Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 61 - 90 από 16735 1 2 3 4 5 558
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
706624 16-11-23 Tροποποίηση της αρ. 18424-11-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ329ΟΡ1Γ-97Μ) Απόφασης Προϊσταμένου Γεν.. Δ-νσης Χωρ-κης& Περ-κης Πολιτικής που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 7000 ινδιάνων, ως προς την προσθήκη στο ίδιο γήπεδο πτηνοτροφικής μονάδας 18.200 πτηνών πάχυνσης (73) ισοδύναμα εγκατεστημένη στον Αναδασμό της Τ.Κ. Περιβλέπτου του Δήμου Ιωαννιτών, ΠΕ Ιωαννίνων με Φορέα του έργου τον Μπουκουβάλα Ευάγγελο Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
706623 16-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,6 MW της ‘’GREEN VELOCITY 3’’ στη θέση «Ξεροβούνι» των Δήμων Λαμιέων και Δελφών στους Ν. Φθιώτιδας και Φωκίδας αντίστοιχα. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706622 16-11-23 Τροποποίηση - αναδιατύπωση της αρ.21603-12-12-1996 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπως τροποποιήθηκε - ανανεώθηκε με την αρ.106052-9-7-2008 ΚΥΑ και παρατάθηκε με την αρ.13776-17-3-2017 απόφαση Γεν. Δ-νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, του έργου ‘’Αρδευτικό έργο Βίστριζας στο Ν. Φθιώτιδας’’. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706621 16-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Λειτουργία έργων ύδρευσης’’ στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού Ν. Ευβοίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706620 16-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 2 MW της εταιρείας ‘’STRUCTOPIA A.E.’’ στη θέση «Αγιοτριαδίτικο ρέμα» του Δήμου Καρπενησίου στο Ν. Ευρυτανίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706619 16-11-23 Τροποποίηση της αρ.201531-2-11-2020 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.4791-12-1-2022 και αρ.145239-16-11-2022 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΕΛΞΙΣ M.Α.Ε.’’ στη θέση «ΚΟΡΦΟΥΛΑ» του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706618 16-11-23 Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ.84243-07-6-2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως αυτή ανανεώθηκε με την με αρ.πρωτ.5203-21-12-2012 και τροποποιήθηκε με τις με αρ.πρωτ. 2180-1751-15-7-2015 και 2790-1792-05-8-2016 Αποφάσεις της Υπηρεσίας μας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Φράγμα Μαρμαρά Ν.Καβάλας», που προτείνεται από τη Δ-νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καβάλας επί του χειμάρρου Μαρμαρά, στον Ν.Καβάλας, Π.Α.Μ.-Θ., Α.Δ.Μ.Θ. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
706616 16-11-23 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 5033-1482-12-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓ6ΟΡ1Υ-7Α7) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών εμβαδού 47.592,86 τ.μ. (Φ 27.104) που βρίσκεται στη θέση «Πόρτες» Δ.Κ. Νικήσιανης, Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας, από την εταιρεία «ΑΙΑΣ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
706615 16-11-23 Τροποποίηση, ως προς: α) την αύξηση της διάρκειας εκμετάλλευσης και β) το Κεφάλαιο 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 3524-1913-Φ 5135-23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ0ΤΟΡ1Υ-ΧΘΡ) Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρου, εκτάσεως 99.200 τ.μ, στη θέση «Φουντουκλούκι», Δ.Κ. Ορυχού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗ Ε.Π.Ε.» (ΠΕΤ 2311003822). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
706614 15-11-23 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81379-3184-05.4.2020 ΑΕΠΟ για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Αττικής – Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως προς την οδοποιία πρόσβασης στον Σταθμό Μετατροπής (ΣΜ) Δαμάστας, του υποέργου της Κρήτης. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Κρήτης gov.gr
706613 15-11-23 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 197936-09-08-2022 (ΑΔΑ: 9Π2ΩΟΡ1Υ-ΙΡ3) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Δ. Α.Δ.Μ.Θ. της δραστηριότητας: «Νέο ΚΥΤ 400kV-M.T. και νέες γραμμές μεταφοράς 400 kV Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά- ΚΥΤ Αμύνταιο) - ΚΥΤ Πρόχωμα, 400 kV ΚΥΤ Πρόχωμα - Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Αμύνταιο) στην ΤΚ Προχώματος της ΔΕ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας» με φορέα την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ A.E.» στην TK Προχώματος της ΔΕ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας Π.Ε. Θεσ-νίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2205764620) Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706611 14-11-23 ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Τροποποίηση και Αναδιατύπωση της με αρ. 57868-11.04.2019 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 64ΑΖΟΡ1Φ-ΙΘΤ), που αφορά σε υφιστάμενη μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 1035 t-y, σε μισθωμένη έκταση 40 στρεμμάτων (αποτελούμενη από δύο Πάρκα Α και Β), λόγω μετατόπισης της θέσης της, αλλαγής των εκτρεφόμενων ειδών (με την προσθήκη ερυθρού τόνου – Thunnus Thynnus) και εκσυγχρονισμού των πλωτών εγκαταστάσεων, στη Νήσο Γλαρονήσι, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, με Φορέα την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ Ε.Π.Ε.»." Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Πελοποννήσου gov.gr
706610 14-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,9 MW της εταιρείας ‘’Α-Π ΨΗΛΩΜΑ-Κ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ στη θέση «ΨΗΛΩΜΑ» Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706609 14-11-23 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την ‘Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, σε έκταση 14.914,93 m², στη θέση "ΤΣΙΓΚΟΥΡΑ" Τ.Κ. Σαγκρίου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Π.Ε. Νάξου, Περιφ. Ν.Αιγαίου, από τον ΣΤΕΛΙΟ ΦΡΑΓΚ. ΣΚΟΡΔΙΑΛΟ, και έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες   gov.gr
