Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 31 - 60 από 17383 1 2 3 4 580
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
707388 19-05-24 Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 33503-6-3-2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αν.Μ.-Θ.-Α.Δ.Μ.-Θ. για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταïκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 105MW της εταιρείας με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», σε διάφορα κληροτεμάχια στη θέση «ΤΡΙΓΩΝΟ-ΣΠΗΛΑΙΟ-ΚΡΙΟΣ», της Δ.Ε. Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, ως προς την ενσωμάτωση διατάξεων αποθήκευσης, στην αλλαγή του εξοπλισμού των φ.β πλαισίων και στη μέιωση της συνολικά αδειοδοτημένης έκτασης εγκατάστασης του έργου. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707385 17-05-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.986,88 τ.μ. στη θέση «Ελευθεριάδη» της Τ.Κ. Οχυρού του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. (ΠΕΤ: 2308993324) Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707384 17-05-24 Παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων της με Α.Π. 15695-441-11.04.2014-ΒΙΗ5ΟΡ1Ι-5ΣΗ ΑΕΠΟ, η οποία τροποποίησε- ανανέωσε την με Α.Π. 34064-1040-21.08.2012-Β4ΓΘΟΡ1Ι-Τ7Ζ ΑΕΠΟ για την δραστηριότητα: «Ξενοδοχείο «Πανσέληνος», ιδιοκτησίας ΑΞΤΕ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ, στην θέση «Μνος», της περιοχής Εφταλού, της Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας, του Δήμου Λέσβου, του Ν. Λέσβου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022). Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Βορείου Αιγαίου gov.gr
707383 17-05-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σχετικά με την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων του ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΣΟΥ στη θέση "Πουρνάρια" της Τ.Κ. Ξηροποτάμου, Δ. Δράμας, Π.Ε. Δράμας με έκταση 99.971,50τ.μ. (ΠΕΤ 2211858028). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707382 17-05-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με τίτλο: ‘’Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 255 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 255 MW στη θέση ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΝΙΠΠΕΑ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία ‘SUNSTAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ και δ.τ. ‘SUNSTAR’ (ΑΔ-09024)’’. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
707381 17-05-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 130,2MW στη θέση “ΑΕΤΟΚΟΡΦΗ” με τα συνοδά έργα αυτού (οδοποιία, εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο) στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707380 17-05-24 Ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 24435-27.05.2019 Απόφασης του Συντονιστή της Απ. Δ. Πελ-νησου, Δυτ. Ελλαδας & Ιονίου με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος «Emelisse» κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 140 κλινών και των συνοδών έργων αυτού (μονάδα αφαλάτωσης, γεώτρησης, άντλησης νερού ΕΕΛ) εντός γηπέδου εμβαδού 17.096 τ.μ. στη θέση «’Εμπλυση», Τ.Κ. Φισκάρδου, Δ.Ε. Ερίσου, Δήμου Κεφαλονιάς, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ Α.Ε.», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα ΠΕΤ: 2106554922. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ιονίων Νήσων gov.gr
707379 17-05-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την τροποποίηση - βελτίωση οδικής ασφάλειας τμήματος του υφιστάμενου έργου «Ε.Ο.2 Ξάνθης – Κομοτηνής (από Χ.Θ.15+300 έως Χ.Θ.16+100)», που προτείνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ξάνθης και βρίσκεται στην Τ.Κ.Διομήδειας, του Δ.Αβδήρων, Ν.Ξάνθης, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707378 17-05-24 2η Τροποποίηση, ως προς: α) την αύξηση της διάρκειας εκμετάλλευσης και β) το Κεφάλαιο δ2) «Κόστος έργων αποκατάστασης», της υπ’ αριθ. 22485-634-30-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΥ0-10Κ) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων, εμβαδού 24.526,11 τ.μ, στη θέση «Τσιποτσί - Σκοτεινόλακας», Δ.Ε. Θάσου, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, από την εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» (ΠΕΤ 2404011229). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707377 17-05-24 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ισχύος 144 MW της εταιρείας ΑΕΝΑΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..», στη θέση « ΦΕΡΕΣ 1-2-3» , της Δ. Ε. Φερών, του Δ. Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707376 17-05-24 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 1221-1447-3-4-2014, με την από 5-5-2014 ορθή επανάληψη της (ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Υ-Π4Ζ) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 22.840,50 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Χορτοκόπι» του Δ.Ε. Ελευθερούπολης, του Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707375 17-05-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 39.955,49 τ.μ. (αρχικής 41.680,75 τ.μ. ΦΘ202) στη θέση «Βάθη», Δ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2104505520). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707374 16-05-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 33.026,04 τ.μ (ΦΘ 225) στη θέση «Ξηρόξυλα», Δ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, από την «ΚΑΖΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ» (ΠΕΤ 2110642820). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707373 16-05-24 Παράταση ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 8γ του Ν.4014-11 της με αρ. πρωτ. οικ. 130689-2298-31.08.2011 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπιγκ) Β’ τάξης, δυναμικότητας 500 ατόμων σε γήπεδο επιφανείας 49.325,0 τ.μ. στην περιοχή «Σάντα Μαρία», Δήμου Πάρου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και τροποποίηση αυτής για επικαιροποίηση της ως προς τον φορέα της δραστηριότητας και ως προς την ενσωμάτωση όρων για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας . Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
707372 16-05-24 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του έργου της κατηγορίας Α2 της 4ης Ομάδας:<< Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΕΚ (Εργασίες R5, R12, R13), της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ στη θέση: Καλογήρου – Κομμάτι του Δήμου Μεγαρέων. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
