Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 30 από 17551 1 2 3 586
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
707656 19-07-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Δημιουργία τουριστικού καταλύματος κατηγορίας 4 αστέρων (4*) δυναμικότητας 63 κλινών ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΑΒΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Χαροκόπου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ν. Κουφονησίου νομού Κυκλάδων» (ΠΕΤ 2401008129) Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής   gov.gr
707655 19-07-24 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. οικ. 24254-25.04.2018 (ΑΔΑ:ΨΟΣΥΟΡ1Ι-ΛΨ5) Απόφασης ΕΠΟ Συντονιστή ΑΔΑι και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και λειτουργία του κέντρου διαχείμασης και επισκευής σκαφών αναψυχής στην περιοχή Καναμάτ, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με κύριο του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδ-σου και φορέα διαχείρισης-λειτουργίας την εταιρεία Α1 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΠΕΤ 2310000621). Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Νοτίου Αιγαίου gov.gr
707654 19-07-24 Τροποποίηση και αναδιατύπωση της με αριθμ. πρωτ. 86801-23-06-2020 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400 Kwe, με καύση βιορευστών, με παράλληλη προσθήκη μονάδας πυρόλυσης ξυλώδους βιομάζας και αποβλήτων καφέ, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «NORANA ENERGY I.K.E.», στη θέση ‘’Γκοτζιά Μπαγλάρ’’, στη Τ.Κ. Μακρυχωρίου, της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
707653 19-07-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης “Οδυσσέας-Οι Έλληνες και η Θάλασσα”» της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΚΥΚΛΩΨ»» σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Παλαιού Φαλήρου. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
707652 18-07-24 Aπόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για τη δραστηριότητα (μονάδα) Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας «ΓΚΑΛΟΝ ΟΪΛ Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στην θέση Νεόκτιστα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
707651 18-07-24 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 103858-01-06-2022 (ΑΔΑ: 9Ι5ΧΟΡ10-8ΟΑ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως αυτή ισχύει για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,3055MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ¨GREEN VENTURES 8 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.¨ στη θέση ¨Περίβλεπτο ΙΙ¨, της Τ.Κ. Περίβλεπτου, της Δ.Ε. Φερών, του Δ. Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
707650 18-07-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ-Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούμενου από είκοσι οκτώ (28) επιμέρους γειτονικά Φ-Β πάρκα συνολικής ισχύος 130,01 MW της ‘’CADMUS IKE’’ στις θέσεις «ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ, Αγ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΜΙΝΙ, ΒΑΡΥΚΟ ΦΙΔΙΟΥ, ΜΟΥΡΙΤΣΙΖΑ, ΒΙΛΙΑΜΙ, ΤΣΟΥΚΑ, Κ.Λ.Π.» και σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης - απορρόφησης 100 MW στη θέση «ΡΟΥΠΑΚΙ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗ» των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας αντίστοιχα στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
707649 18-07-24 Τροποποίηση - αναδιατύπωση της αρ. 83987-8016-6-10-2009 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – βελτίωση οδού Ροβιές-Ήλια-Λ.Αιδηψού» Ν. Ευβοίας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
707648 17-07-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ολοκλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Καμείρου Σκάλας νήσου Ρόδου εντός της Τοπικής Κοινότητας Κρητηνίας, Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Νοτίου Αιγαίου gov.gr
707647 17-07-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων ανεφοδιασμού αυτής με καύσιμα επί της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που βρίσκεται στη θέση “Πρωτοκάραβο” της ΔΚ Αντιμαχείας της ΔΕ Ηρακλειδών του Δήμου Κω , νήσου Κω, ΠΕ Κω, ΠΝΑ της Εταιρείας ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε.» Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
707642 17-07-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20,4 MW της ‘’Α-Π ΛΟΝΤΟΥ - Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’ στη θέση «Λόντου» του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
707639 16-07-24 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με Αρ. Πρ. 2005-19-04-2010 Απόφασης Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ’ αρ. 8737-24-11-2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), που εξέδωσε η Υπηρεσία μας, για τη λειτουργία της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ», της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε», που βρίσκεται εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΕ Καλλιθέας, του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707638 16-07-24 Έγκριση περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αποκατάσταση υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 1ης ΔΕ Πιερίας, στη θέση «Μπουφόλακας» Δήμου Κατερίνης, ΠΕ Πιερίας ΠΚΜ (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2301895328)». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707637 15-07-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ιδιωτικού πρατηρίου» της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», η οποία είναι εγκατεστημένη στο αγροτεμάχιο 609 του αγροκτήματος Αξού, της Τ.Κ. Αξού, της Δ.Ε. Κύρου, του Δ. Πέλλας, της Π.Ε. Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ : 2311010322). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707630 12-07-24 Απόρριψη αιτήματος ανανέωσης - τροποποίησης ΑΕΠΟ του λατομείου σχιστολιθικών πλακών, στη θέση «Πλατύ». Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτ-νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδο, μισθωμένο από την εταιρεία Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Δυτικής Ελλάδας gov.gr