706608 14-11-23 Ανανέωση – τροποποίηση της αρ. 3498-136820-02-08-2013 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 150 τον-έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση «Άγιος Στέφανος», του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «ΦΕΙΔΩ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706607 14-11-23 Τροποποίηση και επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.πρωτ.: 191509-05-11-2020 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 22,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 21,9MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ Α.Ε.» στη θέση «Μαραντζάκι - Πυργάκι», των Δ.Ε. Λεωνιδίου και Ζάρακα, των Δήμων Νότιας Κυνουρίας και Μονεμβασιάς, των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
706606 13-11-23 Απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων το έργο: «Ολοκλήρωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κιβέρι – Λεωνίδιο – Πούλιθρα - Κυπαρίσσι στο τμήμα Έξοδος Ξηροπήγαδου - Όρια Αρκαδικού Χωριού» στην Π.Ε. Αρκαδίας, του φορέα «Περιφέρεια Πελοποννήσου» Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Πελοποννήσου gov.gr
706605 13-11-23 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την << Εγκατάσταση Αποθήκευσης Στερεών μη Επικινδύνων Αποβλήτων (Εργασίες R12, R13), Επεξεργασία μη Επικινδύνων και μη Μεταλλικών Αποβλήτων, Αποθήκευσης Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών & Αποθήκευσης ΑΗΗΕ >>,στη θέση <<ΓΙΑΚΟΥΜΗ>>, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της εταιρείας << ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚ. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ Ο.Ε. >> με δ.τ. <<ΑΚ GROUP>> Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
706604 13-11-23 Τροποποίηση της με Α.Π. 77056-2940-2-11-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως έχει τροποποιηθεί με την με Α.Π. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-64245-3865-3-07-2020, του έργου: «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2,996 MW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων» στα 352-353 Αγροτεμάχια Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας Π.Ε. Σερρών. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706603 13-11-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Ορών του υφιστάμενου έργου: «Εγκατάσταση Παραγωγής Μονωτικών Υλικών από εξηλασμένη Πολυστερίνη και ορυκτές ίνες» της εταιρίας «RAVAGO HELLAS ΜΑΒΕΕ» στον οικισμό Σεβαστή ΔΕ Κορινού του Δήμου Πιερίας Π.Ε. Πιερίας Π.Κ.Μ.» (ΠΕΤ: 2210844623) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706602 13-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (τροποποίηση-αντικατάσταση της με αρ. πρ. οικ.1566-25.4.2016 ΑΕΠΟ) για το έργο με τίτλο «Μονάδα παραγωγής & εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 500 KWp» στην θέση “Γερόλακος” ΤΚ Αλφάς του Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης, από την Λαδάκη Ελένη (πρώην Κρητικό Βιοαέριο Τρία ΙΚΕ). (ΠΕΤ: 2206792927) Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κρήτης gov.gr
706601 13-11-23 Τροποποίηση της υπ’ Αριθ. 9724-21.5.2018 [ΑΔΑ: 616Μ4653Π8-ΧΥ8] Απόφασης του Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας: τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή» (όπως ισχύει), και παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
706600 13-11-23 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 50MW και κατασκευή Υ-Σ στη θέση "ΚΛΕΙΔΙ", των Δημοτικών Ενοτήτων Αμυνταίου και Μελίτης, Δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
706599 13-11-23 Τροποποίηση της με α.π. 44163-19.9.1996 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού έργου: «Εθνική Οδός Κοζάνη – Ρύμνιο, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» (όπως ισχύει) για την ενσωμάτωση των διαφοροποιήσεων του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου σχεδιασμού του έργου που επήλθαν κατά την εκπόνηση των οριστικών μελετών (συγκοινωνιακή, υδραυλική, τεχνικών έργων) Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
706598 10-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου νεωλκείου (καρνάγιου), Παντελή Κορακή του Κωνσταντίνου, που χωροθετείται εντός Χερσαίας Ζώνης Παλιού Λιμένα Σπετσών (Μπάλτιζα), ( ΠΕΤ: 2001247622) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
706597 10-11-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 59,51232 MW στη θέση “Πετροκαλύβα” της Δ.Ε. Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της “ΗΛΙΑΚΗ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.” Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
706596 10-11-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μελέτη βελτίωση επαρχιακής οδού 1 – σύνδεση με αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας (Ε65)», στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Θεσσαλίας gov.gr
706595 10-11-23 Ανανέωση – Τροποποίηση και Αναδιατύπωση της με αριθμ. πρωτ. 1113-52992-20-05-2013 ΑΕΠΟ της μονάδας αποθήκευσης, παρασκευής, τυποποίησης και εμπορίας πρωτογενών ορυκτέλαιων και γράσου και αναγέννησης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων, με παράλληλη κτιριακή και μηχανολογική επέκταση, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΛΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 5Α της Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, στη Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
706594 09-11-23 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης της εταιρείας «7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Σπερδούκλια» στην Τ.Κ. Γλυκόβρυσης Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
706593 09-11-23 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο: «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΚΟΠΟΥΛΑ», ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΛΑΣΚΑΡΑ», ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ηπείρου gov.gr
Εμφανίζονται 61 - 90 από 16735 1 2 3 4 5 558