← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΖ21ΟΡ1Υ-Μ9Χ
Αρ. πρωτοκόλλου
4229
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-01-21
Θέμα
Ανανέωση και κωδικοποίηση της με αρ. πρωτ. 29316-13-02-1995 Απόφασης Έγκρισης<br /> Περιβαλλοντικών Όρων (όπως αυτή ανανεώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2706-18-01-2000 και<br /> 3906-08-01-2004 και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 64681-06-04-1999, 1742-04-09-<br /> 2000, 2658-02-06-2008, 11558-1079-10-09-2010 και 2600-11-10-2012 Αποφάσεις) για τη<br /> λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της<br /> εταιρείας «ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.»,<br /> συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 7789 m<br /> 3<br /> ,που βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 37<br /> του οικισμού Πόρτο Λάγος, Δήμου Αβδήρων στον Νομό Ξάνθης, και τροποποίηση ως<br /> προς την αντικατάσταση δύο (2) αντλιών του αντλιοστασίου της εγκατάστασης
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΖ21ΟΡ1Υ-Μ9Χ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β43ΩΟΡ1Υ-0ΕΑ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
2600
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
11/10/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΝΑΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΝΑΙ
Seveso
Seveso - Lower tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αβδήρων
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
594717.944
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4539958.828
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.007880
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.128130
NATURA 2000
ΟΧΙ