τίτλο «ALCHIMICA A.E.» επί της οδού Ορυζομύλων, αριθμός 13, στο Δήμο Αιγάλεω της Περιφέρειας Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
589 29-05-12 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 3391/11/27-05-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6,25 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια στη θέση «Αξιοχώρι», στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
588 29-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη εγκατάσταση Ι παραλαβής ,αποθήκευσης & διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε στην περιοχή Λινοπεραμάτων Π.Ε Ηρακλείου Κρήτης Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Κρήτης gov.gr
583 29 - 05 - 12 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4404/30-6-2009 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» στην Περιφερειακή οδό στην Ευκαρπία του Δήμου Παύλου Μελά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (λόγω προσθήκης μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (Σ.Η.Θ.) και Ψύκτη προσροφητικού τύπου) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 16681 - 16710 από 16735 1 555 556 557 558