Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 41 - 60 από 15530 1 2 3 4 5 777
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
705346 24-01-23 Παράταση ισχύος υπ’ αριθ. 519-1402-17-02-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΕ9ΟΡ1Υ-Ξ5Ρ) Απόφαση Έγκρισης για την εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου μαρμάρων εμβαδού 34.310,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Τρεις Γκρεμοί», Τ.Κ. Παναγιάς Δήμου Θάσου Π.Ε. Θάσου από την εταιρεία «Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
705345 24-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (και των συνοδών του έργων), συνολικής ισχύος 19,018MW, με ονομασία «Πολυπλάτανος 4» που θα εγκατασταθεί στη θέση Πολυπλάτανος, στη ΔΕ. Ειρηνούπολης, Ανθεμίων και Νάουσας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2203733221). Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705343 24-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη μονάδα αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης αερίων καυσίμων (υγραερίου), φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 12, στη ΒΙ.ΠΕ Λάρισας, στον Δήμο Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
705342 24-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής 22,8 MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.” στη θέση “Γαϊδουροβούνι”, των Δ.Ε. Μολάων και Νιάτων, των Δήμων Μονεμβασιάς και Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
705341 24-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (Ανανέωση-Τροποποίηση-Επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. 134-5-04-2012 ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Διάθεσης Λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων οικισμού Μέσα Μουλιανών Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κρήτης gov.gr
705340 24-01-23 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 183030-08-09-2021 Απόφασης Ανανέωσης– Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 5029-122969-10-11-2010 ΑΕΠΟ, για τη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 9 της Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, της ΔΕ Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
705339 24-01-23 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 264201-05.11.2021 (ΑΔΑ: 64ΕΠΟΡ1Υ-9ΩΗ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Βιομηχανία παραγωγής κεραμικών προϊόντων» της εταιρίας «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.», που είναι εγκαταστημένη στη Ν. Σάντα, Δ.Ε. Γαλλικού, Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω εγκατάστασης νέων δεξαμενών υγραερίου και λόγω υπαγωγής στην ανώτερη βαθμίδα της Κ.Υ.Α. 172058-2016 (SEVESO III) (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2103496226) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705338 24-01-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 59,994ΜWp, στη θέση «ΡΑΧΗ» της Δ.Κ. Αλμυρού, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΙΒ VOGT GREECE 6 MONOΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
705337 24-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Του Εμπορικού Καταστήματος LEROY MERLIN που βρίσκεται εντός του επιχειρηματικού πάρκου FLORIDA στην οδό Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 80, στο Δ.Δ. Πυλαίας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕT 2207810223) Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705336 23-01-23 ΤροποποίησητωνΠεριβαλλοντικών Όρων,που είχαν επιβληθεί με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 8083-24-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΛΥΟΡ1Υ-ΠΦΥ) Απόφαση της Γενικής Δ-ντριας Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε ενεργό λατομείο βιομηχανικού ορυκτού Αργίλουσυνολικής έκτασης 85.241,96τ.μ, λόγωαναθεώρησης των εργασιών αποκατάστασης, σε τμήμα έκτασης 34.079,29τ.μ.όπου το κοίτασμα Αργίλου έχει αποληφθεί πλήρως, με εγκατάσταση και λειτουργία αποθεσιοθάλαμου ολικής πλήρωσης με στερεά αδρανή - μη επικίνδυνα απόβλητα, στην θέση «Καβακλή», ΤΚ Γαλλικού, Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, με ΠΕΤ: 2205779628. Φορέας εκμετάλλευσης: «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.)» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705335 23-01-23 Απόφαση απόρριψης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 31,5MW, στη θέση ‘ΛΕΙΨΟΥΤΑ-ΣΚΙΑΔΟΒΟΥΝΙ’ των Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας», ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
