← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΓΧΓΟΡ1Υ-ΣΤΠ
Αρ. πρωτοκόλλου
2644
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-20
Θέμα
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και επεξεργασίας ΑΕΚΚ της εταιρείας «ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», στην εκτός σχεδίου περιοχή “ΣΚΑΛΑ – ΧΟΡΟΣ” στο 1ο χλμ Χώρας – Καμαριώτισσας του Δ. Σαμοθράκης, στην ΠΕ Έβρου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΓΧΓΟΡ1Υ-ΣΤΠ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
125
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σαμοθράκης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
628069.47
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4481808.56
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.479650
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.512700
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
16157