707369 15-05-24 Τροποποίηση – επικαιροποίηση της με αρ.πρωτ.4068-16-02-2021 ΑΕΠΟ του έργου: «ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», λόγω κατασκευής Φ-Β Σταθμού, ονομαστικής ισχύος 999,78KW της εταιρείας ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Α.Ε. στη θέση Άγιος Ανδρέας, Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου. (ΠΕΤ 2306962321) Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κρήτης gov.gr
707365 14-05-24 Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου- δραστηριότητας: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠΑΘΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ» του Δήμου ΠΑΞΩΝ που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ):1905096929 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ιονίων Νήσων gov.gr
707364 14-05-24 Απόφαση απόρριψης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 36,4995MW, με ονομασία «STAVROS SOLAR», στη θέση «ΑΓΟΝΟΝ», σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο εμβαδού 619293,14τ.μ. εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Πετρούσας, του Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας, από την εταιρεία «STAVROS SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707363 14-05-24 Τροποποίηση απόφασης με θέμα: “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά σε επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» (ήδη «Avramar Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.») ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Καλάμι νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων με κατά 10 επιπλέον στρεμ. (από 10 σε 20 στρεμ.)” σε συμμόρφωση προς το διατακτικό της 1286-2023 απόφασης του Ε' Τμήματος του ΣτΕ και σε συνέχεια του (36) σχετικού αιτήματος της εταιρίας «Avramar Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Αττικής gov.gr
707362 13-05-24 Αυτοδίκαιη Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 15301-4799-06-11-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Λατομείου Σχιστολιθικών πλακών έκτασης 30.686,26 τ.μ. στη θέση «Λάρνα» Αγ.Συμεών, Τ.Κ.Ιουλίδας, Δ.Ε Κέας, Δήμου Κέας, Περιφ.Ενότ. Κέας-Κύθνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως αυτή ανανεώθηκε - τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και αναδιατυπώθηκε με την αρ.πρωτ. 37566-31-08-2020 Κοινή Απόφαση Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Αι. και Γενικής Διευθύντριας Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Αι. λόγω διόρθωσης - αναριθμητισμού συντεταγμένων Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
707361 13-05-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.), για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση τριών (3) όμορων λατομικών χώρων εξόρυξης μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού 88.783,02 τ.μ. στη θέση «Πλάσα», της Τ.Κ. Διδύμων, της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.» με δ.τ. ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Πελοποννήσου gov.gr
707358 10-05-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Νέο ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 278 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων, με την επωνυμία “Pilot Island”, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αστέρας Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», στη Δ.Ε. Γεωργιούπολης, στο Δήμο Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
707357 10-05-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (τροποποίηση-αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 4484πε-2-1-2020 Απόφασης) Ξενοδοχειακής Μονάδας 5 αστέρων δυναμικότητας 374 κλινών, με την επωνυμία Santa Marina, στην περιοχή Αμμουδάρα, -Δ. Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου, της εταιρείας «ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ» Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
707356 10-05-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Νέο ξενοδοχείο κλασικού τύπου 298 κλινών κατηγορίας 5 αστέρων, με τμήμα εκτός σχεδίου και εντός οικισμού, στην θέση Λίμνες, Δ.Δ. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά, Νομού Χανίων, ιδιοκτησίας ΜΙΝΟΑ ΞΤΕ ΑΕ» Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
707355 10-05-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ξενοδοχειακή Μονάδα της εταιρείας ¨ΝΕΝΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ¨ 5 αστέρων δυναμικότητας 285 κλινών», με εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων χωρίς κτιριακή επέκταση, σε περιοχή εκτός οικισμού Παχειάς Άμμου Δ. Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
707354 10-05-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Νέο ξενοδοχείο κλασικού τύπου 160 κλινών κατηγορίας 5* της εταιρείας ΛΥΡΑ ΙΚΕ που βρίσκεται στην τοποθεσία Λιβάδι-Στόμια εκτός σχεδίου και οικισμού της Τ.Κ. Κουρνά-Καστέλλου στον Καβρό της Δ.Ε. Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Π.Ε. Χανίων» Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
707353 10-05-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία «CANDIA PARK VILLAGE», κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 572 κλινών, στην θέση «Χαβάνια» Αγ. Νικολάου εκτός σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Αγ. Νικολάου, Δήμου Αγ. Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα του έργου «T.E.I.M. BLUE GR AE». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
707350 10-05-24 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 1932-27-08-2012 (Ορθή επανάληψη 26-11-2012) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 187713-24-10-2016 και 167172-12-09-2017 αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 6,9MW και αποδιδόμενης ισχύος 6,2MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ANEMOΠΕΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στη θέση «Λουπουνάρια», των Δ.Ε. Γερονθρών και Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
707347 09-05-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 MW της εταιρείας ‘’FRONTERA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ’’ στη θέση «ΑΧΛΑΔΕΣ» του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
707346 09-05-24 Τροποποίηση της αρ.158634-16-9-2020 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,5 MW της εταιρείας ‘’ONUBA ΜΕΠΕ’’ στη θέση «Πλατίκι» των Δήμων Χαλκιδέων και Θηβαίων στους Ν. Εύβοιας και Βοιωτίας αντίστοιχα. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
Εμφανίζονται 31 - 60 από 17383 1 2 3 4 580