705334 23-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία «Μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 0,999 MW, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΚΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο στη θέση «Σουρλί», της ΤΚ Μηλιάς, της ΔΕ Πέτρας, του Δήμου Κατερίνης, της ΠΕ Πιερίας (Π.Κ.Μ.) Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705333 20-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορών για την επέκταση και λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων», στο 10o χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης- Κιλκίς (κλρ. 911.α - 911.β - 2327.α - 2327.β - 2328 - 2329 - 2330 και τμήμα του 911 αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΚΜ (ΠΕΤ:1909171827). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705332 20-01-23 Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης παράτασης χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 4208-500-ΠΕΡΙΒ-9-19-07-2012 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44513-2678-30-05-2018 Απόφαση, για τη δραστηριότητα υποδοχής, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), με αλλαγή επωνυμίας - φορέα της δραστηριότητας, από την εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” στο νέο φορέα ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., στη θέση “Λαμπρικά - Μύντρεζα” του Δήμου Κορωπίου Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
705331 20-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 42,7 MWp της εταιρείας European Solar Farms Greece ApS», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2205766724, και πρόκειται να εγκατασταθούν στις θέσεις «Δροσιά 1», «Δροσιά 2», «Δροσιά 3», «Προφήτης Ηλίας 2» και «Καμήλα 4» της ΤΚ Μαυρονερίου ΔΕ Κιλκίς Δήμου Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς (ΠΕΤ: 2205766724). Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705330 20-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και Μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικό ασβέστιο) εμβαδού183.000,30τ.μ., που βρίσκεταισε δημόσια Δασική έκταση, εντός του Αγροκτήματος Μετάλλων, στη θέση «Ισώματα», της ΤΚ Μετάλλων, του Δήμου Εμμ. Παππά, Π.Ε. Σερρών. Φορέας εκμετάλλευσης του έργου: «Κωνσταντινίδης Ανδρέας – Κουγιουρούκης Κωνσταντίνος» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705329 20-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για μεταλλευτική έρευνα (διενέργεια τριάντα (30) ερευνητικών γεωτρήσεων και τριών (3) ερευνητικών εκσκαφών), σε περιοχή των Τ.Κ. Αυλών & Γουλών, Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την «SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
705328 19-01-23 Παράταση ισχύος της ΚΥΑ α.π. 141600-25.02.2005 ΑΕΠΟ όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την Y.A. αρ. πρ. οικ. 203638-21.09.2011 (ΑΔΑ: 4Α8Υ0-5ΜΚ) ΑΕΠΟ του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δ.Δ. Λουτρών του Δήμου Λέσβου (πρώην Δήμου Μυτιλήνης), στο Νομό Λέσβου», σύμφωνα με την παρ. γ. του άρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022). Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Βορείου Αιγαίου gov.gr
705325 18-01-23 : Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που είχαν επιβληθεί με τη με αρ. πρωτ. Δ-νσης ΠΕ.ΧΩΣ ΚΜ 355-18-02-2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ.ΠΚΜ για το έργο «Ανανέωση της με αριθ. Πρωτ.1403-15.03.2002 ΑΕΠΟ του έργου «Ολοκλήρωση Αλιευτικού καταφύγιου Αμμουλιανής (Γλαστρί)» Δήμου Αριστοτέλη, βάσει των διατάξεων του Άρθρου 163 του Ν. 4951-22 (ΦΕΚ 129-Α-04.07.2022) Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705324 18-01-23 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που είχαν επιβληθεί με τη με αρ. πρωτ. Δ-νσης ΠΕ.ΧΩΣ ΚΜ 6051-10-08-2009 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ.ΠΚΜ για το έργο «Ανανέωση της με αριθ. Πρωτ.719(329)-00 ΑΕΠΟ του έργου «Επέκταση Κρηπιδώματος και κατασκευή λιμενοβραχίονα προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Δήμου Μ. Παναγίας», στα Πυργαδίκια Δήμου Αριστοτέλη, βάσει των διατάξεων του Άρθρου 163 του Ν. 4951-22 (ΦΕΚ 129-Α-04.07.2022) Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 41 - 60 από 15530 1 2 3 4 5 777