Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 30 από 17274 1 2 3 576
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
707285 24-04-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό και λειτουργία της υφιστάμενης «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Παναγίας και Ποταμιάς», που προτείνεται από τη ΔΕΥΑ Θάσου και βρίσκεται εγκατεστημένη στα αγροτεμάχια 81 και 112 του αναδασμού Ποταμιάς, του Δ.Θάσου, Ν.Καβάλας, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707284 23-04-24 Παράταση ισχύος της με Α.Π. 108272-09.11.1999 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΝ-ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας Ιχθυόσκαλα Χίου, στη θέση ’’Ταμπάκικα’’ της πόλης της Χίου, της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου, της Περ. Βορείου Αιγαίου», όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την Α.Π. 75354-1801-12-03-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΚ5ΟΡ1Ι-ΖΗΠ) Απόφαση Γενικού Δ-ντη Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Ανανέωση – Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας Ιχθυόσκαλα Χίου, στη θέση ‘’Ταμπάκικα’’ της πόλης της Χίου, της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου, της Περ. Βορείου Αιγαίου» σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022). Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Βορείου Αιγαίου gov.gr
707283 23-04-24 Ανανέωση της α.π. 917-ΑΦ 6.1.5.4γ-26.09.2005 ΑΕΠΟ για την υφιστάμενη δραστηριότητα εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε έκταση 20.498,16 τ.μ., του ΙΩΑΝΝΗ ΦΛΩΡΑΔΗ, στη θέση «Λάκκωμα», της τοπικής Κοινότητας Ολύμπων, Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων, του Δήμου Χίου, Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και για την ευταξία αυτής, αναδιατύπωσή της. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Βορείου Αιγαίου gov.gr
707282 23-04-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την συνεκμετάλλευση δύο (2) όμορων λατομικών χώρων μαρμάρων συνολικής εκτάσεως 89.115,00 τ.μ (Φ 5326+ Φ 4970) στη θέση «Ελευθεριάδη», Τ.Κ. Οχυρού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «MAVIMAR I.K.E.» (ΠΕΤ 2306969326). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707281 23-04-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 43.556,42 τ.μ στη θέση «Γρανίτης», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (Φ 6700), από τον «ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» (ΠΕΤ 2311008029). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707280 23-04-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.334 τ.μ (Φ 6884) στη θέση «Ξεροπόταμος», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από τον «ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟ»(ΠΕΤ 2208815320). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707279 23-04-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 18.261,06 τ.μ στη θέση «Γρανίτης», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (Φ 7351), από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» (ΠΕΤ 2305652620). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707278 23-04-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 77.735,38 τ.μ στη θέση «Άσπρο Νερό», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (Φ 5816), από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» (ΠΕΤ 2303921429). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707277 23-04-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.667,50 τ.μ στη θέση «Τράπεζα», Τ.Κ. Κοκκινογείων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (Φ 7199), από την εταιρεία «MARBLE SACHANAS A.E.» (ΠΕΤ 2303915520). Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707275 22-04-24 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.: οικ.136890-131921-07-03-03-2009 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον όρμο Βλυχού Δήμου Ελλομένου Λευκάδας της εταιρείας ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΕΠΕ»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Ιονίων Νήσων gov.gr
707274 22-04-24 Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 57660-1679-23-07-2014 απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ «Μονάδα Αφαλάτωσης και συνοδά έργα», στη θέση: «Χώνια» της Τ.Κ. Κοιλάδας, Δ.Ε. Κρανιδίου, Δήμου Ερμιονίδας, Νομού Αργολίδας», της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
707273 22-04-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή & λειτουργία του έργου Α2-10ης Ομάδας : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 17.1MW και των συνοδών έργων, στη θέση "ΒΡΑΧΟΣ Ι'' Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,» Φορέας του έργου: «ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕ» Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου : 2211856824 Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
