Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 30 από 16735 1 2 3 558
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
706691 30-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,17328MW στη θέση ¨ΚΛΑΔΩΡΗ¨ της Δ.Κ. Ποταμιάς, της Δ.Ε. Αγιάς, του Δ. Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ¨ και δ.τ. ¨SUN CURE A.E.¨, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
706690 30-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής ασφαλτομίγματος της «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΕ» στη θέση «ΠΑΠΑΛΕΞΗ» Κοινότητας Ασμηνίου ΔΕ Αρτεμισίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706689 30-11-23 Τροποποίηση της με Α.Π. 177254-15-12-2014 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. οικ.45189-2-11-2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, του έργου: «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων (Εργασία R3) από α) στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός αστικών στερεών αποβλήτων) και β) υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα», της εταιρείας ECO TERRA A.B.E.E. στη θέση ‘Μνήμα Κατή Ριτσώνας’ της Δ.Ε. Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων στο Νομό Εύβοιας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706688 30-11-23 : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων δύο υφιστάμενων συστεγαζόμενων Πτηνοτροφείων δυναμικότητας 55.000 (15.000 + 40.000) κοτόπουλων πάχυνσης, του κ. Βάιου Κατσιόλα και της Κουτσουρούμπα Χαρίκλειας που είναι εγκατεστημένα στο υπ αριθμό 70 αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 17.761,48τμ του αγροκτήματος Σησαμιάς του Δήμου Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706686 29-11-23 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας μεταλλικών κατασκευών - γαλβανιστηρίου της «ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ» στη θέση «Λεζίδες» Κοινότητας Αλιβερίου ΔΕ Ταμυναίων Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις   gov.gr
706685 29-11-23 Τροποποίηση – ανανέωση χρονικής ισχύος της με Α.Π. 15045-788-19.04.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26.03.2014) Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το έργο (7ης Ομάδας, α-α 10) «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων μινκ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Τρικοκκιάς του Δήμου Δεσκάτης, της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου η εταιρεία: «ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε.» Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) του έργου: 2302909326 Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
706684 29-11-23 Τροποποίηση της με Α.Π. 63574-14.06.2022 (ΑΔΑ: 91ΛΟΟΡ1Γ-ΨΙ9) Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με τίτλο: «1.Υφιστάμενη Κτηνοτροφική Μονάδα _Βουστάσιο [προς αύξηση δυναμικότητας από 516 ισοδύναμα ζώα (ι.ζ.) σε 1.300], με τις (εφεξής) συνοδές δραστηριότητές της: - Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας γάλακτος (αλμεκτήριο) προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών (υφιστάμενη) - Μονάδα τυροκόμησης γάλακτος (υφιστάμενη) - Δύο (2) υφιστάμενες ενοικιαζόμενες τουριστικές κατοικίες – Επισκέψιμο αγρόκτημα με υποδομή διανυκτέρευσης (δυναμικότητας 24 κλινών) & 2.Κατασκευή-λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3), με αναερόβια χώνευση, στη θέση «Κουριά», της κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Φορέας του έργου η εταιρεία: «ΦΑΡΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ι.Κ.Ε. – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) : 2109624326. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
706683 29-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 129,99 MW και νέου Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 33-150 kV, στις θέσεις «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΟΡΕΜΑ-ΠΑΠΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΛΑΜΠΟΥ ΒΡΥΣΗ», των Δ.Ε. Σούρπης και Πτελεού, του Δήμου Αλμυρού, στην Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δ.Ε. Πελασγίας, του Δήμου Στυλίδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας της «LRG ENERGY ΜIKE», μετά από σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
706682 29-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ-Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστημένης ισχύος 15 MW (μέγιστης αποδιδόμενης 14,985 MW) της ‘’CADMUS 2 IKE’’ στη θέση «ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ» και νέου Κ.Υ.Τ. 400-33 kV στη θέση «ΡΟΥΠΑΚΙ» των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706681 28-11-23 Τροποποίηση της υπ’ αριθ.πρωτ.: 2439-17-08-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. όπως τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθ.πρωτ.: 96673-04-11-2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18,6MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Α.Ε.» στη θέση «Κορομηλιά - Μαζαράκι», των Δ.Ε. Κοσμά και Γερονθρών, των Δήμων Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα, των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πελοποννήσου gov.gr
706680 28-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΦΣΠΗΕ, ισχύος 200 MW, στην θέση ‘ΣΟΦΑΔΕΣ’ και νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 33-400 KV, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘ΜΠΑΛΙΑΓΑ Α.Ε.’, στην Δ.Ε. Σοφάδων, του Δήμου Σοφάδων, της Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Θεσσαλίας–Στ. Ελλάδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
706679 28-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οριοθέτηση και αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Χιλιαδούς» στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων & Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706678 28-11-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Βιολογικός Καθαρισμός Πανεπιστημίου Πατρών» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
706677 28-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μελέτη Έργου Προστασίας Παράκτιας ιδιοκτησίας ΜΑΝΔΡΑΠΥΛΙΑ ΝΙΚΗΤΑ και ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ στα Αραχωβίτικα, Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας». Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Δυτικής Ελλάδας gov.gr