707629 12-07-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας «Πτηνοτροφική Μονάδα δυναμικότητας 96.000 ωοτόκων ορνίθων» της εταιρείας με την επωνυμία «Οικογένεια Τραικούδη Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Ι.Κ.Ε.», που είναι εγκατεστημένη, στο υπ΄ αριθμ. 842 αγροτεμάχιο, στην περιοχή «Βαθύλακος», της Τ.Κ. Πεδινού, της Δ.Ε. Γαλλικού, του Δ. Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ : 2312003623). Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707628 12-07-24 Παράταση της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αρ. πρ. 6718-05-12-2013 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΟΡ1Υ-8ΥΚ), του έργου «Κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής με μεμβράνη στη θέση «Τρία Πηγάδια» για την αντιπυρική προστασία του Δημοτικού Δάσους Νάουσας», Δήμου Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707626 11-07-24 Απόρριψη αιτήματος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 27MW και συνοδά έργα οδοποιίας, υποσταθμού και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση ‘ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΙ’ της Δ.Ε. Φαρρών του Δήμου Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας», ιδιοκτησίας της εταιρείας VOLTERRA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και ΠΕΤ: 2212881524. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
707625 11-07-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 203,2MW με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, στη θέση “1362,1363 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”, των Δημοτικών Ενοτήτων Πρώτης και Ροδολίβος, του Δήμου Αμφίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707624 11-07-24 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 6888 - 2097 - ΠΕΡΙΒ-4 - 06-06-2014 Απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 61127 - 3664 - Φ12 - 30-07- 2018, 88500 - 4822 - Φ12 - 31-10-2017, 6268 - 355 - Φ12 - 07-03-2016 και Φ 7168 - 1251 - ΠΕΡΙΒ-4 - 19-03-2015 Αποφάσεις, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η χρονική διάρκεια ισχύος της οποίας έχει παραταθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 84438-23-10-2023 Διαπιστωτική Πράξη, για τη δραστηριότητα αποθήκευσης, διαλογής και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων, της εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., στη θέση “Λάκκα Κάτσαρη” του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
707623 11-07-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 54 MW στη θέση “Χαραδρίτσα” Δ.Ε. Σατρών, Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
707622 11-07-24 Παράταση ισχύος της με Αρ.Πρ. 3308-54-ΑΦ 6.1.5.4γ - Φ.742 - 28.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΗΟΡ1Ι-2Μ4) Απόφασης Έγκρισης Περ-κών Όρων, όπως ισχύει, για τις δραστηριότητες της «Οργανωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σάμου Περ. Βορ. Αιγαίου»: α) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων - Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ -ΧΥΤΥ) β) Χώρος Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) γ) Μονάδα Ανακυκλώσιμων Υλικών δ) Μονάδα Παραγωγής Πέλλετ (pellet), και ε) Μονάδα Λιπασματοποίησης (Παραγωγής compost) του οργανικού κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που υπάγεται διοικητικά στην Δ.Κ. Μυτιληνιών, Δ.Ε. Πυθαγορείου του Δήμου Σάμου της Π.Ε. Σάμου, Νομού Σάμου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’- 04.07.2022). Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Βορείου Αιγαίου gov.gr
707619 10-07-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων δυναμικότητας 48 tn γάλακτος-ημέρα και ποιμνιοστασίου δυναμικότητας 2.500 προβάτων με προσθήκη μονάδας παραγωγής βιοαερίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.», στη θέση «ΜΑΓΚΑΝΙΤΣΑ», της Τ.Κ. Πλατάνου, στο Δήμο Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
707618 10-07-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας από 17800 σε 24000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής στη θέση «Μπότση» στην Τ.Κ. Κρυφοβού, Δήμου Δωδώνης, ΠΕ Ιωαννίνων», με φορέα υλοποίησης του έργου τον Δημητρίου Γεώργιο. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
707617 09-07-24 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,30MW, στο ρέμα Νήσσης, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με φορέα του έργου την εταιρεία ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και ΠΕΤ 2204757724. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Ελλάδας gov.gr
707616 09-07-24 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Λειτουργία υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Μικρού Μοναστηρίου -ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά» στις Δ.Ε. Χαλκηδόνας, Πέλλας και Γιαννιτσών, της ΠΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Πέλλας, ΠΚΜ (ΠΕΤ.: 2305946028) Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707615 09-07-24 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που αφορά σε υφιστάμενη πτηνοτροφική εγκατάσταση δυναμικότητας 399.360 ορνιθίων (πουλερικών απόδοσης), που λειτουργεί σε γήπεδο 62.700 m2, στη θέση «Ντουρντουβάνα», στην εκτός σχεδίου περιοχή του Τ.Κ. Φιχτύων του Δήμου Άργους – Μυκηνών, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα την «ΟΡΝΙΣ ΑΓΕΕ»" Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
707614 09-07-24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Τμηματική οριοθέτηση και διευθέτηση ρέματος Αλαργινού» στο Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Στερεάς Ελλάδας gov.gr
707613 09-07-24 Παράταση της ισχύος και τροποποίηση της με Α.Π.: οικ.197256-17-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Έργο ύδρευσης Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα και συναφή έργα» στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, όπως αυτή έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με τη με Α.Π.: οικ.13587-15-3-2016 Απόφαση Γενικής Δ-ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και τροποποιηθεί με την οικ.28346-3-6-2016 Απόφαση της ιδίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
707612 09-07-24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Έργα διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αγίας Φωτεινής και Γέννας Δήμου Αμαρίου» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κρήτης gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 30 από 17551 1 2 3 586