707272 22-04-24 Παράταση ισχύος της αριθ. πρωτ. 2771-21-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΥΟΡ1Υ-ΧΥΞ) απόφασης της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αν.Μ.-Θ.-Α.Δ.Μ.-Θ. , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 4581-11-12-2012 (ΑΔΑ: Β4Μ4ΟΡ1Υ-4ΩΧ απόφαση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 3,3MW», της εταιρείας «SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε.» στη θέση ‘ΓΚΙΩΝΑ Ι’ στα με αριθ. 223, 224 και 227 τεμάχια συνολικής έκτασης 113,99στρ στην εκτός σχεδίου περιοχή του αναδασμού Γκιώνας, του Δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707271 22-04-24 Παράταση ισχύος της αριθ. πρωτ. 107-15-03-2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΤΟΡ1Υ-4Κ) απόφασης της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αν.Μ.-Θ.-Α.Δ.Μ.-Θ. , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 4579-11-12-2012 (ΑΔΑ: Β4Μ4ΟΡ1Υ-ΜΘΕ απόφαση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 3MW», με την επωνυμία ‘ΜΑΓΓΑΝΙΩΤΙΚΑ’ ιδιοκτησίας της «SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί σε 2 γήπεδα συνολικής έκτασης 93,124 στρ στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Γκιώνας, του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707270 22-04-24 Παράταση ισχύος της αριθ. πρωτ. 70827-7353-15-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΖΙΑ9-ΞΔ) απόφασης της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αν.Μ.-Θ.-Α.Δ.Μ.-Θ. , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 4580-11-12-2012 (ΑΔΑ: Β4Μ4ΟΡ1Υ-Π8Κ απόφαση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,002MW», της εταιρείας «SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε.» στη θέση ‘ΒΕΛΟΝΙ Ι’ σε γήπεδο έκτασης 73,2στρ στον Δήμο Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707269 22-04-24 Παράταση ισχύος της αριθ. πρωτ. 69824-7296-17-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΦΖΙΑ9-ΞΝ) απόφασης της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αν.Μ.-Θ.-Α.Δ.Μ.-Θ. , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 4582-11-12-2012 απόφαση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,35 MW», με την επωνυμία ‘ΑΒΔΗΡΑ Ι’ ιδιοκτησίας της «SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε.» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707268 22-04-24 Παράταση ισχύος της αριθ. πρωτ. 4428-24-11-2011 απόφασης της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αν.Μ.-Θ.-Α.Δ.Μ.-Θ. , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 4954-11-12-2012 απόφαση για την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,978 MW», με την επωνυμία «ΣΥΔΙΝΗ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.», με δ.τ. «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθμ. 135 και 136 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 163 στρεμμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Συδινής του Δ. Αβδήρων (πρώην Δ. Βιστωνίδας) στην Π.Ε. Ξάνθης, εντός της Γ1-4 ζώνης του Εθνικού Πάρκου ΑΜ-Θ.». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707267 22-04-24 Παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Αναδιαρρυθμίσεις-Επεκτάσεις Ανέγερση νέου βιολογικού καθαρισμού, στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», συνολικής δυναμικότητας 250 κλινών στο Δήμο Μυτιλήνης του Ν. Λέσβου». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής   gov.gr
707266 22-04-24 Τροποποίηση της με Α.Π.26525-2165 - 9.10.2009 ΑΕΠΟ του έργου: «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΝΟΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ» στο Νησί της Ικαρίας, ΠΕ Ικαρίας – Φούρνων, με φορέα του έργου τον ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ, ως προς την έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014-2011 ως ισχύει. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Βορείου Αιγαίου gov.gr
707265 22-04-24 Τροποποίηση της με Α.Π. 21238-25.02.2022 (ΑΔΑ:6ΧΚ9ΟΡ1Γ-Φ6Ε) Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 50MW, στη θέση « ΣΚΟΠΟΣ» της Δ.Ε. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα την εταιρεία:‘ΤΕΙΧΙΟ Ι.Κ.Ε.’ Η τροποποίηση αφορά σε μείωση ισχύος του σταθμού από50MWp σε 40ΜWp σύμφωνα με την οριστική προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, την μετατροπή της εταιρείας ΤΕΙΧΙΟ από ΙΚΕ σε ΑΕ, την αλλαγή του τύπου των φ-β πλαισίων και τη χωροθέτηση αυτών εντός των ορίων του πολυγώνου ΡΑΕ. Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ):2109625422. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