706676 28-11-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Πλωτή μυδοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line», στη θέση «ΗΝ5» της θαλάσσιας περιοχής της Τ.Κ.Κλειδίου, της Δ.Ε.Πλατέος, του Δ.Αλεξάνδρειας, της Π.Ε.Ημαθίας, σε έκταση 15στρ. και δυναμικότητας έως 90,3τον.-έτος, λόγω μετεγκατάστασης της υφιστάμενης μονάδας «Η1», τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Ζακάλκα Νικόλαου (ΠΕΤ 2210842122). Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706675 28-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 75,49555 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ENERGY VENTURES 12 ΜΙΚΕ, στη θέση «Κάστρο», της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
706674 28-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 35,64855 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση «ΑΜΠΕΛΕΙΑ», Τ.Κ. Αμπελείας, Δ.Ε Πολυ-δάμαντα, Δ.Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας – Στε-ρεάς Ελλάδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
706672 27-11-23 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το υφιστάμενο έργο με τίτλο “Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Έρευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)” στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών Δ.Ε Γουβών του Δ. Χερσονήσου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
706671 27-11-23 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 70303-12-05-2023 (ΑΔΑ:9ΛΥΙΟΡ1Υ-Μ7Ο) Απόφασης Αναπλ. Προϊσταμένης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής ΑΔΜΘ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της δραστηριότητας «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» στο αγρόκτημα Αγχιάλου της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2301898025). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
706670 27-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW της εταιρείας ‘’ZIKOS ENERGY CONSTRUCTION SMPC’’ στη θέση «Μαυροβούνι - Μεγάλη Κορυφή» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706669 27-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 71,70075MW στη θέση ¨ΣΤΡΕΒΑΔΙΑ – ΑΝΩ ΑΡΓΙΛΟΧΩΡΙ¨, περιοχής Αργυλοχωρίου, της Δ.Κ. Αλμυρού, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ¨KAVIROS CENTRAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε¨. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
706668 27-11-23 Τροποποίηση της αρ.124918-25-8-2022 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ-Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 51,1056 MW της ‘‘ΗΛΙΑΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΙΙΚΕ’’ στη θέση «ΞΑΣΤΡΕΡΙΑ» του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, με ενσωμάτωση διάταξης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης - απορρόφησης 52 MW. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706667 27-11-23 Τροποποίηση της αρ.63217-11-9-2023 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ-Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 45,195 MW της ‘‘SOLAR LIFE ΜΙΙΚΕ’’ στη θέση «Παλιάμπελα» του Δήμου Καμένων Βούρλων στο Ν. Φθιώτιδας, με ενσωμάτωση διάταξης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης - απορρόφησης 46 MW. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706666 27-11-23 Τροποποίηση της αρ.59521-4-4-2022 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ-Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 59,8752 MW της ‘’ΗΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΙΚΕ’’ στη θέση «Βασιλικά» των Δήμων Καμ. Βούρλων και Αμφίκλειας - Ελάτειας στο Ν. Φθιώτιδας, με ενσωμάτωση διάταξης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης - απορρόφησης 60 MW. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
706665 27-11-23 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 25711-28-03-2023 ΑΕΠΟ του έργου «Υφιστάμενες χερσαίες υποδομές, μετά των συνοδών λιμενικών εγκαταστάσεων, της πρώην SULPHUR HELLAS S.A.» της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ A.E.». στη θέση Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας.» Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Πελοποννήσου gov.gr
706664 27-11-23 Ανανέωση-Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου 3 Αστέρων δυναμικότητας 118 κλινών σε γήπεδο επιφάνειας 8.624,80 τ.μ. με την επωνυμία ‘NAUTILUS HOTEL BARBATI’» στη θέση Μπαρμπάτι, Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Φορέας του έργου: «Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΟΥ». Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2002258222. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ιονίων Νήσων gov.gr
706661 24-11-23 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 102,388MW, στη θέση ¨ΔΑΜΑΣΙ¨, της Τ.Κ. Δαμασίου, των Δ.Ε. Ποταμιάς & Τυρνάβου, των Δ. Ελασσόνας & Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ¨ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.¨. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
706660 24-11-23 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία του π. Πάμισου από το Φράγμα Άρι – Μεσσήνη - Εκβολές στη θάλασσα και περιβαλλοντική αξιοποίηση εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης», στους Δήμους Μεσσήνης και Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Πελοποννήσου gov.gr
706659 24-11-23 «Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της με αρ. πρωτ.: 2532-155273-25-11-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, για το έργο «Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων της ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε. στην Παραλία Ακταίου Ρίου του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
706658 24-11-23 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας τυποποίησης & συσκευασίας προϊόντων φυτοπροστασίας - λιπασμάτων και αποθήκευσης ζωοτροφών της «ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ» στην Κοινότητα Ύπατου Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 30 από 16735 1 2 3 558