← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Π6ΜΟΡ1Υ-4Φ6
Αρ. πρωτοκόλλου
8675
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-11-20
Θέμα
Διακοπή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων ανανέωσης- τροποποίησης της δραστηριότητας «Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού (ποζολάνη)», σε δημόσια μη δασική έκταση 33,668στρ. της Τ.Κ.Ξιφιανής, της Δ.Ε.Αριδαίας, του Δ.Αλμωπίας, της Π.Ε.Πέλλας, που αφορά την εταιρεία ΚΥΒΟΣ Α.Ε.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΚΥΒΟΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Π6ΜΟΡ1Υ-4Φ6/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
4ΑΛΑΟΡ1Υ-2Ζ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
14252 πε
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
26/01/2011
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αλμωπίας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πέλλης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
337846
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4533947
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.943180
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.075420
NATURA 2000
ΟΧΙ