707262 19-04-24 Παράταση ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 8γ του Ν.4014-11 ως ισχύει της με αρ. πρωτ. οικ.22125-10-04-2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση «Καυλαρίνα» νήσου Φολεγάνδρου Νομού Κυκλάδων» με προσθήκη δραστηριότητας μονάδας φορητού συστήματος επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών (σπαστηριοτριβείου – σπαστήρα) Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών   gov.gr
707261 19-04-24 Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της με α.π. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-109106-6943-13-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΤ44653Π8-Η26) ΑΕΠΟ, για το έργο με τίτλο: «Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί στις θέσεις (PEAR 1, PEAR 2), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 227,5 MW και βοηθητικά υποστηρικτικά έργα (Δ. Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)», προκειμένου να ενσωματωθεί στο έργο διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης χωρητικότητας 440,319 MWh και ωφέλιμης χωρητικότητας 400,00 MWh, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014-2011 (Α΄ 209), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4685-2020 (Α’ 92). Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707260 19-04-24 Τροποποίηση της υπ’ Αριθ. 63738-3819-2.7.2020 [ΑΔΑ: 62ΠΓ4653Π8-ΕΥΧ] ΑΕΠΟ του έργου: «Αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στο τμήμα από Α-Κ Κ5 (Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α-Κ Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα)» για την ενσωμάτωση στον περιβαλλοντικά εγκεκριμένο σχεδιασμό των διαφοροποιήσεων που προέκυψαν στο στάδιο της οριστικής μελέτης οδοποιίας και κτηματογράφησης του έργου (ως προς τη ζώνη κατάληψης και την έκταση προς απαλλοτρίωση), με την αντίστοιχη προβλεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκριση επέμβασης Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707259 19-04-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.78375918-11-1997 ΑΕΠΟ) για το υφιστάμενο έργο «Λιμνοδεξαμενή και συνοδά έργα στη θέση ¨Γωνομιό – Πάνω Αμπέλια¨, Δήμου Ανωγείων ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». ΠΕΤ: 2202718728. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κρήτης gov.gr
707257 18-04-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 1,85 MWe, της εταιρίας «ΝΙΓΚΕΛ Ο.Ε.», που θα εγκατασταθεί επί του Μορνιώτικου ρέματος «Ρ. Μαυρονέρι», της Τ.Κ. Μιλιάς, του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707256 18-04-24 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 101438-08.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΕ5ΟΡ1Φ-1ΚΛ) ΑΕΠΟ του έργου «ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 2MW, ΣΤΟ ΡΕΜΑ "ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ" , Δ.Ε ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ-ΝΙΑΣ» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
707255 18-04-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ-Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 30 MW της ‘’FOS AND WIND ENERGY ΙΙΙ A.E.’’ στις θέσεις «ΑΛΩΝΙΑ» (26 MW) και «ΤΣΟΥΡΑΝΑ» (4 MW) Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
707254 18-04-24 Παράταση ισχύος της με Α.Π. 13344-392-27.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧΩΟΡ1Ι-ΙΦ5) Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Αναδιατύπωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, για τη δραστηριότητα «Λατομείο μαρμάρων (Ιγνιμβρίτη) και εγκατάσταση επεξεργασίας πέτρας, ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Αφεντούλη, στη θέση ΄΄Πλάτη΄΄, της Τοπικής Κοινότητας Νέων Κυδωνιών, της Δημοτικής Ενότητας Θερμής, του Δήμου Λέσβου, του Ν. Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Βορείου Αιγαίου gov.gr
707253 17-04-24 Ανανέωση-Tροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της με Α.Π. 17794-136-13.07.2007 ΑΕΠΟ του έργου: «Παράκαμψη περιοχής Γρου, της Δημοτικής Ενότητας Χίου, του Δήμου Χίου, Νομού Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», και αναδιατύπωση για την ευταξία αυτής Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Βορείου Αιγαίου gov.gr
707252 17-04-24 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συσσωρευτών ισχύος 200,00 MWel και εγκατεστημένης χωρητικότητας 480 MWel με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΙΚΕ»», που πρόκειται να εγκατασταθεί στην θέση «ΑΧΛΑΔΙΑ 1», συνολικής έκτασης 38.009,00 τ.μ., της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, στον Δ. Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 30 από 17274 1 2 3 576