← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΟΡΜΟΡ1Γ-Π3Ρ
Αρ. πρωτοκόλλου
169157
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-01-21
Θέμα
Τροποποίηση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της μονάδας εμφιαλώσεως νερού χυμών και αναψυκτικών της εταιρείας «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.» εγκατεστημένη και λειτουργούσα στο 29ο χλμ. Ε.Ο. Κόνιτσας –Ιωαννίνων στην Τ.Κ. Νεγράδων του Δ. Πωγωνίου ως προς την προσθήκη υπογείου σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτίριο<br /> Φορέας Διαχείρισης : ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΟΡΜΟΡ1Γ-Π3Ρ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΜΔ8ΟΡ1Γ-5ΨΠ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
4302
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
13/01/2017
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πωγωνίου
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Ιωαννίνων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
213675.850
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4417060.150
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.857940
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.654710
NATURA 2000
ΟΧΙ