Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 21 - 40 από 15530 1 2 3 4 777
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
705366 27-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 49.560χλ πτηνών πάχυνσης της εταιρείας Πτηνοτροφεία Ολύμπου Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» που θα εγκατασταθεί στην θέση «Συμπληρωματικά Ρεβένια» κληροτεμάχιο 329 στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Κορινού, του Δήμου Κατερίνης Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ:2207799129) Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705365 26-01-23 Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Στερεάς Ελλάδας gov.gr
705364 26-01-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Βελτίωση βατότητας οδών Δήμου Κύμης - Αλιβερίου’’ στο Ν. Εύβοιας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
705363 26-01-23 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση Κούτελος της Τ.Κ Κληματιάς Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας της δραστηριότητας : ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ - ΧΑΡ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
705362 26-01-23 Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. οικ. 62805-2454-17.12.2012 «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 390 τόνων, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Μόλου, Νήσου Δρακονέρας, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας-Ιθάκης της «ΝΗΡΕΥΣ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 372-142-2014-27.04.2015 και την αρ. πρωτ. 7750-3793-04.08.2015 ΑΕΠΟ. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ιονίων Νήσων gov.gr
705361 26-01-23 Τροποποίηση - αναδιατύπωση των όρων Δ2.5 και Δ2.23 της αρ.1964-91313-25-7-2018 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 19,8 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «Καραμπίλα - Κύμη» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας   gov.gr
705360 26-01-23 Τροποποίηση της αρ.596-36487-29-3-2019 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Οριοθέτηση χειμάρρων – Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Ευβοίας – Ποταμός Λήλας - Αντιπλημμυρικά έργα οικισμών εκβολής’’ στο Δήμο Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Στερεάς Ελλάδας gov.gr
705359 26-01-23 Παράταση της διάρκειας ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την με Αρ.Πρ. 7518-19-25-09-2019 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ - αιολικό πάρκο) εγκατεστημένης ισχύος 13,2 MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 12,0 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», που επρόκειτο να εγκατασταθεί στη έκταση που βρίσκεται στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.8γ, του Ν.4014-2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του Ν. 4951-2022 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
705358 26-01-23 Παράταση ισχύος – τροποποίηση της αρ. 5464-234222-02-12-2013 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 2210-1420223-03-09-2019 απόφασή μας, για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας αποτελούμενης από πεστροφογεννητικό σταθμό δυναμικότητας 100.000 ιχθυδίων -έτος, μονάδα εκτροφής πέστροφας δυναμικότητας 30 τον-έτος, συσκευαστήριο νωπών αλιευμάτων δυναμικότητας 100 κιλών-ημέρα, μεταποιητήριο – καπνιστήριο δυναμικότητας 100 κιλών-εβδομάδα, αναψυκτήριο κ.α. βοηθητικούς χώρους υποστήριξης, σε γήπεδο δασικού χαρακτήρα εμβαδού 6.628,88 τ.μ., στη θέση «Γαύρος», Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού, του Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας της εταιρείας «Γεώργιος Παναγιωτόπουλος – Ιωάννης Μπακατσιάς Ο.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
705357 26-01-23 Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 1831-13-08-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την με αρ.πρωτ. 2071-05-07-2019 Απόφαση) του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με κωδική ονομασία «ΑΛΙΚΑΜΠΟΣ 1200513», που βρίσκεται εγκατεστημένος στην θέση «Δαφνοκορφή», πλησίον Αλικάμπου, Δ.Ε. Κρυονερίδας, Δήμου Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
705356 26-01-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία δύο Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 43ΜWp, στις θέσεις «Κουκουρέλια – Αγορές» και «Ρουβνιές» της Τ.Κ. Σκοτούσσας, της Δ.Ε. Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 I.K.E.», μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
705355 26-01-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20MW, στη θέση ¨ΓΚΕΚΑΣ & ΜΙΚΡΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ¨, και Σταθμού Ανύψωσης Τάσης 33-150KV στη θέση ¨ΜΠΑΜΠΑΚΙΑ -ΚΟΥΤΡΟΥΣΗ¨, φερόμενης ιδιοκτησίας της ¨GREEN REPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.¨, των Δ.Ε. Φερών & Αισωνίας, των Δ. Ρήγα Φεραίου & Βόλου, της Π.Ε Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
705354 26-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων του ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 67.019,70 τ.μ., στη Θέση Δρυόδασος στην περιοχή Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (ΠΕΤ 2006315424). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
705353 26-01-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 116.584,565 τ.μ., της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΙΑΔΗΣ ΣΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Ε.Ε.», στη θέση <Πλαγιά>, Τ.Κ. Αγ. Κοσμά, Π.Ε. Καβάλας. (ΠΕΤ 2207797024). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
705352 26-01-23 Παράταση ισχύος της ΥΑ Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με αρ.πρωτ. Οικ. 62037-1627-12.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ190-ΙΔΥ) «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δημιουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 387,5 tn σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Κολοκυθιάς» του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022). Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Βορείου Αιγαίου gov.gr
705351 26-01-23 Τροποποίηση της με Α.Π.: 728-11.1.2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και του έργου: «Έργα αντλησοταμίευσης “Άγιος Γεώργιος” (μέγιστης απορροφούμενης ισχύος 496MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 460MW) και “Πύργος” (μέγιστης απορροφούμενης ισχύος 234MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 220MW) και συνοδά τους έργα» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγρινίου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ.: οικ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-34529-2373-09.04.2021 (με ΑΔΑ: 6ΒΕ64653Π8-ΒΜΨ) και με την με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-69013-4733-4-7-2022 (με ΑΔΑ: ΨΙ034653Π8-017) αποφάσεις τροποποίησης, και αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση Λατομείου-δανειοθαλάμoυ αδρανών περιοχής Αλευραδας στο Δήμο Αμφιλοχίας, για την κάλυψη των αναγκών σε αδρανή υλικά καλής ποιότητας για τις δομικές κατασκευές του Κυρίως Έργου Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Ελλάδας gov.gr
705350 25-01-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου Α2-10ης Ομάδας (α-α 2α) : «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 12,44750 MW, στη θέση “Παλαιοχώρι 2” Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου, Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου: «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου : 2012433427. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
705349 25-01-23 Τροποποίηση της με Α.Π. 63569-14-6-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΘΩΟΡ1Γ-ΤΚ8) Απόφασης Συντονιστή Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 8): «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,3MW στη θέση “Κεφαλόβρυσο” Τ.Κ. Πευκόφυτου Δ.ΕΑρρένων Δήμου Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Η τροποποίηση αφορά: α) την μεταβολή της θέσης εγκατάστασης του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού σε νέο γήπεδο – αλλαγή συντεταγμένων θέσης σταθμού και συνεπακόλουθη επέκταση του αγωγού προσαγωγής ύδατος κατά περίπου 300μ. και β) την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού παραγωγής, από 300KW σε 500KW, συνέπεια της αλλαγής θέσης (αύξηση ύψους πτώσης ύδατος) αλλά και επανεκτίμησης του δυναμικού. Φορέας του έργου: «ΙΝΤΡΟ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΜΙΚΕ» Περιβαλλοντική ταυτότητα έργου (ΠΕΤ): 2201699226 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
705348 25-01-23 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που αφορά την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚOY ΣΤΑΘΜOY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥΟΣ 49,999 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΕΛΙΚΙ» Δ.Ε. ΑΡΑΧΘΟΥ-ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ , Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΝ ΙΚΕ» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ηπείρου gov.gr
705347 24-01-23 Παράταση ισχύος υπ’ αριθ. 1506-1316-30-04-2013 (ΑΔΑ : ΒΕΝΕΟΡ1Υ-ΑΥΒ) Απόφαση Έγκρισης για την εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου μαρμάρων εμβαδού 28.903,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μούργενα» Δήμου Θάσου Π.Ε. Θάσου από την εταιρεία «Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 21 - 40 από 15530 1 2 3 4 777